Caută
Close this search box.

Curs MANAGER RESURSE UMANE

Intensiv

BRAȘOV

grupă în formare

curs manager resurse umane
logo curs acreditat

DESPRE CURS MANAGER RESURSE UMANE BRASOV

Perioadă desfășurare

grupă în formare

Durată curs

180 ore

Certificare Curs

Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC)

Condiții Participare

Studii superioare finalizate cu diplomă de licență, achitarea taxei de participare

Trainer Curs

Manuela Trușcă

Localitate desfășurare

Brașov

Rezervari locuri și detalii

online pe această pagină sau telefonic (0726005555)

Valoare investiție

1290 lei (Prețul este redus de la 1500 lei)

De ce să urmezi un curs Manager Resurse Umane Brasov?

În zilele noastre, în România, un manager resurse umane întâlnește adevărate provocări culturale și organizaționale. Dacă-ți dorești, pe lângă certificare, să și înveți de la un adevărat profesionist și practician totodată și să afli cum poți să integrezi cele mai moderne tehnici HR în activitatea ta, acest curs resurse umane reprezintă un pas esențial pentru cariera ta.

Una dintre motivațiile foarte întâlnite la participanți este obținerea certificării la finalul cursului pentru ocupația Manager resurse umane (cod COR 121207, cod COR vechi 123207). Considerăm că este o motivație onestă, practică și înțeleaptă. Totodată, dacă ești interesat în mod real de cursuri resurse umane care să-ți ofere cu adevărat instrumente și informații pe care le poți folosi în activitatea profesională, calculează și analizează bine ce vei învăța la curs, cine este trainerul, aplicabilitatea informațiilor prezentate pentru tine, timpul tău investit, compania care livrează cursul, planul tău pe termen mediu și lung, astfel încât să fii fericit la final cu decizia luată.

De ce ai vrea să urmezi cursul de resurse umane la Extreme Training?

Cursul de Manager resurse umane vine în completarea cursului de inspector resurse umane. Pentru a vedea care este diferența dintre aceste două cursuri atât la nivel de condiții de acces, cât și la nivel de conținut click aici.

Vrei să devii un Manager resurse umane de succes?

1

Acest curs generează manageri de resurse umane capabili
A fi manager de resurse umane înseamnă în primul rând a fi manager. Vei deveni Un manager competent și eficient, care știe să construiască fiecare proces de resurse umane printr-un proces de management. Nu poți să organizezi fară să planifici. Nu poți să controlezi fară să știi ce ai de controlat. Nu pot să stabilesc metode de coordonare dacă nu am definit o echipă și relațiile acesteia.

2

Managerii de resurse umane ideali sunt cei care au calități speciale de lucru cu oamenii

A fi manager de resurse umane înseamnă a lucra cu oamenii, atât cu managerii cât și cu angajații de pe orice nivel ierarhic. Participarea la acest curs de resurse umane este un prilej unic de autoevaluare a unor abilități care te fac special în ochii celor din jur. Admirat, stimat si iubit.  La cursul de managementul resurselor umane vei găsi răspunsuri la întrebări care te provoacă zilnic și vei învăța în același timp să iei decizii bune în modul in care vei lucra cu oamenii și pentru ei.

3

Instrumentele care funcționază mai aproape de tine
Am dezvoltat instrumente pentru a susține dorința ta de perfecționare, indiferent de experiența pe care o ai sau nu în domeniul resurselor umane. Astfel, după cei vei parcurge întregul curs și vei primi tot ce este necesar, suntem alături de tine pentru a te sprijini în continuare. Astfel, dincolo de suport de curs, exerciții, materiale și sfaturi consistente, vei primi din partea noastră un suport specific pentru a practica. Vei primi modele de instrumente de lucru, chestionare și proceduri de lucru.

