Caută
Close this search box.

Legea achizitiilor publice – TOP Noutati MAI 2016

Joi, 26 mai 2016, au intrat în vigoare 4 Legi care reglementează domeniul complex al achizițiilor publice și implicit s-a abrogat vestita OUG 34/2006.

4 Legi, respectiv:

[feature_box style=”23″ only_advanced=”There%20are%20no%20title%20options%20for%20the%20choosen%20style” alignment=”center”]

 • Legea 98/2016 aferenta achiziţiilor clasice – achiziţiilor organizate de autorităţile contractante, altele decât entităţile contractante;
 • Legea 99/2016 aferentă achiziţiilor sectoriale – achiziţiilor organizate de entităţile contractante ce activează în domeniul apa, energie, transporturi, poştă;
 • Legea 100/2016 aferentă concesiunilor – acele activităţi prin care, de exemplu, delegăm serviciul de salubrizare;
 • Legea 101/2016 a remediilor – respectiv legea ce stabileşte cine şi cum face dreptate în materie de achiziţii publice.

[/feature_box]

[button_1 text=”Rezerv%C4%83-%C5%A3i%20locul%20la%20Workshop%20Achizi%C5%A3ii%20Publice” text_size=”22″ text_color=”#ffffff” text_bold=”Y” text_letter_spacing=”0″ subtext_panel=”Y” subtext=”Modific%C4%83ri%20legislative%20MAI%202016″ subtext_size=”18″ subtext_color=”#ffffff” subtext_letter_spacing=”0″ text_shadow_panel=”N” styling_width=”33″ styling_height=”24″ styling_border_color=”#ffffff” styling_border_size=”1″ styling_border_radius=”7″ styling_border_opacity=”100″ styling_gradient_start_color=”#23286e” styling_gradient_end_color=”#2176ad” drop_shadow_panel=”N” inset_shadow_panel=”N” align=”center” href=”https://www.traininguri.ro/achizitii-publice-workshop/”/]

TOP Noutăți – Legea Achizitiilor Publice:

Raportat la actele deja în vigoare, noutățile principale sunt surprinse în cele ce urmează:

[step_graphics style=”3″ color=”#c62538″][step style=”3″ text=”1″ headline=”Autorităţi contractante şi Entităţi contractante”]O noţiune nouă (entitate contractantă) atribuită fostelor autorităţi ce derulau activităţi relevante/ sectoriale/ utilităţi, adică apă, energie, transporturi, poştă. Noutatea e mai degrabă una de limbaj. În esenţă, în mod fundamental, filozofia rămâne aceeaşi: entităţile contractante rămân “surorile mai mari”, mai puternice, pentru care pragurile de achiziţie la produse şi servicii sunt de 3 (trei) ori mai mari decât ale celor clasice;[/step][step style=”3″ text=”2″ headline=”Raportarea pragurilor de achiziţie la moneda naţională, adică:”][/step][/step_graphics]

 

[arrows style=”arrow-5-1.png” align=”center”]
 • Până la ≈132.000 lei la produse şi servicii, respectiv până la ≈441.000 lei la lucrări – cumpărări directe;

 • De la ≈132.000 lei la produse şi servicii, respectiv de la ≈441.000 lei la lucrări – până la ≈600.000 lei (autorităţi clasice)/ 1.800.000 lei (entităţi contractante) la produse şi servicii, respectiv până la ≈ 23.000.000 lei la lucrări – proceduri simplificate;

 • Peste ≈600.000 lei (autorităţi clasice)/ ≈1.800.000 lei (entităţi contractante) la produse şi servicii, respectiv peste ≈ 23.000.000 lei la lucrări – proceduri de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă, negocieri competitive, dialog competitive, după caz.

[step_graphics style=”3″ color=”#c62538″][step style=”3″ text=”3″ headline=”Înlocuirea noţiunii de “cerere de ofertă” cu noţiunea de “procedură simplificată””]şi modificarea termenelor minime de publicitate pentru aceasta (10 zile la produse şi servicii, 15 zile la lucrări, 6 zile la produse şi servicii de complexitate redusă)[/step][step style=”3″ text=”4″ headline=”Reducerea termenelor de publicitate”]aferente anunţurilor de participare de la minim 40 de zile la minim 30 de zile, dacă depunerea ofertelor este realizată prin mijloace electronice. Odată cu respectarea unor paşi procedurali legaţi de publicarea anuţurilor de intenţie sau cu justificarea unor aspecte legate de urgenţă, termenele se pot reduce şi până la 15 zile;[/step][step style=”3″ text=”5″ headline=”Participarea în viitoarele proceduri a terţilor susţinători şi a subcontractaţilor”]Din punct de vedere procedural, schimbarea cea mai importantă, în opinia mea, este cea care vizează participarea în viitoarele proceduri a terţilor susţinători şi a subcontractaţilor. Astfel:[/step][/step_graphics]

