Caută
Close this search box.

Servicii de formare profesionala – subvenții acordate de stat

Ce trebuie să cunoască angajatorii despre subvenţiile acordate de stat pentru servicii de formare profesionala?

servicii de formare profesionalaÎn legislaţia actuală există reglementate, pe lângă măsurile de stimulare a angajatorilor în vederea creării de noi locuri de muncă şi ocupării forţei de muncă, şi măsuri în favoarea angajatorilor pentru angajaţii existenţi în vederea prevenirii şomajului.

Cunoaşterea acestor măsuri acordate angajatorilor pentru angajaţii existenţi în vederea prevenirii şomajului poate ajuta angajatorii să îşi reducă cheltuielile ce trebuie suportate de aceştia cu servicii de formare profesionala a propriilor angajaţi.

Tocmai având în vedere acest aspect, în prezentul articol ne-am propus să prezentăm aspectele legale referitoare la subvenţiile acordate de către stat angajatorilor pentru angajaţii existenţi.

Potrivit art. 48^1 alin. 1 din Legea nr. 76/2002, în scopul prevenirii şomajului şi consolidării locurilor de muncă prin creşterea şi diversificarea competenţelor profesionale ale persoanelor încadrate în muncă, angajatorilor care organizează, în baza planului anual de formare profesională, programe de formare profesională pentru proprii angajaţi, derulate de furnizori de servicii de pregătire profesională, autorizaţi în condiţiile legii, se acordă, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, o sumă reprezentând 50% din cheltuielile cu servicii de formare profesionala organizate pentru un număr de cel mult 20% din personalul angajat.

Suma mai sus prevăzută se acordă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de la capitolul „învăţământ”, angajatorilor selectaţi de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă, cu respectarea reglementărilor aplicabile în domeniul ajutorului de minimis.

Acordarea măsurii de sprijin prevăzute la art. 48^1 alin. 1 din Legea nr. 76/2002 se face în baza schemei de ajutor de minimis, elaborată cu respectarea reglementărilor în domeniu, instituită prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ce trebuie să reţină angajatorii este faptul că aceştia pot beneficia de suma mai sus prevăzută o singură dată în cursul unui an calendaristic.

Angajatorii care primesc subvenţia prevăzută la art. 48^1 alin. 1 din Legea nr. 76/2002 sunt obligaţi să menţină raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor participante la programul de pregătire profesională, pentru care s-a acordat suma respectiva, cel puţin un an de la data acordării sumei.

Aşadar, faţă de cele mai sus prezentate, concluzionăm în sensul că principalele condiţii de acordare de către stat a subvenţiei potrivit art. 48^1 alin. 1 din Legea nr. 76/2002 sunt următoarele:

  • programele de formare profesională să fie organizate de angajator pentru proprii angajaţi în baza planului anual de formare profesională;
  • programele de formare profesională să fie derulate de furnizori de servicii de formare profesionala, autorizaţi în condiţiile legii;
  • angajatorii să fie selectaţi, în cadrul unei selecţii anuale, de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă;
  • raportul de muncă sau de serviciu al persoanelor care participă la programele de formare profesională să fie menţinute cel puţin un an de la data acordării sumei.

De reţinut faptul că angajatorii care încetează raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor participante la programul de pregătire profesională, pentru care s-a acordat suma respectiva, anterior termenului de un an sunt obligaţi să restituie, în totalitate, agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă subvenţia acordată pentru fiecare persoană, plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României, în vigoare la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, dacă încetarea acestora a avut loc din motivele prevăzute la art. 83 alin. 2 din Legea nr. 76/2002, şi nu mai pot beneficia de prevederile art. 481 alin. 1 din Legea nr. 76/2002 o perioadă de 2 ani de la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu ale persoanelor respective.

Motivele prevăzute la art. 83 alin. 2 din Legea nr. 76/2002 sunt urmatoarele:

a) încetarea raportului de muncă în temeiul art. 55 lit. b (ca urmare a acordului părţilor), art. 56 lit. d şi e (ca urmare a constatării nulităţii absolute a contractului individual de muncă, respectiv ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcţia ocupată de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive neîntemeiate), art. 61 lit. d (în cazul în care salariatul nu corespunde profesional locului de muncă în care este încadrat) şi art. 65 (concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) încetarea raportului de serviciu în temeiul art. 97 lit. b, art. 98 alin. 1 lit. e, art. 99 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

[divider style=”8″]

Madalina Moceanu-trainer Extreme TrainingArticol scris de Mădălina Moceanu – Trainer Extreme Training

Specialist cu o experienţă de peste 15 ani în domeniul dreptului, inclusiv al dreptului muncii, colaborând cu societăţi atât din mediul privat, dar şi din cel public.

Curs Inspector resurse umane București
Curs Inspector resurse umane Cluj-Napoca
Curs Inspector resurse umane Timișoara
Curs Inspector resurse umane Constanța
Curs Inspector resurse umane Brașov
Curs Inspector resurse umane Iași
6 ebookuri extreme training

Descarcă gratuit 6 ebookuri in format PDF

Unde îți trimitem ebookurile?

Ce e-bookuri primesti?

Vezi informații confidentialitate prin click aici!

Vezi termeni și Condiții utilizare website Extreme Training prin click aici!