Caută
Close this search box.

A fost publicată lista cu întrebări și răspunsuri referitoare la Ghidul Solicitantului POSDRU

Organismele Intermediare Regionale pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane au publicat listele intrebarilor adresate de catre potentialii beneficiari ai finantarilor acordate prin intermediul liniilor de finantare anuntate spre lansare pe 17 iunie 2013.

Descarcati de aici intrebarile si raspunsurile cu privire la Ghidurile Solicitantului recent publicate

ÎNTREBARI referitoare la D.M.I. 6.3 STRATEGIC – GRANT si Ghidul Solicitantului Conditii Generale 2013

INTREBARI ADRESATE OIRPOSDRU NORD-EST

 1. Ref. la Cererea de propuneri de proiect tip grant nr.145, Sanse egale si respect in Regiunea Nord Est, AXA 6, DMI 6.3 – Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului se poate incadra ca si solicitant eligibil sau partener in urmatoarea categorie de beneficiari eligibili – Autoritati ale administratiei publice centrale si locale (unitati administrative teritoriale) in conditiile in care DGASPC se afla in subordinea Consiliului Judetean?
 2. Va rugam sa ne sprijiniti pentru clarificarea urmatorului aspect in ceea ce priveste Cererea de propuneri de proiecte 145 DMI6.3 ” Sanse egale si respect” – cereri de proiecte de tip grant:- este considerata activitatea de certificare a competetelor dobandite pe alte cai decat cele formale eligibila? Mentionam ca acestea se vor realiza in cadrul unui Centru de evaluare a competentelor acreditat in conformitate cu legislatia nationala si persoanele din grupul tinta vor dobandi, ca urmare a evaluarii competentelor, certificate de calificare
 3. Va rugam sa ne sprijiniti prin clarificarea urmatoarelor urmatoarelor aspecte prevazute in ghidurile solicitantului publicate in data de 01.06.2013:
 • Poate o intreprindere infiintata in cursul primului trimestru al anului 2013 sa aplice in parteneriat pentru un proiect (DMI 5.1, 5.2, 6.3)?Conform “Ghidul solicitantului – Conditii generale –2013”) un “SRL cu vechime mai mică de 1 an” este eligibil iar “Ghidul solicitantului – Conditii specifice – 2013” se refera la “Întreprinderi …(Legea nr. 31/1990 cu modificările şi completările ulterioare)” fara sa faca vreo referire la vechime.
 • Care sunt documentele pe care o intreprindere cu vechime mai mica de 1 an trebuie sa le prezinte in perioada de contractare avand in vedere ca nu poate sa satisfaca cerinta de la pagina pagina 20 (ghidul 6.3) : “bilant contabil pentru fiecare din ultimii 2 ani fiscali încheiaţi”

INTREBARI ADRESATE OIRPOSDRU VEST

 1. In ghidul de conditii specifice – Cerere de proiecte de tip Strategic (toate) la pagina 18 s-a strecurat o eroare fata de ghidul publicat spre consultare astfel: decontarea cheltuielilor cu personalul implicat in managementul proiectului, in tabel in randul 2 s-a omis prima parte a frazei in loc de „12% pana la 1500 000 euro si 10% pentru suma ce depaseste 1 500 000 euro” scrie”10% pentru suma ce depaseste 1 500 000 euro”Este o gresala, de ex ptr un proiect de 1 510 000 euro, rezulta ca suma alocata pentru cheltuieli cu personalul implicat in managementul proiectului ar trebui sa fie 10% din 10 000 euro. Cred ca ar trebui sa apara o erata.
 2. Va rugam sa ne sprijiniti pentru clarificarea urmatorului aspect in ceea ce priveste Cererea de propuneri de proiecte 144 DMI 6.3 ” Sanse egale si respect” – cereri de proiecte de tip strategic:Este considerata activitatea de certificare a competetelor dobandite pe alte cai decat cele formale eligibila? Mentionam ca acestea se vor realiza in cadrul unui Centru de evaluare a competentelor acreditat in conformitate cu legislatia nationala si persoanele din grupul tinta vor dobandi, ca urmare a evaluarii competentelor, certificate de calificare.
 3. Am o intrebare in ceea ce priveste ghidul final pe axa 6.3 si anume: Subventii si burse– nu exista in Ghid maximale pentru acordare de subventii si premii in cadrul unor concursuri spre deosebire de Ghidul 2.3 unde sunt prezentate pe larg. Intrebarea este daca in acest ghid avem maximale sau nu pentru aceste categorii de cheltuieli?
 4. În urma consultarii ghidului privind Conditii specifice cerere de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 144 “Sanse egale si respect”, Axa prioritara 6, D.M.I.6.3., avem rugamintea sa ne oferiti clarificari la urmatoarele intrebari:
 •  Activitatea de consiliere si orientare profesionala pentru grupul tinta al proiectului (in special femei care urmeaza un program de formare profesionala), este considerata activitate eligibila?
 • Activitatea Campanie media de promovare proiect in vederea recrutarii grupului tinta prin mijloace de informare si comunicare in mass media este considerata activitate eligibila in cadrul acestei cereri?
 • Activitatea – campanie media in vederea infomarii si cresterii constientizarii, schimb de bune practici, este considerate activitate eligibila?
  Conform ghidului sunt mentionate, la capitolul 4.2.2. Activitati secundare– campanii de informare, insa nu este specificat cuvantul media.
 • Va rugam sa ne raspundeti ce se intelege prin conceptul campanie de informaresi cu ce mijloace poate fi realizata o astfel de campanie.