[arrows style=”arrow-5-1.png” align=”center”]
 • Atât terţul/terţii susţinător/i, cât şi subcontractanţii trebuie să facă dovada că:

  – nu se află în insolvenţă;

  – şi-au plătit dările către bugetul consolidat şi bugetul local;

  – nu au primit o condamnare definitivă pentru infracţiuni de corupţie şi asimilate, constituire de grup infracţional organizat, fraude împotriva intereselor economice ale UE, acte de terorism, spălare de bani (atât operatorul economic, cât şi membru al unui organ de conducere al acestuia);

  – operatorul economic sau un membru al organelor sale de conducere se află într-o procedură judiciară de investigaţie în legătură cu infracţiuni de corupţie şi asimilate, constituire de grup infracţional organizat, fraude împotriva intereselor economice ale UE, acte de terorism, spălare de bani.

 •  În perioada de evaluare a ofertelor, terţul/terţii susţinători, subcontractantul/subcontractanţii asupra cărora devin incidente clauzele de mai sus poat/ pot fi înlocuiţi o singură dată;
 • Atunci când se invocă susţinerea unui terţ, acesta urmează să răspundă solidar cu ofertantul/candidatul susţinut.

[step_graphics style=”3″ color=”#c62538″][step style=”3″ text=”6″ headline=”Criteriile de atribuire, preţul cel mai scăzut”]Acesta urmează a fi aplicat doar în situaţia în care nu se pot aplica alte formule (costul cel mai scăzut, cel mai bun raport calitate – preţ, cel mai bun raport calitate – cost). Cu relevanţă reţinem că pot constitui factori de evaluare şi următorii:[/step][/step_graphics]

[arrows style=”arrow-5-1.png” align=”center”]
 • Experienţa experţilor – de ex: expertul X, care face dovada participării în cele mai multe proiecte similare, primeşte maximul de puncte acordat, restul prin aplicarea regulii matematice corespunzătoare;
 • Costul pe ciclu de viaţă – de ex: ce este mai eficient: achiziţionarea unui autoturism pentru care se preconizează o utilizare pentru 5 ani sau pentru 10 ani?;
 • Calitatea, inclusiv avantajele tehnice, caracteristice estetice şi funcţionale, accesibilitatea, conceptul de proiectare pentru toţi utilizatorii, caracteristicile sociale, de mediu, inovatoare,  comercializarea şi condiţiile acesteia – de ex.: mijloace de transport în comun cu podea joasa integral sau 2/3?;
 • Serviciile post-vânzare, asistenţa tehnică şi condiţiile de livrare, cum ar fi data livrării, procesul de livrare şi termenul de livrare sau de finalizare.

[step_graphics style=”3″ color=”#c62538″][step style=”3″ text=”7″ headline=”Obligativitatea notificării „]Obligativitatea notificării autorităţii/ entităţii contractante cu privire la introducerea unei contestaţii; obligativitatea autorităţii/ entităţii contractante de a răspunde notificării; [/step][step style=”3″ text=”8″ headline=”Eliminarea garanţiei de bună conduită”][/step][/step_graphics]

 

Faţă de cele de mai sus, apare ca esenţial modul în care normele de aplicare vor statua, vor legifera, pentru complitudinea textului de lege.
Aspecte esenţiale de lămurit în normele de aplicare sau în legislaţia terţiară sunt cele referitoare la:

 • Derularea procedurii simplificate;
 • Capacitatea tehnico – profesională, în special cu privire la experienţa similară;
 • Ponderile factorului de evaluare preţ, la detalii cu privire la “caracteristicile estetice”;
 • Conţinul “strategiei de achiziţie”, obligatorie pentru fiecare procedurî de achiziţie ce urmează a se realiza, important fiind dacă se mai întocmesc sau nu note justificative sau întreaga “filozofie” a achiziţiei se va regăsi în strategia de achiziţii. Va fi publică sau va rămâne doar la dispoziţia ANAP?;
 • Verificarea de către ANAP (Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice) a documentaţiilor din SEAP. Va mai verifica ANAP documentaţiile postate în SEAP? Pe toate sau selectiv? Care va fi intervalul în care se va realiza verificarea?;
 • Funcţionalitatea DUAE (Documentul unic pentru achiziţii publice europene). Cum va funcţiona efectiv DUAE? Va înlocui “declaraţia iniţială privind îndeplinirea cerinţelor minime de calificare”? Dacă da, începând cu ce dată?

