Manager resurse umane weekend-min

[two-thirds-first][/two-thirds-first]
[one-third]contact cursuri extreme training[/one-third]

În zilele noastre, în România, un manager resurse umane întâlnește adevărate provocări culturale și organizaționale. Dacă-ți dorești, pe lângă certificare, să și înveți de la un adevărat profesionist și practician totodată și să afli cum poți să integrezi cele mai moderne tehnici HR în activitatea ta, aceste cursuri manager resurse umane reprezintă un pas esențial pentru cariera ta.

Informații Curs Manager Resurse Umane

[one-half-first]

[/one-half-first]

[one-half]

[/one-half]

Navigare rapidă:
Agendă curs | Trainer curs | Certificare | Program de desfășurare | Detalii administrative | TestimonialeÎnscriere | Discounturi


Cursul de Manager Resurse Umane este organizat în variantă de weekend (detalii în această pagină), în regim intensiv în București (detalii prin click aici), Brașov (detalii prin click aici), Cluj (detalii prin click aici)Timișoara (detalii prin click aici) și Iași (detalii prin click aici).

Una dintre motivațiile foarte întâlnite la participanți este obținerea certificării la finalul cursului pentru ocupația Manager resurse umane (cod COR 121207, cod COR vechi 123207). Considerăm că este o motivație onestă, practică și înțeleaptă. Totodată, dacă ești interesat în mod real de  cursuri resurse umane  care să-ți ofere cu adevărat instrumente și informații pe care le poți folosi în activitatea profesională, calculează și analizează bine ce vei învăța la curs, cine este trainerul, aplicabilitatea informațiilor prezentate pentru tine, timpul tău investit, compania care livrează cursul, planul tău pe termen mediu și lung, astfel încât să fii fericit la final cu decizia luată.

De ce să urmezi un curs resurse umane?

cursuri resurse umane - extreme training

[two-thirds-first][/two-thirds-first]
[one-third]contact cursuri extreme training[/one-third]

De ce ai vrea să urmezi cursul de resurse umane la Extreme Training?

Cursuri Manager resurse umane vin în completarea cursului de inspector resurse umane. Pentru a vedea care este diferența dintre aceste două cursuri atât la nivel de condiții de acces, cât și la nivel de conținut click aici.

Vrei să devii un Manager resurse umane de succes? 

[two-thirds-first][/two-thirds-first]
[one-third]contact cursuri extreme training[/one-third]

Agenda curs Managementul resurselor umane


Sunt multe cursuri manager resurse umane la care poți participa. Cursuri Manager resurse umane sunt fundamentale, atât pentru cei care sunt la început pe drum cât și pentru cei care urmăresc o avansare sau care lucrează de ceva timp ocupând poziția de manager resurse umane.  În curs se aprofundează  elementele esențiale cu adevărat importante în managementul resurselor umane, aplicabile imediat mediului cultural și organizațional din România.curs manager resurse umane

[one-third-first]

[/one-third-first][one-third]

[/one-third][one-third]

[/one-third]

[two-thirds-first][/two-thirds-first]
[one-third]contact cursuri extreme training[/one-third]

Ce vei învăța la cursuri Manager resurse umane?

 • 1

  Elementele planificării strategice ( viziune, misiune, obiective, strategie organizație, strategie resurse umane)

  Cursanții vor întelege rolul definirii misiunii și viziunii unei organizații, aspecte importante prin prisma stabilirii strategiei departamentului de resurse umane plecând de la strategia organizației. Vor învăța să stabilească obiective SMART pentru procesele de resurse umane pe care le coordonează. Termenii strategie și planificare strategică nu vor mai fi abstracți, ci la sfârșitul acestui modul vei cunoaște :

detalii curs formator extreme training
 • viziunea și misiunea unei organizații
 • definirea obiectivelor SMART
 • termenii de planificare strategică și strategie de business, strategie de resurse umane
 • factorii care influentează strategia de RU
 • relația dintre strategia de resurse umane și strategia afacerii
 • 2

  Înțelegerea și aplicarea  funcțiilor manageriale specifice managerului de resurse umane

  Se poate spune că Managementul Resurselor Umane e definit ca ansamblul activităţilor de ordin strategic şi operaţional (planificarea, recrutarea şi menţinerea personalului), precum şi crearea unui climat organizaţional corespunzător, care permite asigurarea cu Resurse Umane necesare îndeplinirii obiectivelor organizaţionale. La sfârșitul cursului vei cunoaște:

detalii curs formator extreme training
 • definiția  managementului ; istoria termenului și provenienta sa
 • cele  5 funcții manageriale (previziune/planificare, organizare, antrenare/conducere, coordonare,  control/monitorizare) – bucla managerială
 • metode de conducere (luarea deciziilor) și coordonare (motivare, delegare) a desfăşurării activităţilor de resurse umane în organizație și departament
 • rolul planificării în RU, etapele planificării; definirea obiectivelor SMART; stabilirea prioritaților (metoda ABC)
 • 3

