Caută
Close this search box.

Curs Consultant orientare privind cariera

Curs Consultant orientare privind carieraPrin cursul de perfecţionare certificat ANC sunt formaţi consultanţi orientare privind cariera după o metodă profesionistă, riguroasă ce pune la dispoziţia cursanţilor o colecţie întreagă de metode şi instrumente de lucru. Certificatul Global Career Development Facilitator are la bază acest program de training care acoperă competenţe specifice practice. Certificatul este acordat de către CCE Europe şi administrat în ţara noastră de NBCC România.

Dacă vrei să:

 • Deţii o certificare ce atestă performanţa pe competenţe specifice activităţii de consiliere
 • În carieră şi un certificat de recunoaştere internaţională;
 • Devii punct de sprijin în piaţa muncii pentru companii sau persoane fizice;
 • Fii un model care ghidează activitatea practică de consiliere şi orientare în carieră;
 • Fii membru al unui grup de furnizori specializaţi în consultanţă în carieră;
 • Să ai acces la resurse şi oportunităţi de educaţie continuă de nivel înalt (nivel naţional şi internaţional);
 • Îţi lărgeşti aria de activitate.

Cursul Consultant orientare privind cariera se adresează:

 • Specialiştilor si personalului din resurse umane;
 • Recruterilor;
 • Managerilor;
 • Psihologilor;
 • Pedagogilor;
 • Consilierilor din practica privată şi din reţeaua ANOFM/AJOFM;
 • Consilierilor şcolari;
 • Trainerilor / formatorilor;
 • Tuturor persoanelor care doresc să se dezvolte personal şi profesional;
 • Antreprenorilor care doresc să-şi deschidă un cabinet de consiliere.

Ariile de competenţă GCDF România:

 1. Modele teoretice de dezvoltare în carieră.
 2. Abilităţi de consiliere.
 3. Diversitate.
 4. Evaluare în consilierea în carieră.
 5. Suportul tehnic în consilierea în carieră.
 6. Informare în piaţa muncii.
 7. Abilităţi de căutare a unui loc de munca şi plasament.
 8. Training.
 9. Dezvoltare/ implementare de programe de carieră.
 10. Promovare şi relaţii publice.
 11. Supervizare.
 12. Etică şi legislaţie.

Rolurile consultantului orientare privind cariera – certificat GCDF:

Rolul principal al consultantului GCDF – facilitarea accesului clientului la oportunităţile profesionale existente pe piaţa muncii şi asistarea sa în procesul de dezvoltare personală şi profesională.

Posibile roluri pe care un consultant în carieră de formaţie GCDF le poate exercita:

 • Susţinător al clientului în sistemul social, în comunitate;
 • Instructor al clientului în ceea ce priveşte instrumentele de explorare ocupaţională;
 • Motivator şi mentor;
 • Moderator în sesiuni de grup de formare sau discuţii pe teme legate de carieră;
 • Consultant pentru cei care caută un loc de muncă;
 • Coordonator ai centrelor de resurse pentru carieră;
 • Coach în carieră;
 • Consilier pentru dezvoltarea carierei în cadrul organizaţiilor;
 • Gestionar al resurselor informaţionale despre piaţa muncii şi cea ocupaţională;
 • Specialist pentru plasarea/ angajarea forţei de muncă;
 • Specialişti în proiectarea şi desfăşurarea activităţilor de dezvoltare a personalului din companii.

Structura cursului Consultant orientare privind cariera:

Programul este structurat în şapte module.
Suportul de curs îl reprezintă Manualul consultantului în carieră. Fiecare cursant va primi manualul în momentul începerii cursului de perfecţionare. Acest manual a fost dezvoltat pe specificul naţional şi a fost aprobat de CCE Europe.

Prima parte – Dezvoltarea carierei. Teorii:

 • Introducere. Ce este GCDF?;
 • Profesiunile de sprijin şi consilierea;
 • Scurt istoric;
 • Intervenţiile în carieră;
 • Rolul consultantului în carieră;
 • Teorii ale dezvoltării carierei;
 • Probleme specifice adulţilor în orientarea în carieră;
 • Diversitatea în consiliere;
 • Aplicaţii practice, întrebări, răpunsuri, concluzii.

Partea a doua – Abilităţi de comunicare şi procesul de suport în consiliere:

 • Abilităţi de suport;
 • Abilităţi de comunicare de bază în procesul de consiliere în carieră;
 • Etapele procesului de consiliere;
 • Concluzii. Teoria angajamentului activ;
 • Condiţiile de mediu şi de dezvoltare ale procesului de consiliere;
 • Aplicaţii practice, întrebări, răpunsuri, concluzii.

Partea a treia – Procesul de evaluare în consilierea în carieră:

 • Introducere;
 • Tipuri de evaluare;
 • Evaluarea continuă a clientului;
 • Interviul de informare în consilierea în carieră;
 • Autoevaluarea în consilierea în carieră;
 • Aspecte tehnice în procesul de evaluare;
 • Interpretarea rezultatelor procesului de evaluare;
 • Aplicaţii practice, întrebări, răpunsuri, concluzii.

Partea a patra – Procesul de training şi programele de dezvoltare a carierei:

 • Introducere;
 • Procesul de training;
 • Abilităţi de prezentare;
 • Aplicaţii practice, întrebări, răpunsuri, concluzii.