Până la viitoare detalii, să aveţi mult succes!
Diana

Articol scris de Diana Spinciu – trainer achizitii publice în cadrul Extreme Training

[feature_box style=”3″ only_advanced=”There%20are%20no%20title%20options%20for%20the%20choosen%20style” alignment=”center”]Pentru a înţelege şi pentru a aplica în mod corect modificările legislative detaliate mai sus, dar şi pe cele incluse în textul celor 4 legi şi neintegrate în acest articol, participă la Workshopul de Achizitii Publice (Modificări legislative MAI 2016) de o zi, susţinut de Diana Spinciu.

Bazat pe debatere, schimb de experinţă, speţele tale personale şi ale celorlalţi participanţi, workshopul te ajută să te adaptezi noilor schimbări majore, să le aplici corect, să ai claritate asupra lor astfel încât, ca autoritate contractantă, să abordezi cu uşurinţă orice procedură de achiziţie publică, iar ca agent economic, să întocmeşti oferte câştigătoare. Pentru a participa la Workshopul de achiziţii publice, click pe butonul de înscriere:[/feature_box]

[button_1 text=”Rezerv%C4%83-%C5%A3i%20locul%20la%20Workshop%20Achizi%C5%A3ii%20Publice” text_size=”22″ text_color=”#ffffff” text_bold=”Y” text_letter_spacing=”0″ subtext_panel=”Y” subtext=”Modific%C4%83ri%20legislative%20MAI%202016″ subtext_size=”18″ subtext_color=”#ffffff” subtext_letter_spacing=”0″ text_shadow_panel=”N” styling_width=”33″ styling_height=”24″ styling_border_color=”#ffffff” styling_border_size=”1″ styling_border_radius=”7″ styling_border_opacity=”100″ styling_gradient_start_color=”#23286e” styling_gradient_end_color=”#2176ad” drop_shadow_panel=”N” inset_shadow_panel=”N” align=”center” href=”https://www.traininguri.ro/achizitii-publice-workshop/”/]

[divider style=”0″]

Dacă nu ai urmat încă un curs de Expert Achiziţii Publice acreditat, o poţi obţine acum în câteva zile. În plus faţă de diploma de Expert Achiziţii Publice pe care o vei obţine, cunoştinţe şi experienţă, ai posibilitatea să mergi la un curs dedicat specificului de care eşti direct interesat: Autoritate contractantă sau Ofertant. Alege cursul dorit dintre cele 2:

[button_1 text=”Curs acreditat Expert Achiziții Publice, dedicat exclusiv Autorităților Contractante – clic aici” text_size=”18″ text_color=”#ffffff” text_bold=”Y” text_letter_spacing=”0″ subtext_panel=”Y” subtext=”” subtext_size=”0″ subtext_color=”#ffffff” subtext_letter_spacing=”0″ text_shadow_panel=”N” styling_width=”33″ styling_height=”24″ styling_border_color=”#ffffff” styling_border_size=”1″ styling_border_radius=”7″ styling_border_opacity=”100″ styling_gradient_start_color=”#23286e” styling_gradient_end_color=”#2176ad” drop_shadow_panel=”N” inset_shadow_panel=”N” align=”center” href=”https://www.traininguri.ro/curs-expert-achizitii-publice-autoritati-contractante/”/]

[button_1 text=”Curs acreditat Expert Achiziții Publice, dedicat exclusiv Ofertanți – clic aici” text_size=”18″ text_color=”#ffffff” text_bold=”Y” text_letter_spacing=”0″ subtext_panel=”Y” subtext=”” subtext_size=”0″ subtext_color=”#ffffff” subtext_letter_spacing=”0″ text_shadow_panel=”N” styling_width=”33″ styling_height=”24″ styling_border_color=”#ffffff” styling_border_size=”1″ styling_border_radius=”7″ styling_border_opacity=”100″ styling_gradient_start_color=”#23286e” styling_gradient_end_color=”#2176ad” drop_shadow_panel=”N” inset_shadow_panel=”N” align=”center” href=”https://www.traininguri.ro/curs-expert-achizitii-publice/”/]

[divider style=”0″]

6 ebookuri extreme training

Descarcă gratuit 6 ebookuri in format PDF

Unde îți trimitem ebookurile?

Ce e-bookuri primesti?

Vezi informații confidentialitate prin click aici!

Vezi termeni și Condiții utilizare website Extreme Training prin click aici!