Caută
Close this search box.

Curs EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE

CLUJ NAPOCA

grupă în formare

curs expert achizitii publice
logo curs acreditat

DESPRE CURS EXPERT ACHIZITII PUBLICE CLUJ

Perioadă desfășurare

grupă în formare

Durată curs

720 ore

Certificare Curs

Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC)

Condiții Participare

Studii superioare finalizate cu examen de licență

Trainer Curs

Diana Spinciu

Localitate desfășurare

Cluj Napoca

Rezervari locuri și detalii

online pe această pagină sau telefonic (0726005555)

Valoare investiție

curs expert achitii publice actualizat noile prevederi

Curs Expert Achizitii Publice Cluj Acreditat și actualizat conform legislației curente din România

Compartimentele de Achiziții Publice, potrivit noilor prevederi în achiziții publice, urmează a fi formate din cel puțin 3 persoane, din care două treimi trebuie să aibă studii superioare și specializări în domeniul achiziţiilor.

Cursul propus, dincolo de faptul că pleacă de la premisa că procesul achizițiilor publice reprezintă un proces dinamic, în evoluție permanentă, cu principii, reguli, norme ce trebuie stăpânite, utilizate corect, la timp, uniform, cu echilibru, confidențialitate, sub sancțiuni severe, își propune să specializeze personalul implicat în achiziții publice în cadrul achizitorilor, cât și al ofertanților.

Pentru a facilita accesul la Cursul de Expert Achiziții Publice Mixt suntem mai aproape de tine. În acest sens, se organizează și în orașele: ConstanțaTimișoaraIași, iar în București dedicat Autorităților ContractanteBucurești dedicat Ofertanților.

Iată câteva motive pentru care merită să participi la acest Curs de Expert Achiziții Publice:

 1. Vă veți familiariza cu noile concepte introduse de noul pachet de legi în materie de achiziții publice pentru a afla ce vor conține strategiile de achiziții pe care trebuie să le realizați;
 2. Veți afla cum vor fi monitorizate procedurile de achiziție, ce valențe va căpăta principiul asumării răspunderii;
 3. Veți afla ce motive de excludere trebuie să analizați și să evaluați, ce capacități trebuie să solicitați și să evaluați;
 4. Veți afla ce noi criterii de atribuire urmează să fie utilizate, cum se va analiza o ofertă cu preț aparent neobișnuit de scăzut;
 5. Veți afla ce presupun procedurile de achiziție realizate integral electronic.
beneficii curs expert achizitii publice

Cui se adresează Cursul Expert Achiziții Publice?

Cursul se adresează deopotrivă, cumpărătorilor – autorităților/ entităților contractante și vânzătorilor – ofertanților. Mixtul de participanți e relevant și benefic pentru că, în cadrul trainingului autoritățile contractante înțeleg modul de gândire al ofertanților, iar aceștia din urmă vor afla din culisele autorităților informații ce facilitează procesul unei achiziții publice.
Filozofia, privită astfel în oglindă, înseamnă:

Autorităților contractante/ Entităților contractante:Angajaților din compartimentele/ departamentele de achiziții
Vânzătorilor – Ofertanților
Exclusivitatea structurii grupelor de participanți permite nișarea subiectelor  abordate, dedicarea de timp și informație într-un mod ce tinde către exhaustiv cu privire la maniera de abordare a procesului de achiziții publice  din perspectiva partea ambelor părți contractante.

AGENDĂ CURS EXPERT ACHIZITII PUBLICE CLUJ

Puteți participa la cursul acreditat de Expert Achiziții Publice indiferent de nivelul cunoștințelor în domeniu.
Cursul e conceput astfel încât să acopere atât așteptările începătorilor, dar și a celor ce au acumulat deja experiență în domeniu.
Conceptul e simplu: legea achizițiilor publice, domeniul achizițiilor publice rămâne și pentru cei cu experiență un domeniu inepuizabil ce nu-și dezvăluie niciodată în mod complet toate fațetele, căci niciodată o speță nu seamănă la indigo cu o alta deja studiată.

