Caută
Close this search box.

Curs EXPERT ACCESARE FONDURI EUROPENE

CLUJ NAPOCA

Grupa in formare

curs expert accesare fonduri europene
logo curs acreditat

DESPRE CURS ACREDITAT EXPERT ACCESARE FONDURI EUROPENE CLUJ NAPOCA

Perioadă desfășurare

Grupa in formare

Durată curs

180 ore

Certificare Curs

Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC)

Condiții Participare

Studii superioare finalizate cu examen de licență

Trainer Curs

Raluca Șpan

Localitate desfășurare

Cluj Napoca

Rezervari locuri și detalii

online pe această pagină sau telefonic (0726005555)

Valoare investiție

Curs acreditat Expert Accesare Fonduri Europene Cluj Napoca

Extreme Training este un exemplu de bună practică în ceea ce priveşte implementarea unui proiect cu finanţare europeană. Pentru a fi bun, învaţă de la cei mai buni.

Participând la acest curs vei putea învăţa cum să-ţi măreşti şansele pentru a-ţi fi finanţat proiectul precum şi tips & tricks pentru implementarea acestuia. Trainingul se desfăşoară pe baza metodei învăţării experienţiale, astfel încât 70% din timp va fi alocat aplicaţiilor, partea practică a cursului, iar restul de 30% va fi alocat asimilării de cunoştințe.

Lucrul în echipă va sta la baza acestor aplicaţii, cursanţii vor fi grupaţi în echipe care vor lucra împreună pe întreaga durata a cursului la elaborarea unui proiect. Diplomele eliberate în urma absolvirii acestui curs vă certifică toate competențele profesionale necesare scrierii de proiecte în domeniul fondurilor structurale. Mai mult, autoritățile contractante solicită în cadrul licitațiilor certificarea ANC, fost CNFPA pentru pozițiile de expert în cadrul proiectelor finanțate din fonduri structurale.

Cursul “Expert Accesare Fonduri ” este un curs de perfecționare cu certificare ANC (Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educației, Cercetării și Inovării). Obiectivul cursului este de a pregăti persoane pentru ocupaţia de Expert Accesare Fonduri Structurale și de Coeziune Europene (cod COR 242213). Obținerea certificării dă dreptul absolvenţilor de a practica meseria de Expert Accesare Fonduri. Diploma are valabilitate pe viață!

curs expert accesare fonduri europene

Beneficiile participării la Curs acreditat Expert Accesare Fonduri Europene Cluj Napoca

Ce înveți la Curs acreditat Expert Accesare Fonduri Europene Cluj Napoca?

Participând la acest curs vei învăța cum să-ţi măreşti şansele pentru a-ţi fi finanţat proiectul precum şi sfaturi aplicabile pentru implementarea acestuia. Trainingul se desfăşoară pe baza metodei învăţării experienţiale, astfel încât 70% din timp va fi alocat aplicaţiilor, partea practică a cursului, iar restul de 30% va fi alocat asimilării de cunoştințe teoretice. Lucrul în echipă va sta la baza acestor aplicaţii, cursanţii vor fi grupaţi în echipe care vor lucra împreună pe întreaga durata a cursului la elaborarea unui proiect, așadar vei cunoaște:

curs expert accesare fonduri

AGENDĂ CURS ACREDITAT EXPERT ACCESARE FONDURI EUROPENE CLUJ NAPOCA

Societăţile şi companiile care accesează fonduri europene potrivit legislaţiei româneşti, trebuie să respecte atât legile din țară referitoare la accesarea fondurilor europene cât şi legislaţia europeană. Persoana care doreşte să obţină calificarea de expert în accesare fonduri structurale şi de coeziune europene, trebuie să urmeze un curs de specializare.

module curs

7 module

curs intensiv

180 ore

curs complet

Curs complet

curs intensiv

Curs Practic

TEMATICĂ CURS EXPERT ACCESARE FONDURI EUROPENE CLUJ

Extreme Training, organizează acest curs de Expert Accesare Fonduri Structurale și de Coeziune Europene respectând Standardul Ocupațional (cod COR 242213), după cum urmează:

 

MODUL 1

Pregătirea elaborării proiectului

MODUL 2

curs expert accesare fonduri europene

Documentarea în vederea realizării proiectului

MODUL 3

curs expert accesare fonduri europene

Stabilirea parteneriatelor

MODUL 4

curs expert accesare fonduri europene

Elaborarea proiectului

MODUL 5

Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă

MODUL 6

Aplicarea normelor de protecţie a mediului

MODUL 7

Menţinerea unor relaţii de muncă eficace

Cui se adresează Curs acreditat Expert Accesare Fonduri Europene Cluj Napoca?