5. Va transmit prezentul mesaj pentru a va intreba daca Fundatia pe care o reprezint este eligibila pentru a aplica la proiecte POS-DRU. Noi avem esalonata la plata o suma catre finante pe baza prevederilor OUG 29/ 2011 pe o perioada de 30 de luni cu scadenta fiecarei rate in data de 15 a lunii.

 • In ghidul pe 6.3. la indicatori de realizare imediata output se precizeaza:
  ” Numărul participanţilor femei la programele de calificare/recalificare: minim 60% din grupul țintă al proiectului”
  In cazul in care publicul meu tinta este format din 1000 de persoane femei si alte grupuri conform ghid, va rog sa imi comunicati care este numarul minim de persoane care trebuie calificate/recalificate.
[button link=”https://www.traininguri.ro/curs-acreditat-expert-accesare-fonduri-europene/” type=”big” color=”purple” newwindow=”yes”] Curs EXPERT ACCESARE FONDURI EUROPENE[/button]

ÎNTREBARI ADRESATE OIRPOSDRU SUD- EST

 1.  Intrucat in Ghidul solicitantului – Conditii specifice DMI 6.3 – Mai 2013 si in Ghidul Indicatorilor POSDRU nu este definit clar indicatorul “Numar de persoane care au beneficiat de consiliere/orientare si au avansat in cariera dupa un an – femei – acces pe piata muncii” iar la activitati principale/secundare nu este mentionata „activitatea de consiliere/orientare”.
  Va rugam sa clarificati urmatoarele aspecte:
 • Este obligatori/eligibila activitatea de consiliere/orientare?
 • Explicati si exemplificati intelegerea sintagmei “avansare in cariera”;
 • Specificati daca angajarea, in cazul unei persoane inactive/somere/aflate in cautarea unui loc de munca, reprezinta avansare in cariera;
 • Specificati daca initierea unei afaceri, in cazul unei persoane inactive/somere/aflate in cautarea unui loc de munca, reprezinta avansare in cariera;
 • Specificati daca initierea unei afaceri, in cazul unei persoane angajate, reprezinta avansare in cariera.

INTREBARI ADRESATE OIRPOSDRU SUD VEST Oltenia

 1. Vă rugăm să ne răspundeţi la următoarele întrebări:
 • Persoanele încadrate ca  şi funcţionari publici, sunt incompatibile cu calitatea de membru sau manager în echipa de management a unui proiect finanţat pe POSDRU?
 • Experienţa profesională specifică cerută pentru managerul de proiect, se referă la experienţă în calitatea de manager de proiect sau experienţă ca şi membru în echipa de management?
 • Persoanele încadrate ca şi funcţionari publici, cu calitate de membru în echipa de management a unor proiecte finanţate din fonduri nerambursabile, sunt incompatibile cu calitatea de membru sau manager în echipa de management a unui proiect finanţat pe POSDRU?

INTREBARI ADRESATE OIRPOSDRU BUCURESTI-ILFOV

 1. Referitor la CPP 152, va solicitam respectuos clarificarea urmatoarelor informatii:
 • Furnizorii de formare profesionala continua pentru profesii reglementate (mentionate de OG 129/2000) sunt aplicanti eligibili ?
  De exemplu, o companie privata care este autorizate ca furnizor de educatie medicala continua de catre Colegiul medicilor din Romania poate aplica?
 • Furnizorul de FPC trebuie sa fie autorizat pentru ca furnizor de formare pentru ocupatia pentru care va oferi calificare la momentul depunerii propunerii de proiect, sau este suficient sa fie furnizor de formare pentru orice fel de profesie, si se poate autoriza in cadrul proiectului pentru ocupatia respectiva (pentru care va oferi programe de calificare) ?
 • Ce alte activitati de FPC pot fi organizate, in afara de calificare/recalificare ?
 • Exista un cost maxim per cursant, rezultat din raportul intre bugetul total eligibil al proiectului si numarul de participanti la FPC ?
 • Cum se calculeaza bugetul maxim care poate fi solicitat, avand in vedere ca exemplele prezentate in CPP152 sugereaza fie 1 sau 5 participanti (ca urmare a procentului prezentat pentru fiecare tip de beneficiari de tip organizatie/entitate/persoana juridica?
 • Care este statutul grupului tinta: angajati, someri, persoane in cautarea unui loc de munca?