module curs

10 module

curs intensiv

5 zile intensive

curs complet

Curs complet

curs intensiv

Curs Practic

TEMATICĂ CURS EXPERT ACHIZITII PUBLICE CLUJ

MODUL 1

Legea Achizițiilor Publice: 4 Legi, 2 Hotărâri de Guvern. Domeniul de aplicare al fiecăreia

MODUL 2

Identificarea și prezentarea instituțiilor care interfereaza cu domeniul achizițiilor. ANAP, SEAP, CNSC

MODUL 3

Necesități

MODUL 4

Tipul de procedură aplicat

MODUL 5

Strategia de contractare

MODUL 6

Numirea comisiei de evaluare

MODUL 7

Platforma SEAP

MODUL 8

Dosarul achiziției

MODUL 9

Notificări prealabile. Contestații

MODUL 10

Ofertant declarat câștigător

Vezi mai jos câteva dintre întrebările la care vei găsi răspuns la cursul de Expert Achiziții Publice!
Răspunsuri la întrebările din partea Autorităților Contractante:
Răspunsuri la întrebările participanților din partea Ofertanților:

Dincolo de prezentarea succinta a obiectivelor, deopotrivă, cursul își propune să ofere participanților însușirea procedurilor de atribuire, a criteriilor de evaluare, de calificare și selecție a ofertelor; tehnici de anticipare, evaluare și control al riscurilor asociate achizițiilor publice; moduri de contestare și de soluționare a contestațiilor.

Ce se obține după parcurgerea cursului Expert Achiziții Publice?

Abordarea segmentului achizițiilor publice din prisma dezvoltării, perfecționării sau inițierii acestora ca palier de vânzări în companiile de origine, ca sursă de creștere a volumului de vânzări:​

Dincolo de prezentarea succinta a obiectivelor, deopotrivă, cursul își propune să ofere participanților însușirea procedurilor de atribuire, a criteriilor de evaluare, de calificare și selecție a ofertelor; tehnici de anticipare, evaluare și control al riscurilor asociate achizițiilor publice; moduri de contestare și de soluționare a contestațiilor.

Instrumente și exerciții folosite în Cursul Expert Achiziții Publice

Pentru fiecare sesiune de curs sunt pregătite ca instrumente de lucru, fără a se limita însă la acestea:

Cum se livrează informația pe parcursul trainingului Expert Achiziții Publice?

Mai presus de toate, derularea cursului are la baza învăţarea axată pe acţiune, cu toate avantajele sale.
Cursul se desfășoară pe baza unui șir de exerciții și exemple practice. Astfel, în comparaţie cu experienţa necontrolată / nedirijată, cadrul temporal al unui exercițiu fiind limitat, efectul acestuia este accelerarea învăţării.

Ceea ce este relevant pe parcursul trainingului este faptul că majoritatea celor învăţate de un participant vor veni în mod poate atipic și de la ceilalți participanți.
Structura cursului va presupune lucrul în echipă, interdependenţa participanţilor şi tendinţa de a nu vedea în lector, în mod exclusiv, sursa de răspuns corect. Un asemenea efect modelator poate da participanţilor posibilitatea de a-şi lărgi percepţiile despre ceea ce poate oferi un eveniment de învăţare.

3 lucruri bine de știut înainte de a vă înscrie la cursul de Expert Achiziții Publice

Filosofia cursului de Expert Achiziții publice cu Diana Spinciu

O sesiune de formare este o relaţie între lector şi participanţi şi, ca şi în oricare altă relaţie, vor fi stabilite regulile de bază.

În scopul atingerii unui grad ridicat de confort pentru fiecare participant, aceștia sunt informați cu privire la structura cursului, libertăți și limite de exprimare și sunt avizați asupra regulilor de bază.

Fiecare dintre aceste aspecte vor fi aprobate la începutul sesiunii şi vor rămâne deschise pentru renegociere în orice moment pe parcursul acestora. Scopul celor de mai sus este acela de stabilire a unui mediu sigur.
Contractul de grup va cuprinde prevederi cu referire la 4 aspecte importante:

Confidenţialitatea informațiilor discutate

a) În interiorul sălii de curs – vizavi de ceea ce se întâmplă şi se discută, motivul principal pentru stabilirea acestui aspect va fi: încurajarea libertății de exprimare și de manifestare de către participanţi și de către lector.
b) Unui moment specific: participanţii trebuie să păstreze confidenţialitatea față de ceea ce primesc ca informație, instrucțiune de la lector sau de la un alt participant în orice moment.​

Responsabilitate față de participarea activă la curs

Participanţii la curs vor fi invitați să accepte responsabilitatea folosirii informațiilor sau a exercițiilor organizate pe parcurs pentru auto-dezvoltare şi pentru beneficiul organizaţiei / grupului pe care îl / o reprezintă. De asemenea, participanții vor fi invitați să conştientizeze că ceea ce iau dintr-o activitate va depinde de ceea ce investesc în aceasta.

