Caută
Close this search box.

Curs EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE

CONSTANȚA

grupă în formare

curs expert achizitii publice
logo curs acreditat

DESPRE CURS EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE

Perioadă desfășurare

grupă în formare

Durată curs

720 ore

Certificare Curs

Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC)

Condiții Participare

Studii superioare finalizate cu examen de licență

Trainer Curs

Costel Susanu

Localitate desfășurare

Constanța

Rezervari locuri și detalii

online pe această pagină sau telefonic (0726005555)

Valoare investiție

curs expert achitii publice actualizat noile prevederi

Curs Expert Achiziții Publice Acreditat și actualizat conform legislației curente din România

Procesul achizițiilor publice este un proces dinamic, în evoluție permanentă, cu principii, reguli și norme ce trebuie stăpânite și utilizate corect, la timp, uniform,  cu echilibru și în regim de confidențialitate, sub sancțiuni severe.

Conform legislației în vigoare, compartimentele interne specializate în domeniul achizițiilor urmează a fi formate din cel puțin 3 persoane, dintre care cel puțin două treimi trebuie să aibă studii superioare, precum și specializări în domeniul achizițiilor publice.

Cursul propus, dincolo de faptul că pleacă de la premisa că procesul achizițiilor publice reprezintă un proces dinamic, în evoluție permanentă, cu principii, reguli, norme ce trebuie stăpânite, utilizate corect, la timp, uniform, cu echilibru, confidențialitate, sub sancțiuni severe, își propune să specializeze personalul implicat în achiziții publice în cadrul achizitorilor, cât și al ofertanților.

Pentru a facilita accesul la Cursul de Expert Achiziții Publice Mixt suntem mai aproape de tine. În acest sens, se organizează și în orașele: ConstanțaTimișoaraIași, iar în București dedicat Autorităților ContractanteBucurești dedicat Ofertanților.

Iată câteva motive pentru care merită să participi la acest Curs de Expert Achiziții Publice:

  1. Vă veți familiariza cu noile concepte introduse de noul pachet de legi în materie de achiziții publice pentru a afla ce vor conține strategiile de achiziții pe care trebuie să le realizați, cum se planifică/inițiază/derulează/finalizează o procedură de achiziție publică;
  2. Veți afla cum vor fi monitorizate procedurile de achiziție, ce valențe va căpăta principiul asumării răspunderii;
  3. Veți afla ce motive de excludere trebuie să analizați și să verificați, ce capacități trebuie să solicitați și să evaluați;
  4. Veți afla ce noi criterii de atribuire urmează să fie utilizate, cum se va analiza o ofertă cu preț aparent neobișnuit de scăzut;
  5. Veți afla ce presupun procedurile de achiziție realizate integral electronic;
  6. Veți analiza etapele procedurale concrete care trebuie parcurse în situația depunerii unei contestații, atât din perspectiva unei autorități contractante, cât și din cea a unui ofertant;
  7. Veți identifica resursele online oficiale și relevante ce pot fi utilizate pe parcursul derulării procesului de achiziție.
beneficii curs expert achizitii publice

Cui se adresează Cursul Expert Achiziții Publice?

Cursul se adresează deopotrivă, cumpărătorilor – autorităților/ entităților contractante și vânzătorilor – ofertanților. Mixul de participanți e relevant și benefic pentru că, în cadrul trainingului autoritățile contractante înțeleg modul de gândire al ofertanților, iar aceștia din urmă vor afla din culisele autorităților informații ce facilitează procesul unei achiziții publice.
Filozofia, privită astfel în oglindă, înseamnă:

Autorităților contractante/ Entităților contractante: Angajaților din compartimentele/ departamentele de achiziții
Vânzătorilor – Ofertanților

Exclusivitatea structurii grupelor de participanți permite nișarea subiectelor  abordate, dedicarea de timp și informație într-un mod ce tinde către exhaustiv cu privire la maniera de abordare a procesului de achiziții publice  din perspectiva ambelor părți contractante.