Metoda de lucru folosită la curs:

Extreme Training utilizează metode moderne de instruire bazate pe aplicabilitate imediată.

Comunicarea între participanți și între trainer și participanți, reprezintă principalul pilon al metodelor de instruire folosite;

Vor fi prezentate exemple de bune practici, precum şi studii de caz, se va utiliza ghidul solicitantului, cursul având un pronunţat caracter practic;

Ponderea activităților este de 70% aplicații practice și 30% teorie;

Din metodele folosite menționăm: expunere, discuțiile dirijate, discuții în grupuri mici, studii de caz, jocuri de rol, chestionare, materiale video, dezbateri, simulări și exerciții.

Certificare Curs acreditat Expert Accesare Fonduri Europene Cluj Napoca

Cu toate că miza acestui curs nu este certificarea, ci instruirea în accesarea de fonduri europene, luând în calcul și aspectele legale, participanții vor primi la sfârșitul cursului, ca urmare a unui examen, două certificate și două supliment descriptive, după cum urmează (click pe fiecare pentru vizualizare).

Certificat de absolvire pentru ocupația de Expert Accesare Fonduri Europene (cod COR 242213). Obținerea certificării le dă dreptul legal absolvenților de a practica meseria de Expert Accesare Fonduri Europene. Certificatul este eliberat sub egida Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice și Ministerului Muncii. Valabil în raport cu ITM, înființare PFA, cu eventuali angajatori, în proiecte, etc.

Certificatul de absolvire este însoțit şi de suplimentul descriptiv, conform modelului. Pentru susținerea examenului, participanții trebuie să aibă studiile superioare finalizate. În suplimentul descriptiv pentru ocupația Expert Accesare Fonduri Europene sunt înscrise competențele dobândite urmare a finalizării cursului și obținerii certificării. Aceste competențe pot să difere de la furnizor la furnizor, în funcție de felul cum a fost autorizat cursul. În cazul nostru avem incluse toate competențele esențiale.

Suplimentul Europass la Certificatul profesional, parte a Portofoliului Europass, este util pentru cei care doresc să urmeze cursuri (de specializare, calificare, recalificare) sau pentru angajare (mai ales când e vorba de o instituție de educație/ formare sau de un angajator dintr-o altă țară europeană) și trebuie să prezinte documente cu privire la educația/ formarea anterioară. Acest supliment  Europass se eliberează odată cu suplimentul descriptiv.
Certificat de participare eliberat de Extreme Training conform modelului. Certificatul are valabilitate juridică în raport cu eventualii angajatori, terți, acestea reprezentând în sine un punct în plus în CV-ul dumneavoastră. Totodată, acest certificat dovedeşte intenţia dumneavoastră de dezvoltare şi perfecţionare în domeniul managementului proiectelor, cumulat cu faptul că este emis sub egida unui brand de prestigiu, Extreme Training.

Despre examenul de Certificare Curs acreditat Expert Accesare Fonduri Europene Cluj Napoca

Acest curs  este acreditat de ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări) / fost CNFPA să ofere sub egida MEN si MMFPSPV certificare pentru ocupația Expert Accesare Fonduri Europene. 

Examenul de certificare constă într-o probă teoretică (teste grilă) și o probă practică (aleasă din tematica trainingului). Comisia va fi una mixtă formată din reprezentanți ANC (Autoritatea Naţională pentru Calificări) și Soft Skills Training. Datorită metodelor de lucru utilizate pe toată perioada de desfășurare a cursului, până acum, rata de promovabilitate a participanților a fost de 100%.
Eliberarea diplomelor, în mod obișnuit, se face într-un termen de  maxim 30-60 de zile de la finalizarea cursului. Prin excepție, din motive independente de noi, emiterea diplomelor poate depăși termenul estimat din motive care sunt strict sub controlul ANC-ului (ANC nu eliberează tipizatele în termen util). Eventuala întârziere nu afectează participanții în niciun fel pentru că se eliberează o adeverință cu valoare juridică conformă diplomei acreditate și ține loc de diplomă până la emiterea acesteia. Începând cu data de 1 ianuarie 2010, pentru a fi autorizaţi, furnizorii de formare profesională trebuie să facă dovada că realizează programele de formare profesională cu formatori care au pregătirea pedagogică specifică formării profesionale a adulţilor şi pregătirea de specialitate corespunzătoare programei de pregătire.” (art. 23, alin. 1 din OG 129/2000)

