Caută
Close this search box.

POCU (Programul Operational Capital Uman) – Finanțări pentru demararea micilor afaceri în zonele URBANE şi încurajarea antreprenoriatului

pocu

O nouă linie de finanțare, în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014 -2020, a fost lansată de Ministerul Fondurilor Europene pe data de 16 septembrie 2016.

Conform obiectivelor  POCU 2014-2020, sunt finanțate activitățile care urmăresc „încurajarea antreprenoriatului și a ocupării pe cont propriu, prin susținerea înființării de întreprinderi cu profil nonagricol în zona urbană”.

Apelul de proiecte are un buget total de 105 milioane euro, câte 15 milioane euro pentru fiecare regiune de dezvoltare (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud Muntenia), cu excepția regiunii București – Ilfov, care este neeligibilă pe această prioritate de investiții.

POCU: Repere importante, conform Ghidului Solicitantului – Condiții specifice:

 

[step_graphics style=”4″ color=”#ff5b19″][step style=”4″ text=”1″ headline=”IDENTIFICAREA%20LINIEI%20DE%20FINAN%C8%9AARE”][/step][/step_graphics]

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi.
Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile, de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor.
Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare.
Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană.

[step_graphics style=”4″ color=”#ff5b19″][step style=”4″ text=”2″ headline=”SOLICITANȚI ȘI PARTENERI ELIGIBILI”][/step][/step_graphics]

 • furnizori de FPC (Formare Profesională Continuă) autorizaţi, publici şi privaţi;
 • organizaţii sindicale şi patronate;
 • membri ai Comitetelor Sectoriale şi Comitete Sectoriale cu personalitate juridică;
 • autorităţi ale administraţiei publice locale (unităţi administrativ-teritoriale);
 • asociaţii profesionale;
 • camere de comerţ şi industrie;
 • ONG-uri;
 • universități;
 • Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi instituţii/agenţii/organizaţii subordonate/coordonate de acesta;
 • parteneriate între categoriile mai sus menționate.

[step_graphics style=”4″ color=”#ff5b19″][step style=”4″ text=”3″ headline=”GRUPUL ȚINTĂ”][/step][/step_graphics]

Grupul țintă este format din persoane fizice (de exemplu: șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi job-uri) care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • intenționează să înființeze o afacere nonagricolă în mediul urban;
 • au reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, într-una dintre cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate ale României, respectiv Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est sau Sud Muntenia;
 • au reședința sau domiciliul în regiunea în care se implementează proiectul.

Nu pot face parte din grupul țintă tinerii cu vârsta între 16 – 24 ani din categoria NEET’s (care nu urmează nicio formă de învăţământ şi nu au un loc de muncă), aceștia fiind eligibili pe o altă linie de finanțare POCU.

ATENȚIE! Persoanele menționate mai sus, care fac parte din grupul țintă al proiectului, NU POT APLICA DIRECT pentru obținerea finanțării.

Solicitanții și partenerii eligibili precizați la punctul 2 sunt cei care obțin finanțarea, coordonează proiectul, administrează schema de antreprenoriat și selectează, în cadrul unui proces competitiv și transparent, persoanele din grupul țintă ale căror planuri de afaceri vor fi finanțate cu sumele precizate mai jos.

[step_graphics style=”4″ color=”#ff5b19″][step style=”4″ text=”4″ headline=”ACTIVITĂȚI SPECIFICE”][/step][/step_graphics]

Activitățile specifice sprijinite în cadrul apelului sunt structurate sub forma unei scheme de antreprenoriat care presupune parcurgerea a 3 etape cadru de implementare:

 • Etapa I – Formare antreprenorială
 • Etapa a II-a – Implementarea planurilor de afaceri finanțate din fonduri FSE
 • Etapa a III-a – Program de monitorizare a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate

Solicitanții precizați la punctul 2 și, dacă este cazul, partenerii eligibili, sunt administratorii schemei de antreprenoriat.

Pe parcursul implementării proiectului, cheltuielile considerate neeligibile, dar necesare derulării proiectului, vor fi suportate de către beneficiar.

[step_graphics style=”4″ color=”#ff5b19″][step style=”4″ text=”5″ headline=”VALOAREA FINANȚĂRII”][/step][/step_graphics]

 • Valoarea totală eligibilă a proiectului – maximum echivalentul în lei al sumei de 5.000.000 euro.
 • Valoarea maximă acordată pentru planurile de afaceri aprobate 40.000 euro/ plan de afaceri, reprezentând maximum 100% din totalul cheltuielilor eligibile și se acordă numai întreprinderilor înființate de persoanele din grupul țintă ale căror planuri de afaceri sunt aprobate. Acordarea acestei finanțări se va realiza în baza unui contract de subvenție, conform schemei de minimis anexate la ghid.

Finanțarea se va acorda în două tranșe, după cum urmează:

 • tranșă inițială de maximum 30.000 euro;
 • tranșă finală reprezentând diferența de până la 10.000 euro, după ce beneficiarul face dovada că a realizat din activitatea curentă, în termenul de 12 luni aferent etapei a II-a, venituri reprezentând minimum 30% din valoarea tranșei inițiale. În cazul în care acest termen nu este respectat, tranșa finală nu se mai acordă.

[step_graphics style=”4″ color=”#ff5b19″][step style=”4″ text=”6″ headline=”DURATA PROIECTULUI”][/step][/step_graphics]

Durata maximă a proiectului este de 36 de luni.

[divider style=”10″]

Linia de finanțare a fost lansată pe data de 16 septembrie 2016 și se va închide pe data de 31 octombrie 2016, ora 16.00.