AGENDĂ CURS EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE

Puteți participa la cursul acreditat de Expert Achiziții Publice indiferent de nivelul cunoștințelor în domeniu. Structura grupelor de participanți permite o manieră de abordare a procesului de achiziții publice din perspectiva ambelor părți contractante. Reprezentanții autorităților contractante și cei ai ofertanților vor avea ocazia să schimbe informații, să analizeze bune practici, să identifice împreună soluții de optimizare a procesului de achiziții publice, în cadrul legal existent.
Cursul e conceput astfel încât să acopere atât așteptările începătorilor, dar și a celor ce au acumulat deja experiență în domeniu.
Conceptul e simplu: legea achizițiilor publice, domeniul achizițiilor publice rămâne și pentru cei cu experiență un domeniu inepuizabil, ce nu-și dezvăluie niciodată în mod complet toate fațetele, căci niciodată o speță nu seamănă la indigo cu o alta deja studiată.

module curs

11 module

curs intensiv

5 zile intensive

curs complet

Curs complet

curs intensiv

Curs Practic

TEMATICĂ CURS EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE

MODUL 1

Cadrul legislativ al Achizițiilor Publice: 4 Legi, 2 Hotărâri de Guvern. Domeniul de aplicare al fiecăreia

MODUL 2

Identificarea și prezentarea instituțiilor care interfereaza cu domeniul achizițiilor. ANAP, AADR-SEAP, CNSC

MODUL 3

Principii care stau la baza atribuirii contractelor de achiziție publică

MODUL 4

Necesități

MODUL 5

Tipul de procedură aplicat

MODUL 6

Strategia de contractare / Documentația de atribuire

MODUL 7

Numirea comisiei de evaluare / experților cooptați

MODUL 8

Platforma SEAP / Evaluare

MODUL 9

Dosarul achiziției

MODUL 10

Notificări prealabile. Contestații

MODUL 11

Ofertant câștigător / Contract

Vezi mai jos câteva dintre întrebările la care vei găsi răspuns la cursul de Expert Achiziții Publice!
Răspunsuri la întrebările din partea Autorităților Contractante:
Răspunsuri la întrebările participanților din partea Ofertanților:

Dincolo de prezentarea succinta a obiectivelor, deopotrivă, cursul își propune să ofere participanților însușirea procedurilor de atribuire, a criteriilor de evaluare, de calificare și selecție a ofertelor; tehnici de anticipare, evaluare și control al riscurilor asociate achizițiilor publice; moduri de contestare și de soluționare a contestațiilor.

Ce se obține după parcurgerea cursului Expert Achiziții Publice?

Abordarea segmentului achizițiilor publice din prisma dezvoltării, perfecționării sau inițierii acestora ca palier de vânzări în companiile de origine, ca sursă de creștere a volumului de vânzări:​

Dincolo de prezentarea succinta a obiectivelor, deopotrivă, cursul își propune să ofere participanților însușirea procedurilor de atribuire, a criteriilor de evaluare, de calificare și selecție a ofertelor; tehnici de anticipare, evaluare și control al riscurilor asociate achizițiilor publice; moduri de contestare și de soluționare a contestațiilor.

Instrumente și exerciții folosite în Cursul Expert Achiziții Publice

Pentru fiecare sesiune de curs sunt pregătite ca instrumente de lucru, fără a se limita însă la acestea:

Cum se livrează informația pe parcursul trainingului Expert Achiziții Publice?

Mai presus de toate, derularea cursului are la baza învăţarea axată pe acţiune, cu toate avantajele sale.
Cursul se desfășoară pe baza unui șir de exerciții și exemple practice. Astfel, în comparaţie cu experienţa necontrolată / nedirijată, cadrul temporal al unui exercițiu fiind limitat, efectul acestuia este accelerarea învăţării.

Ceea ce este relevant pe parcursul trainingului este faptul că majoritatea celor învăţate de un participant vor veni în mod poate atipic și de la ceilalți participanți.
Structura cursului va presupune lucrul în echipă, interdependenţa participanţilor şi tendinţa de a nu vedea în lector, în mod exclusiv, sursa de răspuns corect. Un asemenea efect modelator poate da participanţilor posibilitatea de a-şi lărgi percepţiile despre ceea ce poate oferi un eveniment de învăţare.

3 lucruri bine de știut înainte de a vă înscrie la cursul de Expert Achiziții Publice

Filosofia cursului de Expert Achiziții publice cu Costel Susanu

O sesiune de formare este o relaţie între lector şi participanţi şi ca şi în oricare altă relaţie, vor fi stabilite regulile de bază.

În scopul atingerii unui grad ridicat de confort pentru fiecare participant, aceștia sunt informați cu privire la structura cursului, libertăți și limite de exprimare și sunt avizați asupra regulilor de bază.