Testimoniale Curs acreditat Expert Accesare Fonduri Europene Cluj Napoca

Fiind la prima experienţă cu firma dumneavoastră, am fost foarte plăcut surprins de calitatea cursului şi a organizării
testimonial - Customers reviews​
Dragoş H.
Puţine cursuri au reuşit să-mi capteze atenţia aşa cum a făcut acest curs. Sunt încântat să observ atât de mult profesionalism la un trainer.
testimonial - Customers reviews​
Constantin O.
Copleşit de ploaia de informaţii. Foarte bine structurate. Felicitări!
testimonial - Customers reviews​
Alex M.
Un curs util, necesar, aparte, foarte bine structurat. Un trainer foarte bine pregătit!
testimonial - Customers reviews​
Claudia M.
Mi s-a schimbat părerea avută despre imposibilitatea accesării de fonduri şi mi s-au explicat mecanismele din spatele cerinţelor.
testimonial - Customers reviews​
Alexandru P.
Metodica de prezentare interactivă m-a făcut să mă simt participant într-un grup de proiectare.
testimonial - Customers reviews​
Constantin D.
„Extreme” de confortabil, „extreme” de informat, „extreme” de bine îndrumat.
testimonial - Customers reviews​
Cristian N.
Un curs interactiv, prezentarea a fost foarte bună, este un curs în urma căruia am adăugat un plus la cunoştinţele avute în domeniu
testimonial - Customers reviews​
Alin I.
Am simţit că primesc informaţii direct de la sursă, nu din cărţi. Lector pregătit, informaţii relevante.
testimonial - Customers reviews​
Mirela B.
Un conţinut informaţional bogat, structurat logic şi prezentat într-o formă abordabilă
testimonial - Customers reviews​
Anamaria B.
Am învăţat foarte multe lucruri despre cum se elaborează un proiect; mi-am îmbogăţit cu certitudine cunoştinţele.
testimonial - Customers reviews​
Daniela T.
Acest curs mi-a oferit o nouă viziune asupra accesării de fonduri europene şi mi-a lămurit unele aspecte despre care nu aveam cunoştinţă
testimonial - Customers reviews​
-
Un curs foarte bine structurat care m- a ajutat să aflu toate informaţiile la care voiam să obţin răspuns
testimonial - Customers reviews​
Sorin C.
La acest training m-am simţit bine primită, bine îndrumată şi organizată. Mă aştept să pun în practică, fără ezitări, tot ceea ce am învăţat la EXTREME TRAINING
testimonial - Customers reviews​
Mihaela Ş.
Bine structurat, organizat într-un mod accesibil şi uşor de înţeles. Atmosferă foarte plăcută, organizare excelentă, condiţii de lucru foarte bune. Felicitări!
testimonial - Customers reviews​
Florentina C.
Extrem de bine pus la punct. Recomandarea mea pentru ceilalţi este să îl urmeze fără ezitări.
testimonial - Customers reviews​
Ştefan I.
Am învățat noțiuni de bază într-o atmosferă antrenantă, dar și relaxantă în același timp.
testimonial - Customers reviews​
-
Este un curs interesant și, în același timp, cu ajutorul aplicațiilor practice ne-a fost mai ușor să aprofundăm cunoștințe noi
testimonial - Customers reviews​
Alexandra I.
Un curs intersant, cu posibilitatea de acumulare de cunoștințe noi. Totul într-o atmosferă destinsă, plăcută, cu un ritm perfect pentru a aprofunda
testimonial - Customers reviews​
Carmen B.
M-am simțit foarte bine, informațiile sunt foarte utile și foarte bine prezentate, un curs interactiv și antrenant
testimonial - Customers reviews​
Andrei B.
M-am simțit excelent, comunicarea a fost unul dintre punctele forte, iar dezbaterile cred că au fost foarte utile. Acest training mi-a deschis noi oportunități
testimonial - Customers reviews​
Claudiu B.
PÂNĂ ACUM, PESTE 1000 de companii au avut încredere în EXTREME TRAINING

Trainer Curs acreditat Expert Accesare Fonduri Europene Cluj Napoca

Arii de expertiză Raluca Șpan

raluca span

Cred că în aproape cei 18 ani petrecuți în domeniul administrației publice am acumulat suficientă experiență privind accesarea fondurilor europene externe și managementul proiectelor astfel încât pot să împărtășesc și altora cunoștințele mele.

