Caută
Close this search box.

Start-up Nation România » Tot ce trebuie să știi! » Indicații / HG / Norme Aplicare/ Curs/ Ghid Aplicare

start up nation romania

 

Programul Start-up Nation România este un Program adoptat de Guvernul României în vederea stimulării de noi întreprinderi mici și mijlocii. Vezi OUG prin ckick aici!

În cadrul Start-up Nation România urmează a fi eligibile societățile comerciale constituite în baza Legii nr. 31/1990, societățile cooperative înregistrate în baza Legii nr. 1/2005 și societățile comerciale debutante (SRL-D) înregistrate în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 6/2011.

Care sunt veștile bune în Programul Start-up Națion România?

 • finanțarea acordată este de 100% din cheltuielile eligibile;
 • finanțarea acordată este de maxim 44 000 E;
 • lista codurilor CAEN eligibile este foarte generoasă.

Care sunt principale condiții în Programul Start-up Nation România?curs competente antreprenoriale

 • societatea trebuie să fie nou înființată (după data de 30 ianuarie 2017), data intrării în vigoare a OUG nr. 10/2017;
 • societatea are  sediul social și punctele de lucru în mediul urban și în regiuni mai puțin dezvoltate, mai puțin regiunea București-Ilfov;
 • administratorul trebuie să urmeze un curs de antreprenoriat.

Principalele cheltuieli eligibile în programul Start-up Nation România:

 • Echipamente tehnologice, maşini, utilaje și instalaţii de lucru – inclusiv software-ul aferent, necesare desfăşurării activităţilor pentru care a solicitat finanţare;
 • Aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;
 • Autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de teren simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare;
 • Echipamente IT, tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video,etc.);
 • Achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatură birotică şi 3.3 sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale;
 • Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie;
 • Achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de desfășurare a activității de comerț, producţie sau servicii;
 • Cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii și comerţ (clădiri, hale de producţie, spaţii amenajate pentru activităţi de prestări servicii, producţie şi comerţ, inclusiv din elemente prefabricate);
 • Realizarea unei pagini web pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate;
 • Achiziționarea de active necorporale referitoare la software pentru comerțul on-line, software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare;
 • Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale – pentru asociatul/administratorul societăţii aplicante, curs organizat de către un organism autorizat recunoscut de educaţie antreprenorială;
 • Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului.

Ce cheltuieli sunt neeligibile în programul Start-up Nation România?

Aceste cheltuieli sunt neeligibile și vor fi suportate integral de beneficiar:

 • TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile;
 • utilajele second-hand;
 • achiziția de clădiri și spații de producție;
 • achiziția de spații cu funcție locativă;
 • achiziția în leasing a mijloacelor fixe;
 • salarii și impozitele aferente acestora.

Pentru a vedea lista completă consultă Normele metodologice prin click aici!

Ce activități sunt neeligibile în programul Start-up Nation România?

Cele mai importante activități neeligibile în programul Start-up Nation România sunt următoarele:

 • intermedieri financiare, asigurări și reasigurări;
 • tranzacții imobiliare;
 • activități de jocuri de noroc și pariuri;
 • producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool;
 • pescuit; aceste activități sunt eligibile prin intermediul Programului Operațional de Pescuit și Afaceri Maritime;
 • activități ale holdingurilor;
 • agricultura și prelucrarea produselor agricole; aceste activități fiind susținute prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Rurală.

Cum se va derula înscrierea în Start-up Nation România?

Principalele etape pentru a accesa Start-up Nation România sunt următoarele:

 1. înregistrarea solicitantului pe site-ul agenției http://www.aippimm.ro/;
 2. depunerea cererii online se poate face timp de 30 de zile calendaristice de la data la care aplicația va fi activă (estimativ luna Mai, 2017);
 3. aplicația va genera automat un punctaj (minim 60 de puncte pentru a te califica din maxim 100 – vezi grila de punctaje în normele de aplicare);
 4. verificarea eligibilității solicitantului, a activităților propuse spre finanțare și a corelării echipamentelor din planul de afaceri cu codurile CAEN eligibile;
 5. semnarea contractului de finanțare (Admiterea în program și obținerea finanțării se va face în ordinea inversă punctajelor obținute de proiecte).

Obligațiile principale după semnarea contractului:

 • implementarea proiectului;
 • să păstreze toate locurile de muncă nou create ce au fost asumate prin planul de afaceri pentru o perioadă minimă de trei ani;
 • să nu înstrăineze bunurile achiziționate prin intermediul ajutorului nerambursabil;
 • să nu schimbe locul de implementare a proiectului, fără acordul finanțatorului;
 • să desfășoare activitatea finanțată prin intermediul proiectului.

Vor avea mai mari șanse de finanțare, proiectele care îndeplinesc următoarele criterii: activează în domeniul producției, crează minim 2 locuri de muncă (din care 2 pentru absolvenți și două pentru șomeri), cel puțin 60% din buget va fi alocat echipamentelor tehnologice, administratorul a urmat/urmează un curs de antreprenoriat. Vezi grila de punctaje în normele metodologice.

Atenție! Proiectul de hotărâre a Guvernului NU se aplică momentan. Pentru a intra în vigoare, acesta trebuie aprobat de Executiv și publicat în Monitorul Oficial. Probabil, depunerile vor începe în 1 mai 2017, iar normele de aplicare vor fi aprobate după dezbaterea publică la sfârșitul lunii martie, începutul lunii aprilie.

[asg-content-box boxcolor=”blue” boxtitle=”Dacă aveți întrebări suplimentare” boldtitle=”false” boxexpand=”false” showcontent=”false”]Acest articol a fost redactat în ideea de a sintetiza cât mai clar Start-up Nation România. Dacă aveti întrebări vă recomandăm să parcurgeti Ordonanța de urgență si Normele de aplicare, noi nefiind în măsură să va oferim raspunsuri oficiale pe marginea acestui program. Pentru clarificări este bine sa va adresați Directiei pentru Antreprenoriat si IMM prin click aici! [/asg-content-box]

Linkuri utile:

[one-third-first]download file oug 10 2017[/one-third-first]
[one-third]norme metodolgice start-up nation[/one-third]
[one-third]curs competente antreprenoriale[/one-third]

 

6 ebookuri extreme training

Descarcă gratuit 6 ebookuri in format PDF

Unde îți trimitem ebookurile?

Ce e-bookuri primesti?

Vezi informații confidentialitate prin click aici!

Vezi termeni și Condiții utilizare website Extreme Training prin click aici!