  Structura organizațională

  Este dificil de planificat, din timp, natura structurii organizaţionale. Organizaţiile nu se schimbă structural, peste noapte. În trecut se afirmă că “structura urmăreşte strategia”. Dar, dacă ne gândim la schimbările rapide ale sistemelor organizaţionale, funcţie de factorii de mediu externi (piaţa, finanţe) şi interni (producţie, servicii) nu numai strategia devine prioritară în a fi schimbată, ci, practic, concomitent trebuie modificată şi structura. Vei afla și vei experimenta în cadrul cursului elemente precum:

detalii curs formator extreme training
 • structuri ierarhice, funcționale, matriceale; se vor discuta avantajele și dezavantajele specifice fiecarui model structural
 • cursanții vor identifica tipul de structura specific organizației proprii
 • factorii care înfluentează realizarea structurii organizaționale
 • elemente specifice unei organigrame: departament, compartiment, post, nivel ierarhic, subordonare etc
 • 4

  Analiza postului. Realizarea și revizia unei fișe de post

  Postul de muncă este elementul de bază din structura unei organizaţii, care integrează cerinţele individuale ale salariaţilor, sub aspect profesional şi social, cu cele ale organizaţiei, referitoare la productivitate, eficiențã şi calitate. Vei afla:

detalii curs formator extreme training
 • de ce facem Analiza Postului –  AP? Definiție analiza postului. Etapele specifice procesului la nivelul organizatiei.
 • ce este Postul-definitie; ce reprezintă responsabilitățile, sarcinile, acțiunile ocupantului postului
 • metode eficiente  de Analiza postului: observarea, fotografierea timpului de lucru chestionar, interviul, foaia zilnica de lucru
 • care este Structura unei fișe de post – descrierea și specificația postului
 • care este rolul fișei de post în contextul intregii activități de resurse umane
 • modalitățile de întocmire a fișei de post din punct de vedere a grupării atribuțiilor
 • 5

  Recrutarea și selecția în organizatie

   Recrutarea şi selecţia reprezintă activităţi de bază într-un curs resurse umane. Influenţa pe care o exercită asupra întregii organizaţii este deosebit de importantă, deoarece pot aduce mari câştiguri, în cazul în care se efectuează după criterii profesioniste, dar şi mari pierderi, când nu se acordă atenţie unui elementar principiu de muncă, acela al aşezării „omului potrivit la locul potrivit“. Vei învăța despre :

detalii curs formator extreme training 1. Recrutarea resurselor umane:

 • Planificarea procesului de recrutare. Descrierea postului de recrutat.
 • Rolul managementului companiei în toate etapele recrutării
 • Utilizarea fișei de post și a procedurilor interne ca surse de informatii în procesul de recrutare
 • Cum influențează cultura organizatională procesul de recrutare?
 • Instrumente de lucru specifice procesului de recrutare
 • Recrutarea internă versus Recrutarea externă ; avantajele și dezavantajele identificate la ambele metode
 • Surse externe de recrutare: site-uri, presă, retele de socializare, recomandări de la colegi, targuri de joburi, AJOFM, site-ul firmei etc
 • Surse şi metode speciale de recrutare: head-hunting, executive search . Avantaje și dezavantaje.
 • Bugetul recrutării

2. Selecția resurselor umane. Etapele procesului de selecţie.

 • Interviul telefonic: avantajele și etapele desfășurarii; scopul acestui tip de interviu;
 • Utilizarea testelor în procesul de selecție
 • Stabilirea criteriilor interviului ,,face to face”: metoda celor 5 puncte – se identifică cele mai importante cinci sarcini din fișa postului și calitățile necesare desfășurării acestora cu obținerea rezultatelor planificate ( cantitate și calitate); la fiecare calitate identificată se vor propune metodele de selectie cele mai eficiente;
 • Tipuri de intrebări specifice diferitelor tipuri de interviuri : comportamental, situațional, tradițional
 • Utilizarea metodei ,,firului roșu” în interviu. Avantaje- scaderea ,,vigilenței “ candidatului, imposibilitatea de a folosi răspunsuri contrafăcute, relaxarea atmosferei , obținerea unor informații ,,ascunse”, pe care un candidat nu le-ar fi enumerat în condiții normale;
 • Evaluarea interviului de selecție. Realizarea unor instrumente specifice: rapoarte standardizate sau liste de criterii, cu standarde calitative stabilite anterior și descrise de la caz la caz;
 • Obținerea referințelor candidaților și interpretarea acestora
 • 6