Fiecare dintre aceste aspecte vor fi aprobate la începutul sesiunii şi vor rămâne deschise pentru renegociere în orice moment pe parcursul acestora. Scopul celor de mai sus este acela de stabilire a unui mediu sigur.
Contractul de grup va cuprinde prevederi cu referire la 4 aspecte importante:

Confidenţialitatea informațiilor discutate

a) În interiorul sălii de curs – vizavi de ceea ce se întâmplă şi se discută, motivul principal pentru stabilirea acestui aspect va fi: încurajarea libertății de exprimare și de manifestare de către participanţi și de către lector.
b) Unui moment specific: participanţii trebuie să păstreze confidenţialitatea față de ceea ce primesc ca informație, instrucțiune de la lector sau de la un alt participant în orice moment.​

Responsabilitate față de participarea activă la curs

Participanţii la curs vor fi invitați să accepte responsabilitatea folosirii informațiilor sau a exercițiilor organizate pe parcurs pentru auto-dezvoltare şi pentru beneficiul organizaţiei / grupului pe care îl / o reprezintă. De asemenea, participanții vor fi invitați să conştientizeze că ceea ce iau dintr-o activitate va depinde de ceea ce investesc în aceasta.

Nu există constrângeri

Participanţii nu vor fi constrânşi să facă ceea ce nu doresc şi orice participant trebuie să poată să se retragă oricând din activitate, fără a fi întrebat de ce a acţionat în aşa mod.

Dreptul la clarificare

Orice persoană care nu este sigură asupra motivului desfăşurării unui anumit exerciţiu sau asupra manierei în care este furnizată o informație poate solicita oricând explicaţii lectorului.​

Certificare Curs Expert Achiziții Publice

Cu toate că miza acestui curs nu este certificarea, ci instruirea în domeniul achizițiilor publice, luând în calcul și aspectele legale, participanții vor primi la sfârșitul cursului, urmare a unui examen, două certificate și două suplimente descriptive,  după cum urmează (click pe fiecare pentru vizualizare)

Certificat de absolvire pentru ocupația de Expert Achiziții Publice (cod COR  241940). Obținerea certificării le dă dreptul legal absolvenților de a practica meseria de Expert Achiziții Publice. Certificatul este eliberat sub egida Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice și Ministerului Muncii. Valabil în raport cu ITM, înființare PFA, cu eventuali angajatori, în proiecte, etc.

Certificatul de absolvire este însoțit şi de suplimentul descriptiv, conform modelului. Pentru susținerea examenului, participanții trebuie să aibă studiile superioare finalizate. În suplimentul descriptiv pentru ocupația Expert Achiziții Publice sunt înscrise competențele dobândite urmare a finalizării cursului și obținerii certificării. Aceste competențe pot să difere de la Furnizor la Furnizor, în funcție de felul cum a fost autorizat cursul. În cazul nostru avem incluse toate competențele esențiale.

Suplimentul Europass la Certificatul profesional, parte a Portofoliului Europass, este util pentru cei care doresc să urmeze cursuri (de specializare, calificare, recalificare) sau pentru angajare (mai ales când e vorba de o instituție de educație/ formare sau de un angajator dintr-o altă țară europeană) și trebuie să prezinte documente cu privire la educația/ formarea anterioară. Acest supliment Europass se eliberează odată cu suplimentul descriptiv

Certificat de participare eliberat de Extreme Training conform modelului. Certificatul are valabilitate juridică în raport cu eventualii angajatori, terți, acestea reprezentând în sine un punct în plus în CV-ul dumneavoastră. Totodată, acest certificat dovedeşte intenţia dumneavoastră de dezvoltare şi perfecţionare în domeniul achizițiilor publice, cumulat cu faptul că este emis sub egida unui brand de prestigiu, Extreme Training.

Despre examenul de Certificare Curs Expert Achiziții Publice

Acest curs este acreditat de ANC/ fost CNFPA să ofere sub egida MEN și MMFPSPV certificare pentru ocupația Expert Achiziții Publice.

 Examenul de certificare constă într-o probă teoretică (teste grilă) și o probă practică (aleasă din tematica trainingului). Comisia va fi una mixtă formată din reprezentanți ANC (Autoritatea Naţională pentru Calificări) și Soft Skills Training. Datorită metodelor de lucru utilizate pe toată perioada de desfășurare a cursului, până acum, rata de promovabilitate a participanților a fost de 100%.