Partea a cincea – Decizia şi planificarea. Strategii de căutare a unui loc de muncă:

 • Introducere;
 • Procesul de adoptare a deciziei;
 • Asistarea clienţilor în procesul de planificare în carieră;
 • Strategii de căutare a unui loc de muncă;
 • Promovare şi relaţii cu publicul. Introducere;
 • Aplicaţii practice, întrebări, răpunsuri, concluzii.

Partea a şasea – Piaţa muncii:

 • Introducere;
 • Politici si tendinţe pe piaţa muncii;
 • Europa;
 • România;
 • Aplicaţii practice, întrebări, răpunsuri.

Partea a şaptea – Probleme etice şi legale în consilierea în carieră:

 • Introducere în problematica eticii în profesiunea de cosilier;
 • Documente legale şi secţiunile codului etic GCDF;
 • Drepturile şi responsabilităţile consultantului şi ale clientului;
 • Etica procesului de consiliere în carieră. Codul Etic NCDA;
 • Supervizarea în consilierea în carieră;
 • Concluzii;
 • Aplicaţii practice, întrebări, răpunsuri.

Traineri Curs Consultant orientare privind cariera:

slavita carmazan

Slavița Cărmăzan

Compania:

 • APT Resources & Services

Funcția:

 • Manager Departament Dezvoltare Resurse Umane

Certificări:

 • Trainer GCDF Consilier în carieră
 • Consilier în carieră ANC
 • Trainer ANC
 • Diplomă de licență Universitatea București filologie spaniolă

Arii de competență:

 • Consiliere în carieră
 • Evaluator Centre de evaluare/dezvoltare,
 • Traininguri de comunicare, diversitate culturală, programul de pregătire pentru Consilieri în carieră, Managementul resurselor umane

Gabriel Chicioreanu

Gabriel Chicioreanu

Compania:

 • 4CAREER

Funcția:

 • Preşedinte

Certificări:

 • Trainer GCDF Consilier în carieră
 • Consilier în carieră ANC
 • Trainer ANC
 • Diplomă de master UPB – Consiliere şi orientare în carieră

Arii de competență:

 • Consiliere în carieră
 • Consiliere antreprenorială
 • Traininguri de comunicare, managementul timpului si al stresului, bune maniere, programul de pregătire pentru Consilieri în carieră, coaching

Certificare/ Diplome Curs Consultant orientare privind cariera:

 1. Diplomă de acreditare GCDF – emisă de Center for Credentialing & Education – Europe
 2. Diplomă certificare Consilier orientare privind cariera – emisa de ANC – cod COR 242306.

Pentru absolvire cursantul realizează un caz practic de lucru GCDF cu un client (minim 4-5 sesiuni de lucru) în care se implementează procesul de consultanţă în carieră GCDF sub supervizarea trainerului şi în sistem de supervizare colegiala, realizează portofoliul de caz, dezvoltă instrumente de evaluare, ajută clientul să soluţioneze problema de carieră cu care intră în relaţia de consiliere.

Preţul cursului:

750 Euro pentru grupa din mai/iulie 2014. Suma poate fi achitată în trei tranşe.

 • Prețul include examenul de certificare ANC
 • Prețul nu include eliberarea diplomei GCDF de la CCE Europe. Aceasta este opţională şi costă 50 Euro.

Beneficii suplimentare:

 • Participarea GRATUITĂ la 6 workshop-uri oferite de către consilieri în carieră cu experienţă practică din cadrul echipei 4CAREER
 • Vă oferă GRATUIT supervizare pentru primii doi clienţi pe care îl veţi avea după obţinerea certificatului GCDF (maxim 2 şedinţe/client). Veţi primi asistenţă din partea unui supervizor certificat de European Board for Certified Counselors.
 • Vă oferă 50% reducere la serviciile de supervizare pentru toţi clienţii pe care îi veţi avea în primii doi ani dupa absolvirea training-ului GCDF.
 • Vă oferă preţuri preferenţiale pentru toate workshop-urile de educaţie continuă pe care 4CAREER le va organiza în primul an după ce obtineţi certificatul GCDF. Participarea la astfel de evenimente este utilă pentru obţinerea orelor de educaţie continuă necesare pentru recertificare (la 5 ani după obţinerea certificatului GCDF).

Durata cursului:

Cursul are 120 de ore. Orele sunt grupate astfel: 65 de ore de sală la care se adaugă 55 de ore pentru studiu individual şi realizarea unui caz practic de consiliere.

 • 30-31 mai: vineri 16:00/20:00, sâmbătă 09:00/17:00
 • 13-14 iunie: vineri 16:00/20:00, sâmbătă 09:00/17:00
 • 27-28 iunie: vineri 16:00/20:00, sâmbătă 09:00/17:00
 • 11-12 iulie: vineri 16:00/20:00, sâmbătă 09:00/17:00
 • 25-26 iulie: vineri 16:00/20:00, sâmbătă 09:00/17:00

[sharrre][/sharrre]

6 ebookuri extreme training

Descarcă gratuit 6 ebookuri in format PDF

Unde îți trimitem ebookurile?

Ce e-bookuri primesti?

Vezi informații confidentialitate prin click aici!

Vezi termeni și Condiții utilizare website Extreme Training prin click aici!