Cererile de finanțare se depun online, în sistemul informatic MySMIS 2014, disponibil prin click aici.

[file_download style=”1″][download title=”DESCARCĂ DE AICI! Ghidul%20Solicitantului%20si%20toate%20Anexele%20necesare%20pentru%20acest%20apel%20de%20proiecte” icon=”style1-Doc-64×64.png” file=”https://www.traininguri.ro/wp-content/uploads/2016/09/POCU_Ghid_START-UP_PLUS.rar” package=”” level=”” new_window=””][/download][/file_download]

Articol scrs de Costel Susanu, trainer Extreme Training

[button_1 text=”Curs%20Expert%20Accesare%20Fonduri%20Europene%2F%20acreditat%20ANC” text_size=”16″ text_color=”#ffffff” text_bold=”Y” text_letter_spacing=”0″ subtext_panel=”Y” subtext=”BUCURE%C8%98TI” subtext_size=”20″ subtext_color=”#ffffff” subtext_bold=”Y” subtext_letter_spacing=”0″ text_shadow_panel=”N” styling_width=”30″ styling_height=”30″ styling_border_color=”#7f234c” styling_border_size=”1″ styling_border_radius=”6″ styling_border_opacity=”100″ styling_gradient=”Y” styling_gradient_start_color=”#7f234c” styling_gradient_end_color=”#c9457f” drop_shadow_panel=”N” inset_shadow_panel=”N” align=”center” href=”https://www.traininguri.ro/curs-acreditat-expert-accesare-fonduri-europene/”/] [button_1 text=”Curs%20Expert%20Accesare%20Fonduri%20Europene%2F%20acreditat%20ANC” text_size=”16″ text_color=”#ffffff” text_bold=”Y” text_letter_spacing=”0″ subtext_panel=”Y” subtext=”CLUJ-NAPOCA” subtext_size=”20″ subtext_color=”#ffffff” subtext_bold=”Y” subtext_letter_spacing=”0″ text_shadow_panel=”N” styling_width=”30″ styling_height=”30″ styling_border_color=”#7f234c” styling_border_size=”1″ styling_border_radius=”6″ styling_border_opacity=”100″ styling_gradient=”Y” styling_gradient_start_color=”#7f234c” styling_gradient_end_color=”#c9457f” drop_shadow_panel=”N” inset_shadow_panel=”N” align=”center” href=”https://www.traininguri.ro/curs-acreditat-expert-accesare-fonduri-europene-cluj-napoca/”/]
[button_1 text=”Curs%20Expert%20Accesare%20Fonduri%20Europene%2F%20acreditat%20ANC” text_size=”16″ text_color=”#ffffff” text_bold=”Y” text_letter_spacing=”0″ subtext_panel=”Y” subtext=”IAȘI” subtext_size=”20″ subtext_color=”#ffffff” subtext_bold=”Y” subtext_letter_spacing=”0″ text_shadow_panel=”N” styling_width=”30″ styling_height=”30″ styling_border_color=”#7f234c” styling_border_size=”1″ styling_border_radius=”6″ styling_border_opacity=”100″ styling_gradient=”Y” styling_gradient_start_color=”#7f234c” styling_gradient_end_color=”#c9457f” drop_shadow_panel=”N” inset_shadow_panel=”N” align=”center” href=”https://www.traininguri.ro/curs-expert-accesare-fonduri-europene-iasi/”/] [button_1 text=”Curs%20Expert%20Accesare%20Fonduri%20Europene%2F%20acreditat%20ANC” text_size=”16″ text_color=”#ffffff” text_bold=”Y” text_letter_spacing=”0″ subtext_panel=”Y” subtext=”TIMIȘOARA” subtext_size=”20″ subtext_color=”#ffffff” subtext_bold=”Y” subtext_letter_spacing=”0″ text_shadow_panel=”N” styling_width=”30″ styling_height=”30″ styling_border_color=”#7f234c” styling_border_size=”1″ styling_border_radius=”6″ styling_border_opacity=”100″ styling_gradient=”Y” styling_gradient_start_color=”#7f234c” styling_gradient_end_color=”#c9457f” drop_shadow_panel=”N” inset_shadow_panel=”N” align=”center” href=”https://www.traininguri.ro/curs-expert-accesare-fonduri-europene-timisoara/”/]
[button_1 text=”Curs%20Expert%20Accesare%20Fonduri%20Europene%2F%20acreditat%20ANC” text_size=”16″ text_color=”#ffffff” text_bold=”Y” text_letter_spacing=”0″ subtext_panel=”Y” subtext=”CONSTANȚA” subtext_size=”20″ subtext_color=”#ffffff” subtext_bold=”Y” subtext_letter_spacing=”0″ text_shadow_panel=”N” styling_width=”30″ styling_height=”30″ styling_border_color=”#7f234c” styling_border_size=”1″ styling_border_radius=”6″ styling_border_opacity=”100″ styling_gradient=”Y” styling_gradient_start_color=”#7f234c” styling_gradient_end_color=”#c9457f” drop_shadow_panel=”N” inset_shadow_panel=”N” align=”center” href=”https://www.traininguri.ro/curs-expert-accesare-fonduri-europene-constanta-acreditat-anc/”/]

 

6 ebookuri extreme training

Descarcă gratuit 6 ebookuri in format PDF

Unde îți trimitem ebookurile?

Ce e-bookuri primesti?

Vezi informații confidentialitate prin click aici!

Vezi termeni și Condiții utilizare website Extreme Training prin click aici!