Eliberarea diplomelor, în mod obișnuit, se face într-un termen de maxim 30-60 de zile de la finalizarea cursului. Prin excepție, din motive independente de noi, emiterea diplomelor poate depăși termenul estimat din motive care sunt strict sub controlul ANC-ului (ANC nu eliberează tipizatele în termen util). Eventuala întârziere nu afectează participanții în niciun fel pentru că se eliberează o adeverință cu valoare juridică conformă diplomei acreditate și ține loc de diplomă până la emiterea acesteia. Începând cu data de 1 ianuarie 2010, pentru a fi autorizaţi, furnizorii de formare profesională trebuie să facă dovada că realizează programele de formare profesională cu formatori care au pregătirea pedagogică specifică formării profesionale a adulţilor şi pregătirea de specialitate corespunzătoare programei de pregătire.” (art. 23, alin. 1 din OG 129/2000)

Testimoniale Curs Expert Achiziții Publice

testimonial - Customers reviews​
Diana Georgescu
testimonial - Customers reviews​
Cristiana
Acest curs mi-a fost de folos pentru a-mi da seama că îmi doresc să lucrez în domeniul achizițiilor publice și acum pot confirma că DA 100%! Trainerul este foarte pregătit în acest domeniu. Sinceră să fiu, la începutul cursului nu știam ce așteptări să am, dar m-am convins că se poate învăța chiar dacă nu ai studii în domeniu.
testimonial - Customers reviews​
Pavel Diana
testimonial - Customers reviews​
Feedback cursanți
Participând la acest curs de Achiziții Publice în postura de începător rămân etuziasmată de acest domeniu. Trainerul a fost execelent, informațiile primite sunt aplicabile, iar utilitatea cursului mare. Recomand cu încredere!
testimonial - Customers reviews​
Vlăduț Georgiana Delia
Chiar dacă se cunosc sau nu informații din domeniul achizițiilor publice. Lectorul este foarte bine pregătit, comunicativ și dornic de a furniza informațiile necesare. Este un curs foarte util. Cursul este bine structurat, cu exerciții și exemple.
testimonial - Customers reviews​
Toma Florentina
Trainerul m-a ajutat să înțeleg foarte multe aspecte care nu îmi erau clare în domeniul achizițiilor publice și să acopăr lipsurile pe care le aveam prin exemple și prin practică 🙂
testimonial - Customers reviews​
Frățilă Mădălina
Mediclim SRL
Recomand cursul de achiziții publice, deoarece trainerul deține informații actualizate din domeniu, oferă exemple practice, explică și predă pe înțelesul tuturor, conceptele achizițiilor.
testimonial - Customers reviews​
Rubichi Irina Geanina
Impressa pizzarotti - Specialist Relații Publice
M-am simțit relaxată, conectată la curs și motivată să mă implic în desfășurarea cursului. Am primit detaliat informațiile cerute, pe lângă cele primite. Atmosfera este favorabilă învățării. Mi-am depășit așteptările din toate punctele de vedere.
testimonial - Customers reviews​
Alexe Victoria Valentina
Impressa Pizzarotti - Asistent Director
Recomand înscrierea la acest curs de achiziții publice în care am primit informații foarte utile și cu aplicabilitate în sectorul achizițiilor publice. Am primit exemple practice și am interacționat cu trainerul foarte bine.
testimonial - Customers reviews​
Baeram Emil
Economist
testimonial - Customers reviews​
Elena
Comunicare interactivă, ideile au fost exprimate în mod cursiv și logic. Am primit noțiuni legislative corecte și conforme cu programa cu aplicabilitate în acest sector de activitate.
testimonial - Customers reviews​
Țenea Lili
TLS Proiect SRL - Director
Cursul mi-a oferit ocazia să cunosc îndeaproape domeniul vast al Achizițiilor Publice și să ma familiarizez cu termenii specifici. Trainerul mi-a răspuns la toate curiozitățile și a intervenit oportun pentru a ne clarifica aspectele nelămurite.
testimonial - Customers reviews​
Curcă Maria
ShowMine Energy Consulting SRL - Consilier juridic
Informațiile au fost predate cu multe exemple practice ce a ajutat la înțelegerea termenilor de specialitate, cât și la asimilarea mai ușoară a acestora. Recomand cu încredere acest curs!
testimonial - Customers reviews​
Anca Lăzărescu
Mediclim SRL - Reprezentant Comercial
A fost multe peste așteptări. A fost un curs interesant, relaxant și util.
testimonial - Customers reviews​
Manuela D.
M-am simțit foarte bine datorită trainerului, în primul rând și în al doilea rând datorită colegilor participanți la curs
testimonial - Customers reviews​
Aura S.
Interactiv, participativ, învățare prin practică și exemple concrete, o modalitate foarte bună de a preda cunoștințe dintr-un domeniu atât de arid precum achizițiile.
testimonial - Customers reviews​
Diana B.
A fost o atmosferă relaxantă, fructuoasă și extrem de utilă pentru cei ce doresc să capete „microbul” achizițiilor publice.
testimonial - Customers reviews​
Adriana C.
Trainerul este foarte bine pregătit și modalitatea de transmitere a informațiilor este inspirată și potrivită pentru atingerea scopului. Informat! Implicat! merită!
testimonial - Customers reviews​
Izabela N.
M-am simțit foarte bine, am acumulat multe informații prin aplicabilitate a situațiile reale.
testimonial - Customers reviews​
Carmen F.
Sunt entuziasmată și fascinată de curs / temă / trainer. Este un curs care îți oferă o viziune clară asupra unei teme complexe. Foarte clar, cu o aplicabilitate reală. În ciuda vremii și a programului, în fiecare zi am plecat de la curs mai plină de energie și mai entuziasmata decât atunci când am sosit.
testimonial - Customers reviews​
Irina P.
Punctele forte ale acestui curs au fost pregătirea profesională a lectorului și organizarea cursului per ansamblu. Excelent!
testimonial - Customers reviews​
Monica C.
PÂNĂ ACUM, PESTE 1000 de companii au avut încredere în EXTREME TRAINING