  Cultura organizatională și rolul acesteia în desfășurarea proceselor de RU în organizație

   Adeseori vorbim despre "cultura organizaţională" şi despre faptul că diferite organizaţii au "culturi diferite". Pentru angajat "cultură" poate însemna modul în care el percepe organizaţia în care lucrează. Cultura organizaţională este rezultatul influenţei elementelor de bază: mediul, valorile, istoricul firmei, proprietarii sau fondatorii, managerii, leadership-ul, oamenii care constituie modele în cadrul organizaţiei ("eroii"), modul de lucru uzual (rituri şi ritualuri), evenimente dramatice, tehnica și tehnologia utilizată, şi reţeaua de comunicare (adeseori informală) din cadrul organizaţiei. Obiectivele acestui modul sunt:

detalii curs formator extreme training
 • înțelegerea conceptului de Cultura organizațională – CO
 • identificarea elementelor care influențează CO –  din mediul intern/extern
 • identificarea comportamentelor angajaților și măsurarea efectului acestora  asupra organizației
 • stabilirea valorilor organizației
 • 7

  Care este implicarea unui manager de resurse umane în procesul de evaluarea performanțelor ?

  Evaluarea resurselor umane presupune trei activităţi distincte: evaluarea comportamentului, evaluarea potenţialului şi a capacităţii de dezvoltare, evaluarea performanţelor obţinute. Nu toate evaluările au un efect pozitiv şi, din această cauză, evaluarea performanţelor este una dintre cele mai detestate activităţi. Veți învăța despre:

detalii curs formator extreme training
 • criterii de evaluare a performanțelor adaptate priorităților afacerii
 • stabilirea standardelor de performanță
 • obiectivele evaluării – de ce facem evaluarea?
 • metode de evaluare și etapele acestora : management prin obiective, 360 grade feed-back
 • rolul evaluatorilor și abilitățile acestora
 • cum decurge o întâlnire de evaluare?
 • care sunt erorile posibile în evaluarea performațelor?
 • 8

  Integrarea noilor angajați

  Un program de integrare profesională urmăreşte asimilarea unei persoane în mediul profesional şi adaptarea ei la cerinţele grupului din care face parte. Marea varietate a locurilor de muncă şi a atribuţiilor angajaţilor fac imposibilă stabilirea unor reguli stricte privind integrarea profesională. Cu toate acestea, la întocmirea unui program în acest domeniu trebuie avut în vedere faptul că motivaţiile, cerinţele şi comportamentul potenţialilor angajaţi sunt în continuă schimbare. Vei afla informații despre:

detalii curs formator extreme training
 • integrarea eficientă a noilor angajați prin eliminarea blocajelor potențiale în cadrul acestui proces
 • realizarea unui proces de integrare aplicabil în orice tip de organizație
 • cunoașterea și aplicarea  unor metode de integrare moderne
 • realizarea unei proceduri de integrare, a unui plan de integrare și evaluare a integrării
 • costurile unei integrări eficiente
 • 9

  Ințelegerea modului în care se desfasoară procesul de motivare nonfinanciară

  Într-un sens mai larg, motivația înglobează nevoi, interese, intenții, tendințe, idealuri, care stau la baza condiției umane și care susțin realizarea anumitor acțiuni, fapte, atitudini. Motivația este o stare interioară, o dorință puternică, o forță ce pune în mișcare un individ în vederea atingerii unui anumit obiectiv.Trainerii noștri sunt pregătiți să răspundă și să ofere informații referitoare la:

detalii curs formator extreme training
 • motivarea angajaților; principalele tipuri de motivații;
 • teorii motivaționale ,,actuale”
 • diagnoza nivelului de satisfacție a angajaților; instrumente de evaluare a gradului de motivare a angajaților
 • semnalele demotivării angajaților
 • 10

  Dezvoltarea competențelor angajaților

  Instruirea şi perfecţionarea angajaţilor este problema căreia trebuie să-i facă faţă fiecare organizaţie. Cantitatea şi calitatea instruirii desfăşurate variază enorm de la o organizaţie la alta. La sfârșitul acestui modul veți ști să realizați:

detalii curs formator extreme training
 • un plan de identificare a nevoilor de instruire pentru diverse posturi din organizație
 • instrumente specifice identificării nevoii de formare: chestionare cu intrebări închise sau deschise
 • un proces de coaching prin Metoda OROC
 • bugetul procesului de formare

[two-thirds-first][/two-thirds-first]
[one-third]contact cursuri extreme training[/one-third]

Cui se adresează cursul Manager Resurse Umane?

