Caută
Close this search box.

Activitati de mentorat şi studenţii practicanţi

activitati de mentoratNoua lege a educaţiei din 2011 prevede o schimbare în ceea ce priveşte obţinerea statului de profesor. Pentru a putea deveni profesor, „este necesară efectuarea unui stagiu practic cu durata de un an şcolar, realizat într-o unitate de învăţământ, în funcţia didactică corespunzătoare studiilor, sub îndrumarea unui profesor mentor şi trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiţii minime de studii:activitati de mentorat
a) absolvirea cu diplomă a studiilor universitare de licenţă în profilul postului;
b) absolvirea masterului didactic cu durata de 2 ani.

În vederea efectuării stagiilor de practică pentru ocuparea unei funcţii didactice la nivelul inspectoratelor şcolare judeţene/municipiului Bucureşti se constituie corpul profesorilor mentori în baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.”

În ordinul 5485 din 29 septembrie 2011  pentru aprobarea Metodologiei privind constituirea corpului profesorilor mentori pentru coordonarea efectuării stagiului practic în vederea ocupării unei funcţii didactice este prevăzut la articolul 8 că:

„Are dreptul să îşi depună dosarul pentru funcţia de profesor mentor pentru inserţia profesională a profesorilor/cadrelor didactice stagiari/stagiare orice cadru didactic care îndeplineşte, cumulat, următoarele condiţii:activitati de mentorat

a)este titular în învăţământul preuniversitar;
b)deţine gradul didactic I;
c)a urmat cel puţin un program de formare continuă în ultimii 5 ani, acreditat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;
d)are calificativul „Foarte Bine” în ultimii 5 ani;
e)nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni sau nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa un post didactic prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală ori a fost reabilitat;
f)este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea acestei funcţii.”

Sursa: http://www.avocatim.ro/art_legea_educatiei.html

6 ebookuri extreme training

Descarcă gratuit 6 ebookuri in format PDF

Unde îți trimitem ebookurile?

Ce e-bookuri primesti?

Vezi informații confidentialitate prin click aici!

Vezi termeni și Condiții utilizare website Extreme Training prin click aici!