Trainer Curs Expert Achiziții Publice

Arii de expertiză Costel Susanu

Trainer Costel Susanu

Costel Susanu activează în domeniul accesării fondurilor europene / managementului de proiect / achizițiilor publice din 2007 – anul lansării primelor proiecte finanțate din fonduri europene în România – atât în sectorul privat de consultanță, cât și în administrația publică.

email: costel.susanu@extreme-training.ro

Pe scurt despre Costel Susanu

1

Costel Susanu are peste 5  ani experiență în livrarea de cursuri

1

Costel are o experiență de peste 12 ani în consultanță Fonduri Europene și Achiziții Publice

 

100

Costel a instruit peste 1000 de participanți la cursuri

100

Costel a livrat peste 1500 de ore de training  

Experiență Costel Susanu

Educație și formări

senior trainer

Oricare ar fi cursul pe care vă decideți să-l urmați – Expert accesare fonduri europene, Manager de proiect, Expert achiziții publice – veți găsi în Costel Susanu un interlocutor competent și pragmatic, veți afla ce să faceți / cum și cu ce să faceți  / unde să găsiți informații specifice actuale / valide și, garantat, veți obține tot atâtea răspunsuri, câte întrebări aveți în domeniile respective. 

senior trainer

Informații Administrative Curs Expert Achiziții Publice

Mai jos, veți găsi informații despre: program, acte necesare, locul desfășurării, ce include taxa de participare, înscrieri, plăți, facturare, modalități de plată și discounturi:

Program desfășurare

Program desfășurare curs Expert Achiziții Publice

Acte necesare

Actele necesare pentru a putea participa la examenul de acreditare (curs Expert Achiziții Publice, ocupația Expert Achiziții Publice):

Actele de mai jos trebuie aduse în prima zi a cursului. Extreme Training nu va reține niciun act în original. După confruntare se returnează originalele.

Ce include taxa de participare

Ce include taxa de participare pentru Cursul Expert Achiziții Publice?

În taxa de participare sunt incluse toate materiale logistice necesare unei bune desfășurări a cursului de Achiziții Publice, după cum urmează:

activitatea de training

activitatea de training

fise de lucru

fișe de lucru/ chestionare

rechizite training

rechizite curs: mapă, pix, caiet

activitatea de training

activitatea de training

certificat nominal de participare

certificat nominal de participare

coffee break training

2 coffee break în fiecare zi

o experienta placuta

O experiență plăcută și utilă

networking

networking

curs autorizat extreme training

diploma acreditată ANC (fost CNFPA)

consultanta

răspunsuri la întrebările tale pe email timp de 60 de zile

networking

susținerea examenului final de certificare ANC;

Discounturi

Discounturi Curs

Atunci când vine vorba de educație și instruire, o putem încadra la costuri. Așa și este, reprezintă un cost în momentul plății. Un curs bun este acela care aduce beneficii pentru totdeauna. Practic, plătești o dată, fie că ești persoană fizică sau juridică și vei beneficia pentru totdeauna de avantajele participării la curs Formator Bucuresti. Mai mult, cursurile nu sunt doar o modalitate generatoare de beneficii, ci ele pot reprezenta calea cea mai ușoară și cea mai scurtă prin care poți economisi bani, investind pe termen lung.