AGENDĂ CURS MANAGER RESURSE UMANE BRASOV

Sunt multe cursuri resurse umane la care poți participa. Cursul Manager resurse umane este fundamental, atât pentru cei care sunt la început pe drum cât și pentru cei care urmăresc o avansare sau care lucrează de ceva timp ocupând poziția de manager resurse umane. În curs se aprofundează elementele esențiale cu adevărat importante în managementul resurselor umane, aplicabile imediat mediului cultural și organizațional din România.
module curs

8 module

curs intensiv

4 zile intensive

curs complet

Curs complet

curs intensiv

Curs Practic

MODUL 1

Elementele planificării strategice ( viziune, misiune, obiective, strategie organizație, strategie resurse umane)

Cursanții vor întelege rolul definirii misiunii și viziunii unei organizații, aspecte importante prin prisma stabilirii strategiei departamentului de resurse umane plecând de la strategia organizației. Vor învăța să stabilească obiective SMART pentru procesele de resurse umane pe care le coordonează. Termenii strategie și planificare strategică nu vor mai fi abstracți, ci la sfârșitul acestui modul vei cunoaște :

MODUL 2

Înțelegerea și aplicarea funcțiilor manageriale specifice managerului de resurse umane

Se poate spune că Managementul Resurselor Umane e definit ca ansamblul activităţilor de ordin strategic şi operaţional (planificarea, recrutarea şi menţinerea personalului), precum şi crearea unui climat organizaţional corespunzător, care permite asigurarea cu Resurse Umane necesare îndeplinirii obiectivelor organizaţionale. La sfârșitul cursului vei cunoaște:

MODUL 3

Structura organizațională

Este dificil de planificat, din timp, natura structurii organizaţionale. Organizaţiile nu se schimbă structural, peste noapte. În trecut se afirmă că “structura urmăreşte strategia”. Dar, dacă ne gândim la schimbările rapide ale sistemelor organizaţionale, funcţie de factorii de mediu externi (piaţa, finanţe) şi interni (producţie, servicii) nu numai strategia devine prioritară în a fi schimbată, ci, practic, concomitent trebuie modificată şi structura. Vei afla și vei experimenta în cadrul cursului elemente precum:

MODUL 4

Analiza postului. Realizarea și revizia unei fișe de post

Postul de muncă este elementul de bază din structura unei organizaţii, care integrează cerinţele individuale ale salariaţilor, sub aspect profesional şi social, cu cele ale organizaţiei, referitoare la productivitate, eficiențã şi calitate. Vei afla:

MODUL 5

Recrutarea și selecția în organizatie

Recrutarea şi selecţia reprezintă activităţi de bază într-un curs resurse umane. Influenţa pe care o exercită asupra întregii organizaţii este deosebit de importantă, deoarece pot aduce mari câştiguri, în cazul în care se efectuează după criterii profesioniste, dar şi mari pierderi, când nu se acordă atenţie unui elementar principiu de muncă, acela al aşezării „omului potrivit la locul potrivit“. Vei învăța despre :

MODUL 6

Cultura organizatională și rolul acesteia în desfășurarea proceselor de RU în organizație

Adeseori vorbim despre „cultura organizaţională” şi despre faptul că diferite organizaţii au „culturi diferite”. Pentru angajat „cultură” poate însemna modul în care el percepe organizaţia în care lucrează. Cultura organizaţională este rezultatul influenţei elementelor de bază: mediul, valorile, istoricul firmei, proprietarii sau fondatorii, managerii, leadership-ul, oamenii care constituie modele în cadrul organizaţiei („eroii”), modul de lucru uzual (rituri şi ritualuri), evenimente dramatice, tehnica și tehnologia utilizată, şi reţeaua de comunicare (adeseori informală) din cadrul organizaţiei. Obiectivele acestui modul sunt:

MODUL 7

Care este implicarea unui manager de resurse umane în procesul de evaluarea performanțelor ?