[one-third-first]

[/one-third-first][one-third]

[/one-third][one-third]

[/one-third]

curs manager resurse umaneCursuri manager resurse umane este potrivit celor care vor să se perfecționeze sau să se inițieze în arta și știința resurselor umane. De regulă, la acest curs se înscriu oameni care ocupă deja poziții în domeniul HR, persoane care vizează o carieră în managementul resurselor umane sau vor să promoveze:

 • directori /manageri
 • manageri resurse umane
 • antreprenori (care nu au desemnat un manager HR)
 • șefi de serviciu sau compartiment
 • personal implicat în managementul schimbării
 • specialiști /experți resurse umane
 • cei care vizează specializarea sau perfecționarea în domeniul HR
 • absolvenții cursului de Inspector resurse umane

Beneficii Cursuri Manager Resurse Umane

Totul este bine când se termină cu bine. La sfârșitul acestui curs resurse umane participanții nu se vor bucura doar de obținerea unei certificări ca manager resurse umane ci ei vor și:

[two-thirds-first][/two-thirds-first]
[one-third]contact cursuri extreme training[/one-third]

Testimoniale Cursuri Manager Resurse umane


Înainte de a te decide, poți vedea mai jos testimonialele participanților la cursuri Manager Resurse Umane. Vezi ce au scris și ia o decizie înțeleaptă.

[one-third-first]

Sunt foarte utile materialele primite la curs. M-am dezvoltat pe plan personal și profesional. Informațiile primite la cursuri manager resurse umane au fost relevante, utile, la obiect și pe mine mă ajută foarte mult. Mulțumesc Extreme Training. Recomand aceste cursuri manager resurse umane!
- Iovanovici Elena-Nicoleta / Jurist
Înainte de curs anumite elemente le cunoșteam, dar totuși nu reușeam să le îmbin pentru a construi ceva durabil în munca mea. Datorită acestui curs s-au legat și au căpătat logică. Uneori, nu este nevoie să cunoști anumte lucruri, ci să știi să le legi între ele pentru a obține rezultatele dorite.
- Ciobotaru Ciprian, Eurocip Trade / Director Adj.
Este un curs deosebit de util coordonat de un trainer foarte bun care îți poate schimba gândirea. Exemplele practice sunt foarte bune.
- Nicolau Catinca, IHB / Manager Formare
Sunt foarte mulțumită că am participat la aceste cursuri Manager Resurse Umane, ca și continuitate a cursului de Inspector Resurse Umane la Extreme Training pentru a-mi definitiva pregătirea profesională. Au știut să mă îndrume și să-mi lămurească problemele.
- Cojocaru Nicoleta, Spitalul Clinic CF Iași / Economist
Consider că acest curs este performant ce mi-a adus un plus de valoare, atât mie, cât și celor care profesează în domeniul resurselor umane. Recomand acest curs celor care vor să se perfecționeze.
- Mihalte Narcisa, Manager Resurse Umane
[/one-third-first]

[one-third]

Mi s-a livrat mai mult decât mi s-a promis la înscriere și acest lucru nu poate fi decât un motiv de bucurie. Trainerul a reușit să scoată din noi ce este mai bun. Recomand cu căldură acest curs!
- Pintilie Daniela, Blue Air / Agent Check In
Sunt mulțumită de abordarea practică a problematicii. M-a ajutat să-mi clarific câteva din problemele neclare întâlnite în activitate mea.
- Ungureanu Manuela, LogSoft SRL / Specialist HR
Deși am experiență în Resurse Umane, nu mi-am imaginat cât de important este acest departament, iar participând la acest curs în cadrul Extreme Training mi-am clarificat multe situații. Recomand acest curs!
- Mariana Alina Pârvu, Autonom Services SA / Director Filială
Recomand acest curs de Manager Resurse Umane tuturor persoanelor dornice de cunoaștere, punere în practică, profesare în domeniul managementului resurselor umane. Cred că aceste cunoștințe noi pot contribui la succesul oricărei persoane ce activează în aria de resurse umane.
- Zârnă Alina-Cosmina, OTIMMC Cluj / Consilier
Acest curs mi-a dat mai multă încredere în forțele proprii. Multe exemple practice și informație de calitate ce au aplicabilitate pe piața din România.
- Berinde Raluca, SCHLEMMER / Responsabil Resurse Umane
[/one-third]

[one-third]

