Caută
Close this search box.

Cerere de finantare – Cum justificăm necesitatea și relevanța unui proiect?

În ultima vreme auzim tot mai des cuvintele proiect și competitiție de proiecte. La televizor, la radio, pe site-urile instituțiilor guvernamentale și non-guvernamentale, ele exprimă modul în care societatea noastră s-a dezvoltat și prin care ideile bune sunt sprijinite. Deși bunăvoința celor care ajută este de cele mai multe ori nelimitată, fondurile alocate nu sunt. Astfel s-a născut ideea competiției de proiecte, modul cel mai comun în prezent prin care investitorii – publici sau privați – pot contribui la implementarea unui proiect.

Având în vedere ”competiția”, proiectele au nevoie de un cadru general în care să fie prezentate pentru a înlesni procesul de selecție și clasificare. Astfel au apărut ”cererile de finanțare”: documente cadru care își propun să standardizeze elementele cheie ale unui proiect în vederea evaluării modului în care proiectul va genera rezultate și a impactului acestor rezultate în societate.

În general, cererile de finanțare conțin următoarele tipuri de informații relevante:

 1. identificarea unei probleme și a unei soluții care urmează să fie implementată prin proiect;
 2. informaţii privind capacitatea de implementare a solicitantul şi a eventualilor parteneri;
 3. modul în care va fi asigurat managementul proiectului;
 4. un sumar al resurselor necesare și a modului în care acestea sunt alocate;

Fiecare dintre aceste patru categorii de informații presupun un grad sporit de atenție deoarece omiterea sau completarea lor eronată poate duce la respingerea ideii dumneavoastră de proiect.

Justificarea și relevanța implementării unui proiect

[button_2 color=”teal” align=”center” href=”https://www.traininguri.ro/curs-acreditat-manager-proiect/”]Curs Manager de Proiect, București (intensiv)[/button_2]

[button_2 color=”teal” align=”center” href=”https://www.traininguri.ro/curs-acreditat-cnfpa-manager-de-proiect-weekend/”]Curs Manager de proiect, București (de weekend)[/button_2]

[button_2 color=”teal” align=”center” href=”https://www.traininguri.ro/curs-acreditat-expert-accesare-fonduri-europene/”]Curs Expert Accesare Fonduri Europene, București[/button_2]

În continuare mă voi opri asupra informațiilor cuprinse în prima categorie enunțată, identificarea unei probleme și a unei soluții care urmează să fie implementată prin proiect și mai concret a necesității și relevanței implementării proiectului.

Proiectele sunt de fapt soluții pentru diferite probleme. Identificarea corectă a acestor probleme este de fapt cheia unui proiect bun. Proiectele sunt considerate „mai valoroase” dacă problema pe care încearcă să o rezolve este urgentă și importantă iar soluția oferită este aplicabilă imediat, amânarea ei generând costuri importante pentru situația actuală. Din aceste considerent, necesitatea implementării va fi abordată prin prisma problemei urmărite, prin analizarea legăturilor tip cauză-efect între factorii care au generat această problemă, folosind drept unelte ”analiza arborelui problemelor” sau ”analiza de tip os-de-pește”.

Dacă ar fi să structurez, pașii necesari pentru justificarea unui proiect sunt:

 • urmarirea situației existente relevantă prin prisma obiectivelor proiectului;
 • identificarea problemei care generează direct situația descrisă anterior;
 • descoperirea cauzelor care duc la problema identificată anterior;
 • recunoașterea aspectelor negative implicate de neadresarea problemei identificate;
 • determinarea grupurilor sau categoriilor bine definite de persoane (atât fizice și juridice) afectate de existența problemei;
 • concluzii, care cel mai bine pot fi construite pe baza următoarelor întrebări:
  • de ce problema identificată este majoră pentru obiectivele finanțatorului?
  • în ce sens rezolvarea ei este considerată necesară și urgentă?
  • de ce și în ce măsură prin obiectivele proiectului se adresează problema identificată?
  • în ce mod problema identificată va fi rezolvată?

Pentru descrierea lor în mod obligatoriu se vor folosi ca argument date, studii, rapoarte, sondaje și analize guvernamentale sau realizate de entități credibile.

Cheia de control pentru întregul proiect este ca obiectivul general al proiectului (scopul proiectului) să fie negația problemei principale, respectiv al primului nivel de cauze care conduc la aceasta din analiza necesității implementării proiectului.

Justificarea relevanței proiectului va corela obiectivele proiectului cu contextul general avut în vedere de entitatea finanțatoare – de cele mai multe ori o perspectivă națională, europeană sau globală. Mai mult, pentru a puncta relevanța va trebui justificată alegerea metodei de lucru prin prezentarea unor metode alternative (cel puțin încă una) și evidențierea avantajelor metodei folosite de proiect în fața celorlalte. Cuvintele cheie pentru această etapă sunt: urgență, eficiență și economie.

Foarte important este să actualizați lista obiectivelor și a problemelor identificate în așa fel încât:

 • să nu vă suprapuneți peste proiecte finalizate sau aflate în derulare;
 • să nu depășiți capacitatea administrativă a entității care va implementa proiectul;
 • să puteți asigura cash-flow-ul pe perioada impelementării proiectului;
 • să respectați politicile și stategiile naționale, europene și globale în domeniu;

Mult succes!

Scris de
Ramona MOLDOVAN
Trainer Extreme Training

[button_2 color=”teal” align=”center” href=”https://www.traininguri.ro/curs-acreditat-manager-proiect/”]Curs Manager de Proiect, București (intensiv)[/button_2]

[button_2 color=”teal” align=”center” href=”https://www.traininguri.ro/curs-acreditat-cnfpa-manager-de-proiect-weekend/”]Curs Manager de proiect, București (de weekend)[/button_2]

[button_2 color=”teal” align=”center” href=”https://www.traininguri.ro/curs-acreditat-expert-accesare-fonduri-europene/”]Curs Expert Accesare Fonduri Europene, București[/button_2]

6 ebookuri extreme training

Descarcă gratuit 6 ebookuri in format PDF

Unde îți trimitem ebookurile?

Ce e-bookuri primesti?

Vezi informații confidentialitate prin click aici!

Vezi termeni și Condiții utilizare website Extreme Training prin click aici!