Evaluarea resurselor umane presupune trei activităţi distincte: evaluarea comportamentului, evaluarea potenţialului şi a capacităţii de dezvoltare, evaluarea performanţelor obţinute. Nu toate evaluările au un efect pozitiv şi, din această cauză, evaluarea performanţelor este una dintre cele mai detestate activităţi. Veți învăța despre:

MODUL 8

Integrarea noilor angajați

Un program de integrare profesională urmăreşte asimilarea unei persoane în mediul profesional şi adaptarea ei la cerinţele grupului din care face parte. Marea varietate a locurilor de muncă şi a atribuţiilor angajaţilor fac imposibilă stabilirea unor reguli stricte privind integrarea profesională. Cu toate acestea, la întocmirea unui program în acest domeniu trebuie avut în vedere faptul că motivaţiile, cerinţele şi comportamentul potenţialilor angajaţi sunt în continuă schimbare. Vei afla informații despre:

MODUL 9

Ințelegerea modului în care se desfasoară procesul de motivare nonfinanciară

Într-un sens mai larg, motivația înglobează nevoi, interese, intenții, tendințe, idealuri, care stau la baza condiției umane și care susțin realizarea anumitor acțiuni, fapte, atitudini. Motivația este o stare interioară, o dorință puternică, o forță ce pune în mișcare un individ în vederea atingerii unui anumit obiectiv.Trainerii noștri sunt pregătiți să răspundă și să ofere informații referitoare la:

MODUL 10

Dezvoltarea competențelor angajaților

Instruirea şi perfecţionarea angajaţilor este problema căreia trebuie să-i facă faţă fiecare organizaţie. Cantitatea şi calitatea instruirii desfăşurate variază enorm de la o organizaţie la alta. La sfârșitul acestui modul veți ști să realizați:

Cui se adresează cursul Manager Resurse Umane Brasov?

Acest curs este potrivit celor care vor să se perfecționeze sau să se inițieze în arta și știința resurselor umane. De regulă, la acest curs se înscriu oameni care ocupă deja poziții în domeniul HR, persoane care vizează o carieră în managementul resurselor umane sau vor să promoveze:

Certificare Curs Manager Resurse Umane Brasov

Cu toate că miza acestui curs nu este certificarea, ci instruirea în domeniul resurselor umane, luând în calcul și aspectele legale, participanții vor primi la sfârșitul cursului, urmare a unui examen, două certificate și două suplimente descriptive,  după cum urmează (click pe fiecare pentru vizualizare)

Certificat de absolvire pentru ocupația de Manager Resurse Umane (cod COR 121207). Obținerea certificării le dă dreptul legal absolvenților de a practica meseria de Manager Resurse Umane. Certificatul este eliberat sub egida Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice și Ministerului Muncii. Valabil în raport cu ITM, înființare PFA, cu eventuali angajatori, în proiecte, etc.
Certificatul de absolvire este însoțit şi de suplimentul descriptiv, conform modelului. Pentru susținerea examenului, participanții trebuie să aibă studiile superioare finalizate. În suplimentul descriptiv pentru ocupația Manager Resurse Umane sunt înscrise competențele dobândite urmare a finalizării cursului și obținerii certificării. Aceste competențe pot să difere de la furnizor la furnizor, în funcție de felul cum a fost autorizat cursul. În cazul nostru avem incluse toate competențele esențiale.
Suplimentul Europass la Certificatul profesional, parte a Portofoliului Europass, este util pentru cei care doresc să urmeze cursuri (de specializare, calificare, recalificare) sau pentru angajare (mai ales când e vorba de o instituție de educație/ formare sau de un angajator dintr-o altă țară europeană) și trebuie să prezinte documente cu privire la educația/ formarea anterioară. Acest supliment Europass se eliberează odată cu suplimentul descriptiv
Certificat de participare eliberat de Extreme Training conform modelului. Certificatul are valabilitate juridică în raport cu eventualii angajatori, terți, acestea reprezentând în sine un punct în plus în CV-ul dumneavoastră. Totodată, acest certificat dovedeşte intenţia dumneavoastră de dezvoltare şi perfecţionare în domeniul managementului proiectelor, cumulat cu faptul că este emis sub egida unui brand de prestigiu, Extreme Training.