2.   In cazul in care dorim sa incheiem un acord de parteneriat in 3, pentru depunerea unui proiect POSDRU, format din liderul de parteneriat-  Comuna Clinceni, un partener din mediul privat , iar cel de-al doilea partener va fi o alta primarie, este necesar un anunt prealabil si pentru alegerea partenerului public? (primarie)

 • Cum procedam pentru alegerea partenerului public?
 • Este la libera alegere?

ÎNTREBARI ADRESATE OIRPOSDRU SUD MUNTENIA

 1.  Va rugam sa ne precizati care este indicatorul luat in calcul de dvs la evaluarea unei cereri de finantare: cifra de afaceri sau veniturile totale.

INTREBARI referitoare la D.M.I. 5.1 STRATEGIC si GRANT, D.M.I. 5.2 STRATEGIC si GRANT

INTREBARI ADRESATE OIRPOSDRU BUCURESTI-ILFOV

 1. In calitate de S.R.L., cu o vechime mai mare de 3 ani si o cifra de afaceri insumata de 200000 euro (n-1+n-2+n-3), pot solicita o asistenta financiara nerambursabila de 900000 euro? Activitatea principala pe care urmeaza sa o desfasor este formarea in diverse domenii. Continut: Clarificari POSDRU 5.2.
 • In cazul unui parteneriat, solicitantul este persoana juridica de drept privat cu scop patrimonial iar partenerul este persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial. Avand in vedere ca procentul contributiei in calitate de persoana juridica de drept privat cu scop patrimonial este 5% iar procentul contributiei in calitate de persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial este 2%, ce procent se va lua in considerare in realizarea bugetului? In documentul „Conditii specifice Cerere de propuneri de proiecte de tip grant nr. 143” este specificat la pag. 19 ca numarul participantilor din zonele rurale la programe integrate: minim 70% din grupul tinta al proiectului.
 • Prin participant la program integrat intelegem doar persoanele care au beneficiat atat de servicii de informare si consiliere profesionala cat si programe de formare profesionala?
 • Va rog sa indicati cum se calculeaza indicatorulde rezultat B1 „Ponderea participantilor din mediul rural la programe integrate certificati”.

2.  In documentul „Conditii specifice Cerere de propuneri de proiecte de tip grant nr. 143” este specificat la pag. 19 ca ponderea participantilor    femei din mediul rural la programe integrate certificati trebuie sa fie de minim 50% si se calculeaza astfel: raport între numarul de femei certificate în urma participarii la programul integrat si nr total de participanti certificati în urma participarii la programul integrat x 100. Acest indicator se refera la ponderea femeilor din mediul rural iar formula specifica sa fie luat in considerare numarul de femei certificate si numarul de participanti certificati fara a se specifica apartenenta la mediul rural.

 • Insa este obligatoriu doar ca minim 70% din grupul tinta sa fie din mediul rural, prin urmare putem considera ca vor exista femei din mediul urban care vor obtine certificat?
 • Prin urmare, pentru a calcula acest indicator se va lua raportul între numarul de femei certificate în urma participarii la programul integrat DIN MEDIUL RURAL si numarul total de participanti certificati  în urma participarii la programul integrat DIN MEDI ULRURAL x 100?

3. Va rog sa explicati daca prin sintagma ,,sub-contractarea tuturor activitatilor pentru dezvoltarea resurselor umane de la pagina 12 – punctul 4.2.3. – Prevederi obligatorii, se intelege ca in cadrul programelor de formare profesionala derulate prin proiect (grant, Call 134) lectorul poate fi pfa (subcontractat) in conditiile in care autorizarea pentru program este detinuta de unul dintre partenerii de implementare, sau, pentru a respecta conditia de mai sus este obligatorie angajarea lectorului ca si expert pe termen scurt?

Descarcati de aici intrebarile si raspunsurile cu privire la Ghidurile Solicitantului recent publicate

 Curs EXPERT ACCESARE FONDURI EUROPENE

6 ebookuri extreme training

Descarcă gratuit 6 ebookuri in format PDF

Unde îți trimitem ebookurile?

Ce e-bookuri primesti?

Vezi informații confidentialitate prin click aici!

Vezi termeni și Condiții utilizare website Extreme Training prin click aici!