Sunt departe de a știi tot, mereu apar informații noi, este un domeniu într-o continuă evoluție. Sunt dispusă să lucrez împreună cu oameni interesați de acest domeniu și să le arăt ce știu eu, ce am învățat pe parcursul timpului lovindu-mă de anumite situații concrete, moduri de rezolvare și de abordare a anumitor aspecte pe care le întâlnești mai degrabă lucrând decât citind in ghiduri.

email: raluca.span@extreme-training.ro

Pe scurt despre Raluca Șpan

1

Raluca lucrează de peste 18 ani in administrația publică

Experiență Raluca Șpan

Educație și formări

senior trainer
Fiind o persoană organizată, îmi place ca lucrurile să fie clare, concise și structurate astfel încât să dea posibilitatea tuturor să înțeleagă un domeniu cu care probabil nu au avut de-a face până acum.
senior trainer

Informații Administrative Curs acreditat Expert Accesare Fonduri Europene Cluj Napoca

Mai jos, veți găsi informații despre: program, acte necesare, locul desfășurării, ce include taxa de participare, înscrieri, plăți, facturare, modalități de plată și discounturi:

Program desfășurare

Program desfășurare curs Expert Accesare Fonduri Europene Cluj
Grupa in formare

Locul desfășurării

Locul desfășurării cursului Expert Accesare Fonduri Europene Cluj Napoca

Cursul de Expert Accesare Fonduri Europene va avea loc în Cluj-Napoca

Acte necesare

Actele necesare pentru a putea participa la examenul de acreditare (curs Expert Accesare Fonduri Europene Cluj Napoca, ocupația Expert Accesare Fonduri Europene):

Actele de mai jos trebuie aduse în prima zi a cursului. Extreme Training nu va reține niciun act în original. După confruntare se returnează originalele.

Ce include taxa de participare

Ce include taxa de participare pentru Cursul Expert Accesare Fonduri Europene Cluj?

În taxa de participare sunt incluse toate materiale logistice necesare unei bune desfășurări a cursului de Expert Accesare Fonduri, după cum urmează:

activitatea de training

activitatea de training

fise de lucru

fișe de lucru/ chestionare

rechizite training

rechizite curs: mapă, pix, caiet

activitatea de training

activitatea de training

certificat nominal de participare

certificat nominal de participare

coffee break training

2 coffee break în fiecare zi

o experienta placuta

O experiență plăcută și utilă

networking

networking

curs autorizat extreme training

diploma acreditată ANC (fost CNFPA)

consultanta

răspunsuri la întrebările tale pe email timp de 60 de zile

networking

susținerea examenului final de certificare ANC;

Înscriere

Înscriere Curs acreditat Expert Accesare Fonduri Europene Cluj Napoca

Rezervarea de locuri la cursul Expert Accesare Fonduri Europene se face alegând una din cele 3 modalități: online, telefonic sau pe email

Înscriere Online

Online durează mai puțin, iar în acest fel datele pe care le introduceți sunt 100% corecte. Trebuie doar să apăsați butonul “Înscrie-te acum” din această pagină și urmăriți instrucțiunile.

Înscriere Telefonică

În cazul în care aveți nelămuriri pe parcursul rezervării online a locului sau doriți să efectuați o înscriere telefonică sunați la 0314252534 sau 0726005555

Înscriere pe email

Înscrierea la acest curs se poate face și dacă ne trimiteți un email la info@traininguri.ro în care să ne furnizați următoarele informații: 1. cursul dorit, 2. orasul desfășurării, 3. datele de facturare, 4. numele complet al participantului/participantilor, inclusiv adresă, email, telefon si CNP( necesare pentru emiterea certificatului acreditat)

Discounturi

Discounturi Curs

Atunci când vine vorba de educație și instruire, o putem încadra la costuri. Așa și este, reprezintă un cost în momentul plății. Un curs bun este acela care aduce beneficii pentru totdeauna. Practic, plătești o dată, fie că ești persoană fizică sau juridică și vei beneficia pentru totdeauna de avantajele participării la curs acreditat Expert Accesare Fonduri Europene Cluj Napoca. Mai mult, cursurile nu sunt doar o modalitate generatoare de beneficii, ci ele pot reprezenta calea cea mai ușoară și cea mai scurtă prin care poți economisi bani, investind pe termen lung.

Pentru a face și mai accesibil cursul de Expert Accesare Fonduri Europene, vă stau la dispoziție și o serie de discount-uri:

Plata și facturare

Facturare și modalități de plată

Această formulă online de înscriere are avantajul că vă transmite automat factura proformă pe e-mail. Întrucât factura este generată în mod automat, este posibil ca unele servere să considere e-mailul primit de la noi un SPAM. Așadar, vă rugăm să verificați și folderul numit Bulk sau Spam în cazul în care nu găsiți factura proformă în Inbox.

Printaţi apoi factura primită, fie folosind opțiunea print a browserului dumneavoastră, fie salvați factura în calculator și apoi o printați.  

