declaratia pe propria raspundere in achizitii publice

Afla care sunt implicaţiile ascunse in declaratia pe propria raspundere in achizitii publice. Orice participare la o procedură de achiziţie finanţată din fonduri europene presupune depunerea unei Declaraţii de respectare a OUG 66/2011 privind conflictul de interese în cadrul  procedurilor de achiziţie.

Potrivit acestei declaraţii susţinem, fie în calitate de ofertanţi, fie ca membri în cadrul unei comisii de evaluare a ofertelor că nu ne aflăm în conflict de interese aşa cum este acesta definit la art. 14 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora.

Ce presupune, însă, această declaraţie?

Pentru a formula un răspuns ar trebui să avem în vedere şi normele metodologice emise în aplicarea Ordonanţei de Urgenţă precizată anterior.

Spre deosebire de marea majoritate a actelor normative, aceste norme utilizează exemple. Exemple de fraudă. Am selectat, în cele ce urmează, situaţiile cel mai des întâlnite în practică, analizate în ordinea tratată de normele metodologice invocate.

Prin urmare e bine să ştim că atunci când semnăm o astfel de declaraţie, de fapt ne angajăm să evităm următoarele:

Atenţie! Potrivit actului normativ: orice beneficiu tangibil oferit sau primit în vederea coruperii primitorului poate constitui mită. Intră în această categorie „cadouri”, „împrumuturi” (indiferent dacă au fost sau nu rambursate), utilizarea unor carduri de credit,  utilizarea gratuită sau în schimbul unei chirii preferenţiale a unui apartament, utilizarea gratuită a unui autoturism închiriat, reprezentând adesea un procent stabilit în prealabil din contractul obţinut şi plătite printr-un intermediar sau societate-paravan înfiinţată de către destinatar.

De exemplu, un angajat al unei autorităţi contractante conduce o maşină de lux a cărei achiziţie nu poate fi justificată cu venitul său lunar sau cheltuieşte plătind cu cardul sume ce depăşesc venitul său lunar încasat din partea entităţii  a cărei angajat este.

La verificarea persoanei, se constată că aceasta a deţinut sau deţine poziţia de preşedinte sau membru în comisii de evaluare a ofertelor în cadrul unor proceduri de achiziţii. Situaţia enunţată este un indicator suficient de fraudă suficient pentru a se declanşa o cercetare amănunţită asupra procedurilor de achiziţii evaluate de respectiva persoană.  Prin procedura de achiziţie verificată înţelegem atât achizitorul, cât şi ofertantul câştigător.

Exemple de practici:

Contractanţii dintr-o anumită zonă sau regiune geografică sau dintr-o anumită industrie pot încheia acorduri în vederea înlăturării concurenţei şi majorării preţurilor prin diferite sisteme de cooperare secretă, prin mecanisme de genul:

Indicatori de fraudă:

Exemple:

Indicatori de fraudă:

Aceste atribuiri pot avea loc prin fragmentarea achiziţiilor în scopul evitării plafoanelor de ofertare concurenţială, falsificarea justificărilor achiziţiilor din sursă unică, redactarea unor specificaţii foarte restrictive, prelungirea contractelor atribuite anterior în locul relicitării acestora.

Indicatori de fraudă:

Personalul însărcinat cu contractarea poate fragmenta o achiziţie în două sau mai multe comenzi ori contracte de achiziţie în scopul evitării concurenţei sau a unei investigaţii efectuate de o autoritate de management de nivel superior. De exemplu, dacă plafonul este de 125.000 euro, o achiziţie pentru atribuirea unui contract de bunuri şi servicii în valoare estimată de 245.000 euro poate fi fragmentată în două achiziţii pentru atribuirea a două contracte – unul pentru bunuri, în valoare de 121.000 euro şi altul pentru servicii în valoare de 124.000 euro – în scopul evitării unei proceduri concurenţiale.

Indicatori de fraudă:

ATENŢIE! De cele mai multe ori declaraţiile semnate în sensul OUG 66/2011, utilizate ca modele, conţin câteva rânduri. Dincolo de acele rânduri însă, semnatarul se angajează faţă de mecanismele descrise mai sus.

 Autor:

Diana Spinciu – Trainer Extreme Training

https://www.traininguri.ro/

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

6 ebookuri extreme training

Descarcă gratuit 6 ebookuri in format PDF

Unde îți trimitem ebookurile?

Ce e-bookuri primesti?

Vezi informații confidentialitate prin click aici!

Vezi termeni și Condiții utilizare website Extreme Training prin click aici!