Despre examenul de Certificare Curs Manager Resurse Umane Brasov

Acest curs  este acreditat de ANC/ fost CNFPA să ofere sub egida MEN si MMFPSPV certificare pentru ocupația Manager Resurse Umane. 

Examenul de certificare constă într-o probă teoretică (teste grilă) și o probă practică (aleasă din tematica trainingului). Comisia va fi una mixtă formată din reprezentanți ANC (Autoritatea Naţională pentru Calificări) și Soft Skills Training. Datorită metodelor de lucru utilizate pe toată perioada de desfășurare a cursului, până acum, rata de promovabilitate a participanților a fost de 100%.

Acest curs este acreditat de ANC/ fost CNFPA să ofere sub egida MEN si MMFPSPV certificare pentru ocupația Manager Resurse Umane. Examenul de certificare constă într-o probă teoretică (teste grilă) și o probă practică (aleasă din tematica trainingului). Comisia va fi una mixtă formată din reprezentanți ANC (Autoritatea Naţională pentru Calificări) și Soft Skills Training. Datorită metodelor de lucru utilizate pe toată perioada de desfășurare a cursului, până acum, rata de promovabilitate a participanților a fost de 100%.

Eliberarea diplomelor, în mod obișnuit, se face într-un termen de maxim 30-60 de zile de la finalizarea cursului. Prin excepție, din motive independente de noi, emiterea diplomelor poate depăși termenul estimat din motive care sunt strict sub controlul ANC-ului (ANC nu eliberează tipizatele în termen util). Eventuala întârziere nu afectează participanții în niciun fel pentru că se eliberează o adeverință cu valoare juridică conformă diplomei acreditate și ține loc de diplomă până la emiterea acesteia. Începând cu data de 1 ianuarie 2010, pentru a fi autorizaţi, furnizorii de formare profesională trebuie să facă dovada că realizează programele de formare profesională cu formatori care au pregătirea pedagogică specifică formării profesionale a adulţilor şi pregătirea de specialitate corespunzătoare programei de pregătire.” (art. 23, alin. 1 din OG 129/2000)

Beneficii Curs Manager Resurse Umane Brasov

Totul este bine când se termină cu bine. La sfârșitul acestui curs resurse umane participanții nu se vor bucura doar de obținerea unei certificări ca manager resurse umane ci ei vor și:
curs manager resurse umane bucuresti
curs manager resurse umane

