Caută
Close this search box.

Planificarea eficientă a resurselor în managementul proiectelor

managementul proiectelorManagementul proiectelor devine pe zi ce trece o provocare pentru organizațiiși pentru manageri. Condițiile instabile ale mediului extern sunt manifestate prin apariția continuă a unor noi probleme  nefamiliare care nu pot fi nici descompuse, și nici distribuite spre rezolvareaspecialiștilor.

Pentru a evita apariția unor sisteme patologice și pentru a face fațăschimbărilor rapide și uneori radical concentrate în jurul vieții profesionale, managerii trebuie săîși actualizeze procesele de instruire și de socializare pentru  a-și completa abilitățile și competentele profesionale necesare  continuării/ relansării ciclului vieții sau carierei.

Managementul de proiect a fost influențat în mod efectiv de schimbările din domeniile politice, economice, sociale,  tehnologicși informaționale. Prin urmare,  a  trebuit să se adapteze schimbări precum:

 • Creșterea numărului de manageri de proiect și profesionalizarea acestei specializări; managerii de proiect au devenit implementatorii unor procese sociale complexe și semnificative.
 • Expansiunea anvergurii și diversității sarcinilor managerilor de proiect prin preluarea unor funcții care anterior erau specifice managementului general, organizațional.
 • Schimbarea mentalității că această profesie este dominată de oportunitate, siguranță, bunăstare financiară și psihică, prin atașamentul de organizație și acceptarea situației că și cariera managerilor de proiect este supusă nesiguranței și șomajului.

În acest context organizațional și profesional, managerii de proiect, preocupați mai degrabă de intervențiile pe termen scurt (ciclul de viață a proiectului), interferează cu anumite componente ale managementului strategic, programarea/ alocarea/ planificarea resurselor fiind una dintre  acestea.

De ce acordăm o atenție deosebită planificării resurselor în managementul proiectelor?

[feature_box style=”15″ only_advanced=”There are no title options for the choosen style” alignment=”center”]1. Programăm proiectul și redactăm cererea de finanțare pentru a accesa fondurile necesare realizării acestuia[/feature_box]

a. Ce resurse ne sunt necesare?

 • umane
 • materiale
 • informaționale
 • timp
 • financiare

b. De unde le obținem?

 • accesare fonduri structurale;
 • subcontractare de la instituțiile publice;
 • accesare fonduri private;
 • resurse proprii entității juridice pentru proiecte interne de eficientizare.

c. Elaborăm bugetul de proiect:

 • selectăm unitățile de măsură pentru resurse;
 • alocăm pentru fiecare activitate TOATE tipurile de resurse necesare derulării acesteia.

d. Corelăm bugetul de proiect cu bugetul general al entității juridice:

 • cofinanțare, coplată etc.

e. Coordonăm implicarea în proiect a partenerilor și contribuția fiecăruia la atingerea obiectivelor:

 • coordonarea resurselor la nivel de consorțiu;
 • complementaritatea contribuțiilor în cadrul parteneriatelor;
 • cofinanțare proiecte/ activități.

Avantajele și efectele pozitive ale unei bune planificări a resurselor sunt:

 • realizarea alocării resurselor de proiect în mod corect, eficient astfel încât să se asigure ulterior o implementare adecvată, evitându-se pierderile sau consumul inutil de resurse;
 • o mai bună înțelegere a conținutului proiectului, a corelărilor necesare  între  principalele componente:
 • definirea livrabilelor ca rezultate și/ sau indicatori de proiect;
 • identificarea, din această etapă, a potențialelor riscuri și realizarea planurilor alternative pentru limitarea sau eliminarea efectelor negative.

[button_2 color=”orange” align=”center” href=”https://www.traininguri.ro/curs-acreditat-manager-proiect/”]Curs Manager de Proiect[/button_2]

[button_2 color=”orange” align=”center” href=”https://www.traininguri.ro/curs-acreditat-expert-accesare-fonduri-europene/”]Curs Expert Accesare Fonduri Europene[/button_2]

[feature_box style=”15″ only_advanced=”There are no title options for the choosen style” alignment=”center”]2. Elaborăm Planul de implementare a proiectului[/feature_box]

În condiții normale, după începerea proiectului, ce trebuie să avem în vedere?

 • Detaliem resursele contractate pe activități și le repartizăm cronologic;
 • Asigurăm încadrarea în bugetul și durata proiectului;
 • Organizăm echipa de proiect până la nivel de sarcină de serviciu.

Managerii de proiect sunt uneori puși în situația dificilă de a începe  implementarea proiectului înainte de a finaliza Planul, esențial în această fază a ciclului de viață a proiectului. Cele mai frecvente cauze identificate sunt presiunea timpului sau constituirea prematură a echipei de proiect prin preluarea personalului deja existent în organizație sau prin recrutare și selecție externă. Evident, acestea nu sunt situații normale, dar se întâlnesc în practică.

Ce putem face în această situație?