Nu există constrângeri

Participanţii nu vor fi constrânşi să facă ceea ce nu doresc şi orice participant trebuie să poată să se retragă oricând din activitate, fără a fi întrebat de ce a acţionat în aşa mod.

Dreptul la clarificare

Orice persoană care nu este sigură asupra motivului desfăşurării unui anumit exerciţiu sau asupra manierei în care este furnizată o informație poate solicita oricând explicaţii lectorului.​

Certificare Curs Expert Achizitii Publice Cluj

Cu toate că miza acestui curs nu este certificarea, ci instruirea în domeniul achizițiilor publice, luând în calcul și aspectele legale, participanții vor primi la sfârșitul cursului, urmare a unui examen, două certificate și două suplimente descriptive,  după cum urmează (click pe fiecare pentru vizualizare)

Certificat de absolvire pentru ocupația de Expert Achiziții Publice (cod COR  214946). Obținerea certificării le dă dreptul legal absolvenților de a practica meseria de Expert Achiziții Publice. Certificatul este eliberat sub egida Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice și Ministerului Muncii. Valabil în raport cu ITM, înființare PFA, cu eventuali angajatori, în proiecte, etc.

Certificatul de absolvire este însoțit şi de suplimentul descriptiv, conform modelului. Pentru susținerea examenului, participanții trebuie să aibă studiile superioare finalizate. În suplimentul descriptiv pentru ocupația Expert Achiziții Publice sunt înscrise competențele dobândite urmare a finalizării cursului și obținerii certificării. Aceste competențe pot să difere de la Furnizor la Furnizor, în funcție de felul cum a fost autorizat cursul. În cazul nostru avem incluse toate competențele esențiale.

Suplimentul Europass la Certificatul profesional, parte a Portofoliului Europass, este util pentru cei care doresc să urmeze cursuri (de specializare, calificare, recalificare) sau pentru angajare (mai ales când e vorba de o instituție de educație/ formare sau de un angajator dintr-o altă țară europeană) și trebuie să prezinte documente cu privire la educația/ formarea anterioară. Acest supliment Europass se eliberează odată cu suplimentul descriptiv

Certificat de participare eliberat de Extreme Training conform modelului. Certificatul are valabilitate juridică în raport cu eventualii angajatori, terți, acestea reprezentând în sine un punct în plus în CV-ul dumneavoastră. Totodată, acest certificat dovedeşte intenţia dumneavoastră de dezvoltare şi perfecţionare în domeniul achizițiilor publice, cumulat cu faptul că este emis sub egida unui brand de prestigiu, Extreme Training.

Despre examenul de Certificare Curs Expert Achizitii Publice Cluj

Acest curs este acreditat de ANC/ fost CNFPA să ofere sub egida MEN și MMFPSPV certificare pentru ocupația Expert Achiziții Publice.

 Examenul de certificare constă într-o probă teoretică (teste grilă) și o probă practică (aleasă din tematica trainingului). Comisia va fi una mixtă formată din reprezentanți ANC (Autoritatea Naţională pentru Calificări) și Soft Skills Training. Datorită metodelor de lucru utilizate pe toată perioada de desfășurare a cursului, până acum, rata de promovabilitate a participanților a fost de 100%.

