Caută
Close this search box.

Finantarea afacerii: elemente importante in ghidul de finantare

ghidul de finantare - Tineri Antreprenori de Succes

Elemente importante in ghidul de finantare al unei afaceri. Ce informaţii trebuie să avem în momentul în care solicităm finanţarea?

Principalul document cu care vom lucra şi din care ne vom extrage toate informaţiile legate de condiţiile prin care Finanţatorul alocă respectivele fonduri este reprezentat de Ghidul Solicitantului. În acest ghid vom avea de urmărit o serie de aspecte şi condiţii impuse de Finanţator. Astfel, putem sintetiza în cele ce urmează principalele informaţii care ne interesează ca Solicitant:

  • Solicitanţi eligibili. Aici vom verifica dacă ne aflăm printre acele categorii de solicitanţi care pot accesa respectiva finanţare. Se vor specifica formele de organizare juridică ce pot solicita finanţarea (societate comercială, instituţie publică, organizaţie non-guvernamentală, persoană fizică autorizată etc.). De asemenea, putem afla dacă Finanţatorul a impus criterii legate de experienţa solicitantului, de vechimea acestuia, cifra de afaceri, existenţa partenerilor pentru afacerea respectivă ş.a.m.d.
  • Activităţi eligibile. În cadrul acestei rubrici vom afla care anume sunt acele activităţi/acţiuni pentru care Finanţatorul alocă respectivele fonduri. De cele mai multe ori, Finanţatorul va specifica atât activităţile eligibile cât şi activităţile neeligibile pentru a evita eventuale confuzii. Această rubrică prezintă o utilitate deosebită întrucât orice afacere/proiect se poate traduce printr-o serie de activităţi organizate şi planificate cu un scop anume şi care depind de anumite resurse şi fonduri limitate.
  • Cheltuieli eligibile. Acest capitol prezent în orice ghid ne va furniza informaţiile cheie legate de planul de resurse şi cheltuieli prevăzute de afacerea noastră. Este foarte important să studiem cu atenţie lista cheltuielilor pe care Finanţatorul ni le va deconta/rambursa deoarece acestea constituie combustibilul afacerii/proiectului nostru. Asemeni activităţilor, o mare parte din finanţatori fac referire în mod clar şi distinct atât la cheltuieli eligibile, cât şi la cheltuieli neeligibile.
  • Durata finanţării. Aici suntem informaţi cu privire la durata totală a activităţilor şi acţiunilor prevăzute de afacerea sau proiectul nostru. O parte semnificativă a solicitanţilor se află de multe ori într-o situaţie confuză la studierea acestei rubrici. Întrebarea cea mai des formulată este: „Afacerea mea este concepută pe termen lung. Cum să mă încadrez într-un termen impus de Finanţator?”. Pentru a înlătura confuzii similare este foarte util şi important să înţelegem că orice finanţare nerambursabilă ce susţine o afacere încă de la început este menită să acopere acele cheltuieli necesare pornirii ei şi nu întreţinerii acesteia. Ca atare, foarte multe fonduri se alocă de pildă pentru investiţii în infrastructură, mijloace de producţie, echipamente, logistică sau orice alt cost legat de demararea unei afaceri/proiect pe care, în faza iniţială, Solicitantul nu îl poate acoperi.
  • Valoarea finanţării. Cu privire la această rubrică trebuie menţionat că cel mai des se specifică valoarea totală maximă acceptată pentru fiecare plan de afacere/proiect în parte. Valoarea se poate exprima, însă, şi pe intervale de cheltuieli. De exemplu, există finanţatori care specifică în mod clar un interval (un minim şi un maxim) în care trebuie să ne încadrăm. Acestea sunt stabilite, mai ales, când finanţarea vizează proiecte ample ce presupun schimbări strategice la un nivel complex, regional sau multiregional, ori, prin natura sa, investiţia nu poate fi (realist vorbind) mai mică de un anumit prag asupra căruia Finanţatorul a realizat în prealabil o cercetare. Îndeobşte, vom avea, totuşi, de-a face cu praguri maximale ale finanţării în care trebuie să ne încadrăm.
  • Contribuţia proprie. Această rubrică ne precizează cota parte din valoarea totală a planului de afacere/proiectului pe care o va suporta Solicitantul. De cele mai multe ori aceasta este exprimată procentual, stabilindu-se o limită minimă de eligibilitate (x % Valoarea totală). Touşi, asemeni duratei, această rubrică a fost de multe ori înţeleasă parţial sau insuficient de către Solicitanţi sau, prin împrejurări specifice, prezentată deficitar de către Finanţatori. Trebuie menţionat faptul că, în funcţie de sistemul de finanţare, vom întâlni contribuţia proprie solicitată sub diverse forme de eligibilitate:

Contribuţie proprie financiară (după cum a fost explicitată mai sus);

Contribuţie proprie în natură folosită pentru scheme de finanţări ce presupun investiţii în infrastructură, utilaje, aparatură, agricultură, iar Solicitantul deţine o parte dintre aceste mijloace fixe sau prezintă active;

Contribuţie proprie atrasă prin cooptarea unui partener de afaceri ce va suporta o parte din costurile planificate;

Contribuţie proprie valorizată folosită îndeobşte de organizaţiile non-guvernamentale ce lucrează cu voluntari care, deşi nu sunt remuneraţi, pot fi cuantificaţi ca o resursă umană pe care Solicitantul o pune la dispoziţia proiectului.

[button_2 color=”teal” align=”center” href=”https://www.traininguri.ro/curs-acreditat-manager-proiect/”]Curs Manager de Proiect, București (intensiv)[/button_2]

[button_2 color=”teal” align=”center” href=”https://www.traininguri.ro/curs-acreditat-cnfpa-manager-de-proiect-weekend/”]Curs Manager de proiect, București (de weekend)[/button_2]

[button_2 color=”teal” align=”center” href=”https://www.traininguri.ro/curs-acreditat-expert-accesare-fonduri-europene/”]Curs Expert Accesare Fonduri Europene, București[/button_2]

6 ebookuri extreme training

Descarcă gratuit 6 ebookuri in format PDF

Unde îți trimitem ebookurile?

Ce e-bookuri primesti?

Vezi informații confidentialitate prin click aici!

Vezi termeni și Condiții utilizare website Extreme Training prin click aici!