Testimoniale Curs Manager Resurse Umane Brasov

Sunt foarte utile materialele primite la curs. M-am dezvoltat pe plan personal și profesional. Informațiile primite au fost relevante, utile, la obiect și pe mine mă ajută foarte mult. Mulțumesc Extreme Training. Recomand acest curs!
testimonial - Customers reviews​
Iovanovici Elena-Nicoleta
Jurist
Mi s-a livrat mai mult decât mi s-a promis la înscriere și acest lucru nu poate fi decât un motiv de bucurie. Trainerul a reușit să scoată din noi ce este mai bun. Recomand cu căldură acest curs!
testimonial - Customers reviews​
Pintilie Daniela
Blue Air / Agent Check In
Informațiile de la acest curs de Manager Resurse Umane m-au ajutat să îmi îmbunătățesc activitate. Aplicabilitatea acestui curs în departamentul de resurse umane este importantă. M-a ajutat să fiu mai sigură pe mine.
testimonial - Customers reviews​
Bodiu Cristina
Dopalex Com / Specialist HR
Înainte de curs anumite elemente le cunoșteam, dar totuși nu reușeam să le îmbin pentru a construi ceva durabil în munca mea. Datorită acestui curs s-au legat și au căpătat logică. Uneori, nu este nevoie să cunoști anumte lucruri, ci să știi să le legi între ele pentru a obține rezultatele dorite.
testimonial - Customers reviews​
Ciobotaru Ciprian
Eurocip Trade / Director Adj
Sunt mulțumită de abordarea practică a problematicii. M-a ajutat să-mi clarific câteva din problemele neclare întâlnite în activitate mea.
testimonial - Customers reviews​
Ungureanu Manuela
LogSoft SRL / Specialist HR
Exercițiile și exemplele practice m-au ajutat să înțeleg și să rețin mai bine informația. Recomand cu drag acest curs, cât și trainerul care a prezentat informațiile astfel încât să asimilez mai ușor.
testimonial - Customers reviews​
Bozdog Eliza
Steelcase / Specialist Resurse Umane
Este un curs deosebit de util coordonat de un trainer foarte bun care îți poate schimba gândirea. Exemplele practice sunt foarte bune.
testimonial - Customers reviews​
Nicolau Catinca
IHB / Manager Formare
Deși am experiență în Resurse Umane, nu mi-am imaginat cât de important este acest departament, iar participând la acest curs în cadrul Extreme Training mi-am clarificat multe situații. Recomand acest curs!
testimonial - Customers reviews​
Mariana Alina Pârvu
Autonom Services SA / Director Filială
La acest curs am acumulat cunoștințe pe care le pot aplica în organizație. În acest curs am reușit să mă cunosc mai bine și să înțeleg procesele din domeniul resurselor umane. Trainerul a punctat foarte bine elementele esențiale și mi-a oferit răspunsuri la toate întrebările.
testimonial - Customers reviews​
Iliescu Alina
Sunt foarte mulțumită că am participat la acest curs de Manager Resurse Umane, ca și continuitate a cursului de Inspector Resurse Umane la Extreme Training pentru a-mi definitiva pregătirea profesională. Au știut să mă îndrume și să-mi lămurească problemele.
testimonial - Customers reviews​
Cojocaru Nicoleta
Spitalul Clinic CF Iași / Economist
Recomand acest curs de Manager Resurse Umane tuturor persoanelor dornice de cunoaștere, punere în practică, profesare în domeniul managementului resurselor umane. Cred că aceste cunoștințe noi pot contribui la succesul oricărei persoane ce activează în aria de resurse umane.
testimonial - Customers reviews​
Zârnă Alina-Cosmina
OTIMMC Cluj / Consilier
Cursul de Manager Resurse Umane a întregit informațiile pe care le-am dobândit la cursul de Inspector Resurse Umane. Mă felicit pentru alegerea făcută de a participa la acest curs. Structura cursului a fost clară, succintă și adaptată tuturor participanților. Consider că am primit toate informațiile de care aveam nevoie la acest curs.
testimonial - Customers reviews​
Ursache Roxana
Est Invest Farma / Consilier Juridic
Consider că acest curs este performant ce mi-a adus un plus de valoare, atât mie, cât și celor care profesează în domeniul resurselor umane. Recomand acest curs celor care vor să se perfecționeze.
testimonial - Customers reviews​
Mihalte Narcisa
Manager Resurse Umane
Acest curs mi-a dat mai multă încredere în forțele proprii. Multe exemple practice și informație de calitate ce au aplicabilitate pe piața din România.
testimonial - Customers reviews​
Berinde Raluca
SCHLEMMER / Responsabil Resurse Umane
PÂNĂ ACUM, PESTE 1000 de companii au avut încredere în EXTREME TRAINING

Trainer Curs Manager Resurse Umane - Manuela Trușcă

Arii de expertiză Manuela Trușcă

manueala trusca trainer extreme training
1

Manuela are 15  ani experiență în livrarea de cursuri

1

Manuela are o experiență de business de peste 20 de ani

1000

Peste 6000 de oameni au participat la cursurile susținute de Manuela Trușcă

1000

A livrat peste  10000 de ore de training pentru echipe și one to one  

Experiență Manuela Trușcă

Trainer – Extreme Training

Responsabilă de conceperea şi promovarea programelor de formare de peste 6 ani; de crearea şi implementarea sesiunilor de follow-up; de colaborarea cu reprezentanții HR ai companiilor partenere pentru identificarea nevoilor individuale de instruire; de crearea suportului de curs în concordanță cu nevoile identificate; de evaluarea şi raportarea post-instruire.