Informațiile de la acest curs de Manager Resurse Umane m-au ajutat să îmi îmbunătățesc activitate. Aplicabilitatea acestui curs în departamentul de resurse umane este importantă. M-a ajutat să fiu mai sigură pe mine.
- Bodiu Cristina, Dopalex Com / Specialist HR
Exercițiile și exemplele practice m-au ajutat să înțeleg și să rețin mai bine informația. Recomand cu drag acest curs, cât și trainerul care a prezentat informațiile astfel încât să asimilez mai ușor.
- Bozdog Eliza, Steelcase / Specialist Resurse Umane
La acest curs am acumulat cunoștințe pe care le pot aplica în organizație. În acest curs am reușit să mă cunosc mai bine și să înțeleg procesele din domeniul resurselor umane. Trainerul a punctat foarte bine elementele esențiale și mi-a oferit răspunsuri la toate întrebările.
- Iliescu Alina
Cursul de Manager Resurse Umane a întregit informațiile pe care le-am dobândit la cursul de Inspector Resurse Umane. Mă felicit pentru alegerea făcută de a participa la acest curs. Structura cursului a fost clară, succintă și adaptată tuturor participanților. Consider că am primit toate informațiile de care aveam nevoie la acest curs.
- Ursache Roxana, Est Invest Farma / Consilier Juridic
[/one-third]

Pentru a veadea și lista clienților care ne-au oferit încredere clic aici.

[two-thirds-first][/two-thirds-first]
[one-third]contact cursuri extreme training[/one-third]

Trainer Cursuri Manager Resurse Umane – Manuela Trușcă


Manuela TruscaMotto „Dacă în fiecare zi măcar un om cu care lucrez îmi multumește și îmi zâmbește, înseamnă că nu trăiesc degeaba.”

De peste 10 ani trainer în domenii conexe activității de resurse umane, management, leadership, comunicare, managementul echipei, cultura organizațională, recrutare și selecție, evaluarea performanțelor angajaților.
Autoare a unor articole publicate pe site-ul Extreme Training și pe diferite siteuri specializate în domeniul legislației muncii și al resurselor umane.

Trainer – Extreme Training

Responsabilă de conceperea şi promovarea programelor de formare de peste 3 ani; de crearea şi implementarea sesiunilor de follow-up; de colaborarea cu reprezentanţii HR ai companiilor partenere pentru identificarea nevoilor individuale de instruire; de crearea suportului de curs în concordanţă cu nevoile identificate; de evaluarea şi raportarea post-instruire.

Trainer și consultant resurse umane, HR Training&Development

În domeniul resurselor umane, a susținut traininguri cu specific în atragerea, dezvoltarea și menținerea resurse umane în organizații (recrutare, selecție, integrare la locul de muncă, analiza postului și a fișei de post, evaluarea performanțelor, stabilirea tipului de cultură organizațională, eficientizarea activității, motivarea angajaților, identificarea nevoii de formare).

Manager si specialist Resurse umane

Atât în mediul privat, cât și în organizatii non-guvernamentale.

Expert în resurse umane

De peste 14 ani este expert în resurse umane în companii, instituții, ong-uri, atât pe proiecte POSDRU cât și PHARE.
Este și inițiator al unor proceduri de lucru în domeniul resurselor umane aplicate în prezent în companii românești și straine.

Manager departamanent resurse umane și training

În cadrul Institutului Irecson a avut ca principale responsabilități: recrutarea și selecția personalului, integrarea noilor angajați, întocmire documente legale de muncă, evaluarea posturilor, motivarea angajaților.

Certificare Cursuri Manager Resurse Umane: Ministerul Educației / Muncii/ Europass / Extreme Training

Cu toate că miza acestui curs nu este certificarea, ci instruirea în managementul proiectelor excepționali, luând în calcul și aspectele legale, participanții vor primi la sfârșitul cursului, urmare a unui examen, două certificate și două supliment descriptive, după cum urmează (click pe fiecare pentru vizualizare).

[one-fourth-first]curs manager resurse umane -certificare anc cnfpa ministerul muncii ministerul educatieiCertificat de absolvire pentru ocupația de Manager Resurse Umane (cod COR 121207).  Obținerea certificării le dă dreptul legal absolvenților de a practica meseria de Manager Resurse Umane. Certificatul este eliberat sub egida Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice și Ministerului Muncii. Valabil în raport cu ITM, înființare PFA, cu eventuali angajatori, în proiecte, etc.[/one-fourth-first]
[one-fourth]curs manager resurse umane-supliment descriptiv anc cnfpa ministerul muncii ministerul educatieiCertificatul de absolvire este însoțit şi de suplimentul descriptiv, conform modelului. Pentru susținerea examenului, participanții trebuie să aibă studiile superioare finalizate. În suplimentul descriptiv pentru ocupația Manager Resurse Umane sunt înscrise competențele dobândite urmare a finalizării cursului și obținerii certificării. Aceste competențe pot să difere de la furnizor la furnizor, în funcție de felul cum a fost autorizat cursul. În cazul nostru avem incluse toate competențele esențiale.[/one-fourth]
[one-fourth]curs manager resurse umane -certificat europas anc cnfpa ministerul muncii ministerul educatieiSuplimentul Europass la Certificatul profesional, parte a Portofoliului Europass, este util pentru cei care doresc să urmeze cursuri (de specializare, calificare, recalificare) sau pentru angajare (mai ales când e vorba de o instituție de educație/ formare sau de un angajator dintr-o altă țară europeană) și trebuie să prezinte documente cu privire la educația/ formarea anterioară. Acest supliment  Europass se eliberează odată cu suplimentul descriptiv.[/one-fourth]
[one-fourth]curs manager resurse umane -certificare extreme trainingCertificat de participare eliberat de Extreme Training conform modelului. Certificatul are valabilitate juridică în raport cu eventualii angajatori, terți, acestea reprezentând în sine un punct în plus în CV-ul dumneavoastră. Totodată, acest certificat dovedeşte intenţia dumneavoastră de dezvoltare şi perfecţionare în domeniul resurselor umane, cumulat cu faptul că este emis sub egida unui brand de prestigiu, Extreme Training. [/one-fourth]