Pentru a face și mai accesibil cursul, vă stau la dispoziție și o serie de discount-uri:

Înscriere

Înscriere Curs Expert Achiziții Publice

Rezervarea de locuri la cursul Expert Achiziții Publice se face alegând una din cele 3 modalități: online, telefonic sau pe email

Înscriere Online

Online durează mai puțin, iar în acest fel datele pe care le introduceți sunt 100% corecte. Trebuie doar să apăsați butonul “Înscrie-te acum” din această pagină și urmăriți instrucțiunile.

Înscriere Telefonică

În cazul în care aveți nelămuriri pe parcursul rezervării online a locului sau doriți să efectuați o înscriere telefonică sunați la 0314252534 sau 0726005555

Înscriere pe email

Înscrierea la acest curs se poate face și dacă ne trimiteți un email la info@traininguri.ro în care să ne furnizați următoarele informații: 1. cursul dorit, 2. orasul desfășurării, 3. datele de facturare, 4. numele complet al participantului/participantilor, inclusiv adresă, email, telefon si CNP( necesare pentru emiterea certificatului acreditat)

Plata și facturare

Facturare și modalități de plată

Această formulă online de înscriere are avantajul că vă transmite automat factura proformă pe e-mail. Întrucât factura este generată în mod automat, este posibil ca unele servere să considere e-mailul primit de la noi un SPAM. Așadar, vă rugăm să verificați și folderul numit Bulk sau Spam în cazul în care nu găsiți factura proformă în Inbox.

Printaţi apoi factura primită, fie folosind opțiunea print a browserului dumneavoastră, fie salvați factura în calculator și apoi o printați.  

Variantele de plată sunt următoarele:

plata online

Varianta 1 - online la finalizarea înscrierii

În ultimul pas al înscrierii aveți opțiunea să alegeți cum doriți să plătiți. Puteți achita online cu cardul alegând opțiunea de plată cu cardul. Plata se va face prin intermediul Mobilpay.

modalitate plata banca

Varianta 2 - mergeți la banca

Puteți achita factura proformă prmită la orice sucursală BCR din București sau din țară. (vă atenționăm că trebuie să aveți la dumneavoastră buletinul și o copie tipărită a facturii proforme)

modalitate plata

Varianta 3 - numerar sau card la sediul nostru

Puteți achita cu cardul sau numerar la sediul Extreme Training (Str. Dr. Ernest Juvara nr. 18, et. 1, București sector 6).

modalitate plata internet banking

Varianta 4 - ordin de plată sau internet banking

Taxa de participare se poate achita și prin ordin de plată sau internet banking fie că sunteți persoană fizică, fie că sunteți persoană juridică.

În factura proformă primită pe e-mail veți avea toate datele și instrucțiunile de plată, indiferent cum alegeți să faceți plata, fie că sunteți persoană fizică, fie că sunteți persoană juridică, inclusiv numele cursurilor alese și perioadele de desfășurare.

Factura se poate achita și în două rate (prima jumătate-în termen de 7 zile de la emiterea facturii proforme, iar cealaltă jumătate-cu cel târziu 7 zile înainte de începerea trainingului). Posesorii de Card AVANTAJ pot plăti cursul în maxim 10 rate la Sediul Extreme Training, dobânda fiind 0%. Important: trebuie să vă încadrați în termenul de plată până la care este valabilă reducerea!

Factura fiscală o primiți pe e-mail după efectuarea plății . Conform legii, și factura fiscală primită online are valoare legală. La cererea dumneavoastră, factura fiscală în original vă poate fi expediată prin poștă, la curs sau o puteți ridica de la sediul Extreme Training.

Vrei să venim în compania ta?

Indiferent de mărimea companiei, Extreme Training oferă soluții complete și customizate în următoarele domenii principale: Management, Resurse Umane, Vânzări și Eficientizare.

Cursul Expert Achizitii Publice sau cursuri similare pot fi organizate în compania ta și pot fi adaptate nevoilor companiei atunci când numărul de persoane este minim 6.

Pentru informații suplimentare, trimiteți un email la adresa business@traininguri.ro sau sunați la telefon 0737511511 / 0314252534 

6 ebookuri extreme training

Descarcă gratuit 6 ebookuri in format PDF

Unde îți trimitem ebookurile?

Ce e-bookuri primesti?

Vezi informații confidentialitate prin click aici!

Vezi termeni și Condiții utilizare website Extreme Training prin click aici!