Variantele de plată sunt următoarele:

plata online

Varianta 1 - online la finalizarea înscrierii

În ultimul pas al înscrierii aveți opțiunea să alegeți cum doriți să plătiți. Puteți achita online cu cardul alegând opțiunea de plată cu cardul. Plata se va face prin intermediul Mobilpay.

modalitate plata banca

Varianta 2 - mergeți la banca

Puteți achita factura proformă prmită la orice sucursală BCR din București sau din țară. (vă atenționăm că trebuie să aveți la dumneavoastră buletinul și o copie tipărită a facturii proforme)

modalitate plata

Varianta 3 - numerar sau card la sediul nostru

Puteți achita cu cardul sau numerar la sediul Extreme Training (Str. Dr. Ernest Juvara nr. 18, et. 1, București sector 6).

modalitate plata internet banking

Varianta 4 - ordin de plată sau internet banking

Taxa de participare se poate achita și prin ordin de plată sau internet banking fie că sunteți persoană fizică, fie că sunteți persoană juridică.

În factura proformă primită pe e-mail veți avea toate datele și instrucțiunile de plată, indiferent cum alegeți să faceți plata, fie că sunteți persoană fizică, fie că sunteți persoană juridică, inclusiv numele cursurilor alese și perioadele de desfășurare.

Factura se poate achita și în două rate (prima jumătate-în termen de 7 zile de la emiterea facturii proforme, iar cealaltă jumătate-cu cel târziu 7 zile înainte de începerea trainingului). Posesorii de Card AVANTAJ pot plăti cursul în maxim 10 rate la Sediul Extreme Training, dobânda fiind 0%. Important: trebuie să vă încadrați în termenul de plată până la care este valabilă reducerea!

Factura fiscală o primiți pe e-mail după efectuarea plății . Conform legii, și factura fiscală primită online are valoare legală. La cererea dumneavoastră, factura fiscală în original vă poate fi expediată prin poștă, la curs sau o puteți ridica de la sediul Extreme Training.

Vrei să venim în compania ta?

Indiferent de mărimea companiei, Extreme Training oferă soluții complete și customizate în următoarele domenii principale: Management, Resurse Umane, Vânzări și Eficientizare.

Cursul Expert Accesare Fonduri Europene sau cursuri similare pot fi organizate în compania ta și pot fi adaptate nevoilor companiei atunci când numărul de persoane este minim 6.

Pentru informații suplimentare, trimiteți un email la adresa business@traininguri.ro sau sunați la telefon 0737511511 / 0314252534 

Te-ar putea interesa și:

9 thoughts on “Curs Expert Accesare Fonduri Europene » Cluj Napoca » Grupa in formare | Acreditat | Intensiv |”

 1. Bună ziua! Dacă nu am alt curs în domeniu, adică nici un fel de pregătire, pot sa particip la acest curs sau e necesara o inițiere?

  1. Olteanu Raluca

   Buna ziua,

   La acest curs se solicita studii superioare finalizate, nu este nevoie de pregatire inainte.

   Multumim!

  2. Olteanu Raluca

   Buna ziua,

   La acest curs se solicita studii superioare finalizate, nu aveti nevoie de o alta pregatire.

   Multumim!

 2. Buna ziua,
  Daca ma inscriu eu si inca o persoana vom beneficia de reducerea de 2 sau mai multe persoane sau aceasta reducere se aplica doar on cazul firmelor?

  1. Buna ziua, Florina!
   De regula, noi avem un discount de volum activ, adica pentru inscrierea a doua persoane la un curs, pe persoana juridica sau fizica se aplica o reducere de 200 de lei. Acest discount se acorda pentru numarul de participari, la acelasi curs sau la cursuri diferite. Prin exceptie, saptamana aceasta pana la data de 27 noiembrie, fiind campania Black friday, preturile afisate pe site sunt deja reduse si nu se cumuleaza cu alte tipuri de discounturi practicate in mod obisnuit.Pentru orice alte detalii o puteti contacta pe Roxana Cozma la numarul de telefon 0726 00 55 55 sau pe adresa de e-mail info@traininguri.ro

 3. Buna ziua,
  As dori sa stiu daca acest curs de Expert accesare Fonduri Europene se tine in Cluj si Bucuresti sau doar in Cluj?
  O zi buna!

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

6 ebookuri extreme training

Descarcă gratuit 6 ebookuri in format PDF

Unde îți trimitem ebookurile?

Ce e-bookuri primesti?

Vezi informații confidentialitate prin click aici!

Vezi termeni și Condiții utilizare website Extreme Training prin click aici!