autorizatie curs manager resurse umane
Acest curs  este acreditat de ANC/ fost CNFPA să ofere sub egida MEN si MMFPSPV certificare pentru ocupația Manager Resurse Umane. Examenul de certificare constă într-o probă teoretică (teste grilă) și o probă practică (aleasă din tematica trainingului). Comisia va fi una mixtă formată din reprezentanți ANC (Autoritatea Naţională pentru Calificări) și Soft Skills Training. Datorită metodelor de lucru utilizate pe toată perioada de desfășurare a cursului, până acum, rata de promovabilitate a participanților a fost de 100%.

Eliberarea diplomelor, în mod obișnuit, se face într-un termen de  maxim 30-60 de zile de la finalizarea cursului. Prin excepție, din motive independente de noi, emiterea diplomelor poate depăși termenul estimat din motive care sunt strict sub controlul ANC-ului (ANC nu eliberează tipizatele în termen util). Eventuala întârziere nu afectează participanții în niciun fel pentru că se eliberează o adeverință cu valoare juridică conformă diplomei acreditate și ține loc de diplomă până la emiterea acesteia. Începând cu data de 1 ianuarie 2010, pentru a fi autorizaţi, furnizorii de formare profesională trebuie să facă dovada că realizează programele de formare profesională cu formatori care au pregătirea pedagogică specifică formării profesionale a adulţilor şi pregătirea de specialitate corespunzătoare programei de pregătire.” (art. 23, alin. 1 din OG 129/2000)


[two-thirds-first][/two-thirds-first]
[one-third]contact cursuri extreme training[/one-third]

Informații administrative curs managementul resurselor umane

Mai jos veți găsi informații despre: program, acte necesare, locul desfășurării, ce include taxa de participare, înscrieri, plăți, facturare, modalități de plată și discounturi.

program desfasurare

Program desfășurare  Curs Manager resurse umane București

 • Sâmbătă, 11 noiembrie : 09:00 – 17:00
 • Duminică,12 noiembrie Mai 09:00 – 17:00
 • Sâmbătă, 18 noiembrie: 09:00 – 17:00
 • Duminică, 19 noiembrie 09:00 – 17:00 (curs și examen)

2. acte necesare curs

Acte necesare pe care participanții trebuie să le aducă în prima zi a cursului de Manager Resurse umane

 • cartea de identitate (copie semnată de participant conform cu originalul)
 • certificat de naștere (copie semnată de participant conform cu originalul)
 • certificat de căsătorie / în cazul schimbării numelui de familie (copie semnată de participant conform cu originalul)
 • ultimul act de studii / minim studii superioare (copie semnată de participant conform cu originalul)

Extreme Training nu va reține niciun act în original. După confruntare se returnează originalele.

loc desfasurare

Locul desfășurării cursului de Manager resurse umane

Cursul de resurse umane va avea loc în Bucureşti. Locația cu exactitate se stabilește în funcție de numărul de înscriși înainte cu o săptămână de inceperea cursului într-una dintre sălile Extreme Training. Pentru mai multe detalii privind localizarea sălii de curs şi a mijloacelor de transport, accesați secțiunea Contact.

 

ce include taxa de curs

Ce include taxa de participare?