Trainer și consultant resurse umane, RU Training&Development

În domeniul resurselor umane, a susținut traininguri cu specific în atragerea, dezvoltarea și menținerea resurse umane în organizații (recrutare, selecție, integrare la locul de muncă, analiza postului și a fișei de post, evaluarea performanțelor, stabilirea tipului de cultură organizațională, eficientizarea activității, motivarea angajaților, identificarea nevoii de formare).

Manager si specialist Resurse Umane

Atât în mediul privat, cât și în organizatii non-guvernamentale.

Expert în resurse umane

De peste 20 ani este expert în resurse umane în companii, instituții, ong-uri, atât pe proiecte POCU, POSDRU cât și PHARE. Este și inițiator al unor proceduri de lucru în domeniul resurselor umane aplicate în prezent în companii românești și straine.

Manager departamanent resurse umane și training

În cadrul Institutului Irecson a avut ca principale responsabilități: recrutarea și selecția personalului, integrarea noilor angajați, întocmire documente legale de muncă, evaluarea posturilor, motivarea angajaților.

Informații Administrative Curs Manager Resurse Umane

Mai jos, veți găsi informații despre: program, acte necesare, locul desfășurării, ce include taxa de participare, înscrieri, plăți, facturare, modalități de plată și discounturi:

Program desfășurare

Program desfășurare curs Manager Resurse Umane Brasov

Acte necesare

Actele necesare pentru a putea participa la examenul de acreditare (curs Manager Resurse Umane Brasov, ocupația Manager resurse umane):

Actele de mai jos trebuie aduse în prima zi a cursului. Extreme Training nu va reține niciun act în original. După confruntare se returnează originalele.

Ce include taxa de participare

Ce include taxa de participare pentru Cursul Manager Resurse Umane Brasov?

În taxa de participare sunt incluse toate materiale logistice necesare unei bune desfășurări a cursului de resurse umane, după cum urmează:

activitatea de training

activitatea de training

fise de lucru

fise de lucru/ chestionare

rechizite training

rechizite curs: mapă, pix, caiet

activitatea de training

activitatea de training

certificat nominal de participare

certificat nominal de participare

coffee break training

2 coffee break în fiecare zi

o experienta placuta

O experiență plăcută și utilă

networking

networking

curs autorizat extreme training

diploma acreditată ANC (fost CNFPA)

consultanta

răspunsuri la întrebările tale pe email timp de 60 de zile

networking

susținerea examenului final de certificare ANC;

Înscriere

Înscriere Curs Manager Resurse Umane Brasov

Rezervarea de locuri la cursul Manager Resurse Umane se face alegând una din cele 3 modalități: online, telefonic sau pe email

Înscriere Online

Online durează mai puțin, iar în acest fel datele pe care le introduceți sunt 100% corecte. Trebuie doar să apăsați butonul “Înscrie-te acum” din această pagină și urmăriți instrucțiunile.

Înscriere Telefonică

În cazul în care aveți nelămuriri pe parcursul rezervării online a locului sau doriți să efectuați o înscriere telefonică sunați la 0314252534 sau 0726005555

Înscriere pe email

Înscrierea la acest curs se poate face și dacă ne trimiteți un email la info@traininguri.ro în care să ne furnizați următoarele informații: 1. cursul dorit, 2. orasul desfășurării, 3. datele de facturare, 4. numele complet al participantului/participantilor, inclusiv adresă, email, telefon si CNP( necesare pentru emiterea certificatului acreditat)

Discounturi

Discounturi Curs

Atunci când vine vorba de educație și instruire, o putem încadra la costuri. Așa și este, reprezintă un cost în momentul plății. Un curs bun este acela care aduce beneficii pentru totdeauna. Practic, plătești o dată, fie că ești persoană fizică sau juridică și vei beneficia pentru totdeauna de avantajele participării la curs Manager Resurse Umane Brasov. Mai mult, cursurile nu sunt doar o modalitate generatoare de beneficii, ci ele pot reprezenta calea cea mai ușoară și cea mai scurtă prin care poți economisi bani, investind pe termen lung.