Eliberarea diplomelor, în mod obișnuit, se face într-un termen de maxim 30-60 de zile de la finalizarea cursului. Prin excepție, din motive independente de noi, emiterea diplomelor poate depăși termenul estimat din motive care sunt strict sub controlul ANC-ului (ANC nu eliberează tipizatele în termen util). Eventuala întârziere nu afectează participanții în niciun fel pentru că se eliberează o adeverință cu valoare juridică conformă diplomei acreditate și ține loc de diplomă până la emiterea acesteia. Începând cu data de 1 ianuarie 2010, pentru a fi autorizaţi, furnizorii de formare profesională trebuie să facă dovada că realizează programele de formare profesională cu formatori care au pregătirea pedagogică specifică formării profesionale a adulţilor şi pregătirea de specialitate corespunzătoare programei de pregătire.” (art. 23, alin. 1 din OG 129/2000)

Testimoniale Curs Expert Achizitii Publice Cluj

testimonial - Customers reviews​
Diana Georgescu
testimonial - Customers reviews​
Cristiana
testimonial - Customers reviews​
Feedback cursanți
Mă bucur că am participat la acest curs, deoarece consider că s-au atins toate aspectele esenţiale din achiziţii publice. Informațiile au fost relevante, aplicabile și utile pentru acest domeniu de achiziții publice.
testimonial - Customers reviews​
Trușcă Radu Cătălin
Institutul de Cercetare Tehnologică Cluj
testimonial - Customers reviews​
Feedback cursanți
testimonial - Customers reviews​
Feedback cursanți​
testimonial - Customers reviews​
Feedback cursanți
Am reușit să clarific problemele cu care m-am confruntat până în prezent în domeniul achizițiilor. În acest curs, am aflat totodată noutățile din legislație peste care am trecut cu vederea înainte.
testimonial - Customers reviews​
Spineanu Ana-Maria
UBB Cluj / Consilier Juridic
Acest curs de Achiziții Publice la Extreme Training m-a ajutat să înțeleg acest domeniu, întrucât Legea Achizițiilor nu mai este o necunoscută pentru mine. Informațiile primite sunt aplicabile și utile. Trainerul este profi.
testimonial - Customers reviews​
Oana Dumitrașcu
Medical GazPlus SRL
testimonial - Customers reviews​
Cosmin
testimonial - Customers reviews​
Carmen
testimonial - Customers reviews​
Elena
Am primit mai mult decât mă așteptam: informații utile, de actualitate și aplicabile. Exercițiile din curs sunt practice. Trainerul este bine pregătit. Recomand acest curs de Achiziții Publice!
testimonial - Customers reviews​
Pop Ruxandra
UBIRUX SRL
Acest curs de Achiziții Publice mi-a adus mulțumire, deoarece au fost abordate probleme reale din acest sector de activitate și consider că este un curs eficient.
testimonial - Customers reviews​
Ilea Rodica
SPS Impex SRL / Director
Am venit la acest curs pentru că era nevoie, potrivit legislației în vigoare.Eram convinsă că eram pierdută, însă după 3 ore mi-am schimbat părerea la acest curs. Mulțumesc, Diana!
testimonial - Customers reviews​
Marcu Mihaela
CMR Transilvania Nord / Meteorolog
Răspunsurile primite la acest curs au fost bine argumentate. Exemplele prezentate sunt practice. Pregătirea trainerului este în concordanță cu tema cursului și informațiile primite.
testimonial - Customers reviews​
Ciobotaru Claudia - Ramona
Sales Assistant
Am depășit bariera necunoscutei SEAP. Am dobândit noțiunile pe care le voi folosi în operarea în acest sistem de Achiziții Publice. Recomand viitorilor participanți să vină cu încredere!
testimonial - Customers reviews​
Ion Vasile
TenRom Cleaning SRL / Director Vânzări
Acest curs de Achiziții Publice m-a făcut să înțeleg acest domeniu, care pentru mine a fost unul nou. Informațiile pe care le-am primit mă vor ajuta să utilizez SEAP, cât și pentru clienții mei, persoane juridice.
testimonial - Customers reviews​
Pop Mariana
Nana&Darius Expert Conta SRL / Economist
Acest curs mi-a oferit informații clare, precise și la obiect, prezentate într-o succesiune logică. Informațiile teoretice au fost exemplificate suficient și cu aplicabilitate în practică în domeniul Achiziții Publice.
testimonial - Customers reviews​
Patrichi Maria-Roxana
ComService Company SRL / Asistent Manager
Am reușit să înțeleg cu ajutorul Dianei Spinciu întreg procesul de Achiziții Publice, iar informațiile au fost prezentate atât de bine, încât mi le-am însușit. Sunt pregătită după acest curs să înfrunt orice cerere în Achiziții Publice.
testimonial - Customers reviews​
Negricea Georgiana
Oriental Consultant SRL / Manager
Consider că informațiile primite la acest curs de Achiziții Publice îmi sunt folositoare în activitatea mea de vânzări. Trainerul este bine pregătit.
testimonial - Customers reviews​
Laiu Irina
ComService Company SRL / Asistent Vânzări
PÂNĂ ACUM, PESTE 1000 de companii au avut încredere în EXTREME TRAINING

