Caută
Close this search box.

Garantia de participare – graniţa dintre o ofertă admisă şi o ofertă respinsă.

Garantia de participare –  graniţa dintre o ofertă admisă şi o ofertă respinsă.

În data de 24 septembrie 2013 ANRMAP a publicat o notificare privind modalitatea de elaborare / completare a  fişelor de date aferente unei proceduri de achiziţie publică.

Maniera de completare a unei fişe de date este importantă atât pentru autorităţile contractante, cât şi pentru ofertanţi!

Astfel, pentru o autoritate contractantă pentru care sunt importante perioadele de aplicare a unei proceduri, respectiv timpul cuprins între data postării fişei de date şi pânâ la data deschiderii ofertelor, apare ca o necesitate stringentă validarea cât mai rapidă a unei fişe de date de către ANRMAP.  Pentru a fi însă validată este nevoie să fie corect elaborată / întocmită / completată.

Pentru ofertanţi, erorile de la nivelul fişei de date nesesizate pot genera confuzii, înţelegeri eronate soldate cu elaborarea unor oferte inacceptabile sau neconforme, deci cu respingerea ofertei pentru chestiuni mai degrabă procedurale şi nu strict pentru unele de fond: competitivitate, preţ etc.

Parcurgerea instrucţiunilor de completare, aşa cum au fost postate pe www.anrmap.ro poate părea aridă, atât timp cât nu se procedează efectiv la realizarea unei fişe de date, prin completare în SEAP.

Pentru a evita însă respingerea unei fişe de date de către ANRMAP pentru completarea incorectă a câmpurilor puse la dispoziţie, pentru a câştiga astfel timp raportat la datele de validare şi, implicit, de publicare a unei invitaţii de participare sau a unui anunţ de participare, ofer mai jos informaţiile de care ar trebui să se ţină cont atunci când se procedează la completarea rubricii garantia de participare.

Astfel, garanţia de participare calculată la maxim 2% din valoarea estimată a unui contract de achiziţie publică sau a unui acord cadru trebuie să fie solicitată în sumă fixă.

Importanţa cade asupra valorii căreia i se aplică procentul, după cum urmează:

  • Situaţia 1

Dacă viitorul contract este un contract ce se încheie cu regularitate şi se intenţionează prelungirea sa şi dupa 31 decembrie pentru maxim 4 luni din anul viitor, deşi valoarea estimată, în funcţie de care se stabileşte tipul de procedură de achiziţie şi termenele aferente, este valoarea cumulată, adică valoarea ce include şi cele 4 luni suplimentare, garanţia de participare se calculează raportat la valoarea estimată a contractului  până la 31.12,2013. 

  • Situaţia 2

Dacă la nivelul fişei de date se prevede posibilitatea suplimentării lucrărilor sau serviciilor ce urmează a fi achiziţionate, în conformitate cu art. 122 lit. j) sau 252 lit. k) din OUG 34/2006, deşi valoarea estimată a contractului,  în funcţie de care se stabileşte tipul de procedură de achiziţie şi termenele aferente, este valoarea realizată prin luarea în calcul inclusiv a eventualelor suplimentări, garanţia de participare se calculează raportat la valoarea estimată a contractului  fără eventualele suplimentări.

  • Situaţia 3

Dacă fişa de date are în vedere achiziţia unor lucrări  necesare realizării investiţiilor publice şi/sau a lucrărilor de intervenţie asupra acestora, valoarea estimată cuprinde și cuantumul aferent procentului de diverse şi neprevăzute. În funcţie de această valoare estimată se  determină tipul de procedură şi termenele aferente, însă garanţia de participare se determină raportat la valoarea estimată fără a fi luat în calcul suma aferentă cheltuielilor diverse şi neprevăzute.

Indiferent de situaţia în care ne aflăm, la nivelul notificării de referinţă se regăseşte şi următoarea informaţie, relevantă de asemenea deopotrivă pentru autorităţi contractante şi pentru ofertanţi:

„ Având în vedere prevederile art. 172 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006 şi ţinând cont de faptul că autoritatea contractantă are obligaţia verificării existenţei garanţiei de participare în plicul/plicurile ce conţine/conţin documentele de calificare, propunerea financiară, respectiv propunerea tehnică, nu vor exista menţiuni potrivit cărora ofertele vor fi „returnate” sau „returnate nedeschise”.

Apare, aşadar,  ca fiind obligatoriu pentru autorităţile contractante aflate în proces de evaluare a unor oferte să procedeze la deschiderea ofertelor primite şi să verifice în  interiorul coletelor existenţa garanţiei de participare, aşa cum la nivelul ofertanţilor este de ştiut faptul că o măsură de respingere a unei oferte pe considerentul că nu s-a regăsit în afara coletului cu oferta garanţia de participare, este o măsură abuzivă ce poate fi contestată cu succes.

Autor: Diana Spinciu – Trainer Extreme Training

https://www.traininguri.ro/

Detalii Curs expert Achizitii publice prin click aici

 

6 ebookuri extreme training

Descarcă gratuit 6 ebookuri in format PDF

Unde îți trimitem ebookurile?

Ce e-bookuri primesti?

Vezi informații confidentialitate prin click aici!

Vezi termeni și Condiții utilizare website Extreme Training prin click aici!