Pentru a face și mai accesibil cursul, vă stau la dispoziție și o serie de discount-uri:

Plată și facturare

Facturare și modalități de plată

Această formulă online de înscriere are avantajul că vă transmite automat factura proformă pe e-mail. Întrucât factura este generată în mod automat, este posibil ca unele servere să considere e-mailul primit de la noi un SPAM. Așadar, vă rugăm să verificați și folderul numit Bulk sau Spam în cazul în care nu găsiți factura proformă în Inbox.

Printaţi apoi factura primită, fie folosind opțiunea print a browserului dumneavoastră, fie salvați factura în calculator și apoi o printați.  

Variantele de plată sunt următoarele:

plata online

Varianta 1 - online la finalizarea înscrierii

În ultimul pas al înscrierii aveți opțiunea să alegeți cum doriți să plătiți. Puteți achita online cu cardul alegând opțiunea de plată cu cardul. Plata se va face prin intermediul Mobilpay.

modalitate plata banca

Varianta 2 - mergeți la banca

Puteți achita factura proformă prmită la orice sucursală BCR din București sau din țară. (vă atenționăm că trebuie să aveți la dumneavoastră buletinul și o copie tipărită a facturii proforme)

modalitate plata

Varianta 3 - numerar sau card la sediul nostru

Puteți achita cu cardul sau numerar la sediul Extreme Training (Str. Dr. Ernest Juvara nr. 18, et. 1, București sector 6).

modalitate plata internet banking

Varianta 4 - ordin de plată sau internet banking

Taxa de participare se poate achita și prin ordin de plată sau internet banking fie că sunteți persoană fizică, fie că sunteți persoană juridică.

În factura proformă primită pe e-mail veți avea toate datele și instrucțiunile de plată, indiferent cum alegeți să faceți plata, fie că sunteți persoană fizică, fie că sunteți persoană juridică, inclusiv numele cursurilor alese și perioadele de desfășurare.

Factura se poate achita și în două rate (prima jumătate-în termen de 7 zile de la emiterea facturii proforme, iar cealaltă jumătate-cu cel târziu 7 zile înainte de începerea trainingului). Posesorii de Card AVANTAJ pot plăti cursul în maxim 10 rate la Sediul Extreme Training, dobânda fiind 0%. Important: trebuie să vă încadrați în termenul de plată până la care este valabilă reducerea!

Factura fiscală o primiți pe e-mail după efectuarea plății . Conform legii, și factura fiscală primită online are valoare legală. La cererea dumneavoastră, factura fiscală în original vă poate fi expediată prin poștă, la curs sau o puteți ridica de la sediul Extreme Training.

Vrei să venim în compania ta?

Indiferent de mărimea companiei, Extreme Training oferă soluții complete și customizate în următoarele domenii principale: Management, Resurse Umane, Vânzări și Eficientizare.

Cursuri de resurse umane sau cursuri similare pot fi organizate în compania ta și pot fi adaptate nevoilor companiei atunci când numărul de persoane este minim 6.

Pentru informații suplimentare, trimiteți un email la adresa business@traininguri.ro sau sunați la telefon 0737499 499 / 0314252534 

6 ebookuri extreme training

Descarcă gratuit 6 ebookuri in format PDF

Unde îți trimitem ebookurile?

Ce e-bookuri primesti?

Vezi informații confidentialitate prin click aici!

Vezi termeni și Condiții utilizare website Extreme Training prin click aici!