Trainer Curs Expert Achiziții Publice

Arii de expertiză Diana Spinciu

diana spinciu

Când am înțeles că nu trainerul le știe pe toate, cand am înțeles că un program de formare dedicat adulților este în primul rând despre a asculta, cand am înțeles că nu e important ceea ce eu ca trainer am de spus ci ceea ce participanții sunt interesați să audă, am ajuns la formula solidă de a livra ceea ce am învățat practicând ani de zile meseria de consultant în achiziții publice.

email: diana.spinciu@extreme-training.ro

1

Diana are peste 10 ani experiență în livrarea de cursuri

5

20 ani consultanță din care primii ani de consiliere juridica si mai mult de 15 ani de consultanță în achiziții publice

100

Mai mult de 1000 de persoane au fost instruite de Diana

100

Diana are peste 2880 ore de training

Experiență Diana Spinciu

Educație și formări

senior trainer

Cred că misiunea de a forma, indiferent de arie, de vârsta participanților, e una din cele mai nobile misiuni ce pot fi încredințate.  Sunt conștientă că ceea ce transmit participanților poate schimba destine, poate modela, poate desăvârși. De aceea aduc în fiecare curs toată știința mea, toată deschiderea mea, toată pasiunea mea. Dacă la finalul cursului participanții se întreabă când a trecut sau dacă chiar s-a terminat, înseamnă că misiunea este îndeplinită.- Diana Spinciu

 

senior trainer

Informații Administrative Curs Expert Achizitii Publice Cluj

Mai jos, veți găsi informații despre: program, acte necesare, locul desfășurării, ce include taxa de participare, înscrieri, plăți, facturare, modalități de plată și discounturi:

Program desfășurare

Locul desfășurării

Locul desfășurării cursului Expert Achiziții Publice

Acte necesare

Actele necesare pentru a putea participa la examenul de acreditare (curs Expert Achiziții Publice, ocupația Expert Achiziții Publice):

Actele de mai jos trebuie aduse în prima zi a cursului. Extreme Training nu va reține niciun act în original. După confruntare se returnează originalele.

Ce include taxa de participare

Ce include taxa de participare pentru Cursul Expert Achiziții Publice?

În taxa de participare sunt incluse toate materiale logistice necesare unei bune desfășurări a cursului de Achiziții Publice, după cum urmează:

activitatea de training

activitatea de training

fise de lucru

fișe de lucru/ chestionare

rechizite training

rechizite curs: mapă, pix, caiet

activitatea de training

activitatea de training

certificat nominal de participare

certificat nominal de participare

coffee break training

2 coffee break în fiecare zi

o experienta placuta

O experiență plăcută și utilă

networking

networking

curs autorizat extreme training

diploma acreditată ANC (fost CNFPA)

consultanta

răspunsuri la întrebările tale pe email timp de 60 de zile

networking

susținerea examenului final de certificare ANC;

Înscriere

Înscriere Curs Expert Achiziții Publice

Rezervarea de locuri la cursul Expert Achiziții Publice se face alegând una din cele 3 modalități: online, telefonic sau pe email

Înscriere Online

Online durează mai puțin, iar în acest fel datele pe care le introduceți sunt 100% corecte. Trebuie doar să apăsați butonul “Înscrie-te acum” din această pagină și urmăriți instrucțiunile.