În taxa de participare sunt incluse toate materiale logistice necesare unei bune desfășurări a cursului de manager resurse umane după cum urmează:

activitatea de trainingactivitatea de training; fisele de lucrufişele de lucru; rechizite curs: mapă, pix, caiet suport de curs în format electronic
certificat nominal de participarecertificat nominal de participare; susținerea examenului final de certificare; curs autorizat extreme trainingdiploma acreditată ANC (fost CNFPA); cofee 2 coffee-breaks în fiecare zi de curs;
e-coachingconsultanță pe e-mail 60 de zile după finalizarea cursului o experiență plăcută și utilă networking

În taxa de participare nu este inclus transportul sau cazarea participanților. În cazul în care locuiți în altă localitate decât cea în care are loc cursul și aveți nevoie de ajutor în identificarea unui hotel, vă rugăm să ne contactați.

discounturi

Discounturi curs Manager resurse umane

.Atunci când vine vorba de educație și instruire, o putem încadra la costuri. Așa și este, este un cost în momentul plății. Un curs bun este acela care aduce beneficii pentru totdeauna. Practic, plătești o dată, fie că ești persoană fizică sau juridică, și vei beneficia pentru totdeauna de avantajele participării la cursul de manager resurse umane. Mai mult, cursurile nu sunt doar o modalitate generatoare de beneficii, ele pot reprezenta calea cea mai ușoară și cea mai scurtă prin care poți economisi bani, poți scăpa de o serie de probleme.

Pentru a face și mai accesibil cursul, vă stau la dispoziție și o serie de discount-uri

 1. Discount-ul legat de momentul înscrierii. Cu cât vă veți înscrie mai repede, cu atât veți avea o taxa mai accesibilă;
 2. Discount-ul de volum 1: Pentru a doua persoană înscrisă la acest curs sau la un alt curs, se economisesc 100 de lei pentru fiecare persoană înscrisă;
 3. Discount-ul de volum 2: Dacă vă veți înscrie la acest curs și la încă un alt curs primiți o reducere de 100 lei pentru acest curs și încă 100 lei pentru al doilea curs la care vă înscrieți;
 4. Discount-ul de fidelizare: Clienții Extreme Training beneficiază de un discount automat de 100 lei/persoană;

Notă: Discounturile 2, 3 și 4 nu sunt cumulative. Puteți însă beneficia simultan de următoarele discounturi cumulative: Discount 1 și discount 2, Discount 1 și discount 3, discount 1 și discount 4.

5. inscriere

Înscriere/plăți/facturare/Modalități de plată


Mai jos găsiți toate detaliile administrative pentru înscriere la curs resurse umane și participarea curs:inscriere cursuri extreme training - pasi inscriere

Pasul 1 - Rezervare locuri: online sau telefonic

Rezervarea de locuri la acest curs de resurse umane desfășurat în București se poate face online sau telefonic. Online durează mai puțin, iar în acest fel datele pe care le introduceți sunt 100% corecte. Trebuie doar să apăsați butonul “Înscrie-te acum” din această pagină și urmăriți instrucțiunile.
pasi inscriere curs extreme trainingÎn timp ce navigați pe site, cursurile la care doriți să vă înscrieți se memorează automat, urmând ca după ce v-ați definitivat opțiunile să apăsați butonul “Emite factura” și să înregistrați apoi numele și datele de contact ale participanților.În cazul în care aveți nelămuriri pe parcursul rezervării online a locului sau doriți să efectuați o înscriere telefonic, sunați la 0314 25 25 34 sau 0726 00 55 55 - Roxana Cozma

[two-thirds-first][/two-thirds-first]
[one-third]contact cursuri extreme training[/one-third]

Pasul 2 - Achitarea facturii și modalități de plată

6. modalitati plataAceastă formulă online de înscriere are avantajul că vă transmite automat factura proformă pe e-mail. Întrucât factura este generată în mod automat, este posibil ca unele servere să considere e-mailul primit de la noi un SPAM. Așadar, vă rugăm să verificați și folderul numit Bulk, Junk sau Spam în cazul în care nu găsiți factura proformă în Inbox.

Printaţi apoi factura primită (fie folosind opțiunea print a browserului dumneavoastră, fie dați copy/paste într-un document Word).

Modalitățile de plată sunt următoarele:

modalitati de plataVarianta 1- Puteți achita la orice sucursală BCR din București sau din țară. (vă atenționăm că trebuie să aveți la dumneavoastră buletinul și o copie tipărită a facturii proforme)

modalitate de plata : numerar sau cu cardulVarianta 2 – Puteți achita cu cardul sau numerar la sediul Extreme Training (Str. Dr. Ernest Juvara nr. 18, et. 1, București, sector 6).

modalitate de plataVarianta 3 – Taxa de participare se poate achita și prin ordin de plată sau internet banking fie că sunteți persoană fizică, fie că sunteți persoană juridică.

În factura proformă primită pe e-mail veți avea toate datele și instrucțiunile de plată, indiferent cum alegeți să faceți plata, fie că sunteți persoană fizică, fie că sunteți persoană juridică, inclusiv numele cursurilor alese și perioadele de desfășurare.