Definim și planificăm  chiar și după începerea Proiectului, având mare grijă să repartizăm resursele la activitațile pe care le putem realiza cu certitudine.  Antrenăm astfel și membrii echipei de proiect, evităm activitățile inutile și dezvoltăm instrumente de lucru pentru un management proactiv în vederea finalizării proiectului în condițiile asumate.

[feature_box style=”15″ only_advanced=”There are no title options for the choosen style” alignment=”center”]3. Asigurăm desfășurarea activităților contractate[/feature_box]

Managementul echipei de proiect vizează asigurarea unei bune funcționări a acesteia în vederea atingerii unui nivel superior de performanță. Oamenii trebuie să înțeleagă ce se așteaptă de la ei, să își coordoneze eforturile, să soluționeze probleme, să se concentreze pe finalizarea activităților la parametrii stabiliți, să intervinăîn situații prioritare etc.

Așa cum fiecare proiect are nevoie de un manager de proiect, și o activitate trebuie coordonată de o persoană care are această responsabilitate. Managerul de proiect  are însă viziunea ansamblului, supervizează, coordonează, antrenează, evalueazăși motivează. Deține responsabilitatea realizării proiectului în integritatea sa. Fără o îndrumare corespunzătoare, membrii echipei de proiect pot ajunge la situații de confuzie, haos și realizarea defectuasă a sarcinilor de serviciu prevăzute în fișa de post.

Ce trebuie să facem?

 • Elaborăm instrumentele de lucru, cele solicitate în mod expres de finanțator sau decise la nivel de echipă de proiect ca și instrumente interne de lucru.
 • Analizăm nivelurile de disponibilitate a resurselor.
 • Identificăm  modificările care sunt evidențiate la nivelurile de disponibilitate.
 • Asigurăm legalitatea și eligibilitatea cheltuielilor.
 • Eficientizăm alocarea sarcinilor și, după caz, efectuăm realocări.
 • Identificăm factorii de risc și a abaterilor de la contract.
 • Reiterăm planul, după caz.

[feature_box style=”15″ only_advanced=”There are no title options for the choosen style” alignment=”center”]4. Atingem rezultatele previzionate[/feature_box]

 • rezultate de tip output
 • rezultate de tip result

În toate proiectele, managerul de proiect se concentrează să finalizeze proiectul,  activitățile  la termenul stabilit, încadrate în bugetul alocat, cu rezultatele și indicatorii asumați. Nerespectarea acestor cerințe poate atrage consecințe grave la nivelul entității juridice în funcție de strictețea sau flexibilitatea prevederilor contractuale de finanțare. În cazul unor finanțări, nerealizarea activităților, rezultatelor și indicatorilor, precum și consumarea resurselor proiectului altfel decât au fost precizate în descrierea proiectului, atrag penalizări financiare serioase suportate de către beneficiar.

În procesul de planificare a resurselor utilizăm instrumente de management specifice (matrice, diagrama GanttDiagrama drumului critic, holograme , flux de numerar etc).

Indiferent de instrumentele aplicate, trebuie să ținem cont de câțiva factori generali, cum ar fi:

 • Dimensiunea proiectului (în cazul fondurilor structurale, de tip grant sau strategic, proiect de eficientizare a entității juridice la nivel general sau  departamental).
 • Extinderea geografică (locală, multiregională, națională, transnațională)
 • Ciclul de viață a entității juridice (se află la începutul activității sau într-o fază de expansiune în dezvoltare).
 • Tipurile de personal angajat (calificări, durată activității zilnice,  pe termen lung, cu durată determinată etc).
 • Relația cu factorii interesați din proiect (parteneri, alte categorii de stakeholderi etc).

și nu uitați:

Indiferent de complexitatea proiectelor și a capacității manageriale pe care o aveți, întotdeauna este loc de mai bine!

 

[button_2 color=”orange” align=”center” href=”https://www.traininguri.ro/curs-acreditat-manager-proiect/”]Curs Manager de Proiect[/button_2]

[button_2 color=”orange” align=”center” href=”https://www.traininguri.ro/curs-acreditat-expert-accesare-fonduri-europene/”]Curs Expert Accesare Fonduri Europene[/button_2]

 

Carmen SecareanuArticol scris de Carmen Secăreanu  – Experiența profesională de 20 de ani de practică și consultanță în managementul de proiect, managementul organizațional, managementul resurselor umane, formare profesională, evaluare, responsabilitate socială corporatistă o recomandă pe Carmen ca fiind un consultat și formator care poate să abiă capacitatea de a se adapta cu ușurință, de a analiza în mod holistic și de a facilita găsirea celor mai bune soluții adecvate oricărei realități organizaționale.

Curs Online Time Management

Cursul de Time Management se organizează acum online în platforma Life University. Cursul îl poți urma oricând, este Life Time Access. Vezi detalii complete prin click aici!

6 ebookuri extreme training

Descarcă gratuit 6 ebookuri in format PDF

Unde îți trimitem ebookurile?

Ce e-bookuri primesti?

Vezi informații confidentialitate prin click aici!

Vezi termeni și Condiții utilizare website Extreme Training prin click aici!