Înscriere Telefonică

În cazul în care aveți nelămuriri pe parcursul rezervării online a locului sau doriți să efectuați o înscriere telefonică sunați la 0314252534 sau 0726005555

Înscriere pe email

Înscrierea la acest curs se poate face și dacă ne trimiteți un email la info@traininguri.ro în care să ne furnizați următoarele informații: 1. cursul dorit, 2. orasul desfășurării, 3. datele de facturare, 4. numele complet al participantului/participantilor, inclusiv adresă, email, telefon si CNP( necesare pentru emiterea certificatului acreditat)

Plata și facturare

Facturare și modalități de plată

Această formulă online de înscriere are avantajul că vă transmite automat factura proformă pe e-mail. Întrucât factura este generată în mod automat, este posibil ca unele servere să considere e-mailul primit de la noi un SPAM. Așadar, vă rugăm să verificați și folderul numit Bulk sau Spam în cazul în care nu găsiți factura proformă în Inbox.

Printaţi apoi factura primită, fie folosind opțiunea print a browserului dumneavoastră, fie salvați factura în calculator și apoi o printați.  

Variantele de plată sunt următoarele:

plata online

Varianta 1 - online la finalizarea înscrierii

În ultimul pas al înscrierii aveți opțiunea să alegeți cum doriți să plătiți. Puteți achita online cu cardul alegând opțiunea de plată cu cardul. Plata se va face prin intermediul Mobilpay.

modalitate plata banca

Varianta 2 - mergeți la banca

Puteți achita factura proformă prmită la orice sucursală BCR din București sau din țară. (vă atenționăm că trebuie să aveți la dumneavoastră buletinul și o copie tipărită a facturii proforme)

modalitate plata

Varianta 3 - numerar sau card la sediul nostru

Puteți achita cu cardul sau numerar la sediul Extreme Training (Str. Dr. Ernest Juvara nr. 18, et. 1, București sector 6).

modalitate plata internet banking

Varianta 4 - ordin de plată sau internet banking

Taxa de participare se poate achita și prin ordin de plată sau internet banking fie că sunteți persoană fizică, fie că sunteți persoană juridică.

În factura proformă primită pe e-mail veți avea toate datele și instrucțiunile de plată, indiferent cum alegeți să faceți plata, fie că sunteți persoană fizică, fie că sunteți persoană juridică, inclusiv numele cursurilor alese și perioadele de desfășurare.

Factura se poate achita și în două rate (prima jumătate-în termen de 7 zile de la emiterea facturii proforme, iar cealaltă jumătate-cu cel târziu 7 zile înainte de începerea trainingului). Posesorii de Card AVANTAJ pot plăti cursul în maxim 10 rate la Sediul Extreme Training, dobânda fiind 0%. Important: trebuie să vă încadrați în termenul de plată până la care este valabilă reducerea!

Factura fiscală o primiți pe e-mail după efectuarea plății . Conform legii, și factura fiscală primită online are valoare legală. La cererea dumneavoastră, factura fiscală în original vă poate fi expediată prin poștă, la curs sau o puteți ridica de la sediul Extreme Training.

Vrei să venim în compania ta?

Indiferent de mărimea companiei, Extreme Training oferă soluții complete și customizate în următoarele domenii principale: Management, Resurse Umane, Vânzări și Eficientizare.

Cursul Expert Achizitii Publice sau cursuri similare pot fi organizate în compania ta și pot fi adaptate nevoilor companiei atunci când numărul de persoane este minim 6.

Pentru informații suplimentare, trimiteți un email la adresa business@traininguri.ro sau sunați la telefon 0737511511 / 0314252534 

Te-ar putea interesa și:

2 thoughts on “Curs Expert Achizitii Publice » Cluj Napoca » grupă în formare| Acreditat | Intensiv |”

 1. Robert Tokes

  Buna ziua,
  Se va tine cursul de expert achizitii publice in Cluj-Napoca? S-au inscris suficiente persoane?
  Multumesc anticipat

  1. Olteanu Raluca

   Buna ziua,

   Inca nu stim daca vom organiza cursurile in sala la sfarsitul lunii mai. In functie de raspunsul autoritatilor, ne decidem daca le organizam sau nu.

   Multumim si va dorim o zi frumoasa!

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

6 ebookuri extreme training

Descarcă gratuit 6 ebookuri in format PDF

Unde îți trimitem ebookurile?

Ce e-bookuri primesti?

Vezi informații confidentialitate prin click aici!

Vezi termeni și Condiții utilizare website Extreme Training prin click aici!