Factura se poate achita și în două rate (prima jumătate-în termen de 7 zile de la emiterea facturii proforme, iar cealaltă jumătate-cu cel târziu 7 zile înainte de începerea trainingului). Posesorii de Card AVANTAJ pot plăti cursul în 10 rate la Sediul Extreme Training, dobânda fiind 0%. Important: trebuie să vă încadrați în termenul de plată până la care este valabilă reducerea!

Factura fiscala extreme trainingDe regulă, factura fiscală o primiți pe e-mail după efectuarea plății și în original se înmânează în prima zi a cursului. Conform legii, și factura fiscală primită online are valoare legală. La cererea dumneavoastră, factura fiscală în original vă poate fi expediată prin poștă sau o puteți ridica de la sediul Extreme Training.

Pasul 3 - Participarea la curs

logo extreme trainingPentru Extreme Training sunt importante trei lucruri legate de participarea dumneavoastră la training-urile organizate de noi:

 1. Trainer-ul trebuie să fie pregătit teoretic, cu experiență practică în domeniu predat și carismatic în același timp;
 2. Participanții să primească valoare (cunoștințe și abilități noi) pentru a genera rezultate remarcabile ulterior cursului;
 3. Cursul să fie un prilej pentru participanți de a se dezvolta într-o atmosferă plăcută.

Depunem constant un efort susținut pentru ca cele trei deziderate să fie atinse la cel mai înalt nivel.

Metodologia cursului de manager resurse umane  se  bazează  pe Ciclul Invatarii Experientiale, elaborat de Kolb, completat la procesarea informațiilor livrate de modelul E.I.A.G. Modelul E.I.A.G.  care permite participanților să parcurgă cele patru etape ale procesării informațiilor livrate în curs:

 • E – experiența traită aici și acum în sala de training
 • I – identificarea gândurilor, trăirilor, reacțiilor pe parcursul acestor experiențe
 • A - analiza și reflecția critică asupa celor întâmplate
 • G – generalizarea, concluzionarea învățăturilor și conectarea lor cu viața de zi cu zi.

Pasul 4 - Beneficii Curs Manager Resurse Umane

Într-un anumit fel, am putea spune că taxele de participare reprezintă un echivalent al celor primite în cadrul cursului. Noi vedem ușor diferit acest aspect. Fiecare curs este gândit și focalizat pe rezultatele pe care le poate genera un curs. Cursul în sine devine util doar în momentul în care generează rezultate remarcabile. Evident, este nevoie și de noi, și de participanți care să integreze în viața lor cele învățate.beneficii curs Extreme Training

Plecând de la această filosofie, am eliminat munții de teorie, am adaptat la mediul din România și ne-am îndreptat formatul cursului către aplicații practice, exerciții, studii de caz, antrenarea abilităților, roll play și discuții specifice pe problemele legate de participanți.

Feedbackul participanților și al companiilor ne-au confirmat că suntem pe drumul cel bun, însă întreaga echipă Extreme Training lucrează continuu la partea de dezvoltare, adaptare și metode care să genereze rezultate.

[two-thirds-first][/two-thirds-first]
[one-third]contact cursuri extreme training[/one-third]

De ce să te înscrii la un curs resurse umane? Pentru că îți dorești să participi la crearea strategiei organizației în care lucrezi, pentru că vrei să exerciți activitățile de management (previziune, organizare, antrenare, control și evaluare) în raport cu modul de gestionare a resurselor umane în organizație, adică politica de resurse umane care transformă compania ta în una de PODIUM!

Cursuri care v-ar putea interesa

[headline style="1" font_size="18" font_color="%231068f6" align="left" headline_tag="h2"] Alte cursuri resurse umane care v-ar putea interesa (în regim open/deschise) [/headline]

[headline style="1" font_size="18" font_color="%231068f6" align="left" headline_tag="h2"] Cursuri resurse umane personalizate (se organizează pentru companii atunci când numărul de persoane este minim 6) [/headline]

Ești interesat de cursuri resurse umane pentru compania ta? Persoana de contact responsabilă de cursurile personalizate este Alina Danaila / 0737 511 511 / alina@traininguri.ro

Poți vizita secțiunea de întrebări frecvente (FAQ) (Secțiunea UTIL/ Întrebări Frecvente), ne poți suna (0314252534/0726005555 sau ne poți scrie un e-mail (info@traininguri.ro) dacă mai ai întrebări suplimentare cu privire la desfășurarea acestui curs resurse umane sau al altor cursuri.
Rezervă-ți locul la Curs Manager Resurse Umane prin clic pe butonul de mai jos!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

6 ebookuri extreme training

Descarcă gratuit 6 ebookuri in format PDF

Unde îți trimitem ebookurile?

Ce e-bookuri primesti?

Vezi informații confidentialitate prin click aici!

Vezi termeni și Condiții utilizare website Extreme Training prin click aici!