Curs Formator – acreditat ANC – Curs Intensiv, Bucuresti 6-12 octombrie

119000 lei69000 leiInscrie-te acum!

 


Condiţie de participare Curs formator: studiile superioare finalizate prin diplomă de licenţă.

Curs formator

Formatorul este persoana care reușește să îi facă pe oameni să își depășească barierele și să reușească, fără a-i forța, fără a-i convinge!

Formatorul ești TU care poți, vrei și meriți mai mult!

Se spune că lucrurile se fac în viaţa la timpul lor.

Ideal ar fi să le iei pe rând, să îţi dai timp să le trăieşti şi să le laşi să te transforme. Din păcate, suntem mereu contra cronometru şi poate că uneori, în goana după dezvoltarea planului profesional, pierdem prea mult din cel personal. Şi invers. Sunt rare situaţiile în care faci un lucru care îţi permite dezvoltarea bidirecţională în urma căruia te simţi împlinit şi transformat, în urma căruia simţi că ceaţa se ridică şi direcţiile se conturează şi devin clare.

Cursul de Formator este unul dintre acele lucruri. Nu poţi să rămâi neschimbat, la fel cum nu poţi să nu pleci de la curs cu dedicaţie şi iubire faţă de această meserie. Sigur,  să fii trainer e greu, dar îţi poate da cele mai mari satisfacţii pe care mintea umană le poate percepe.

Autorizatie Formator

Curs de perfecţionare acreditat ANC ( fost CNFPA) , recunoscut U.E. – Formator (cod COR 242401, cod COR vechi 241205)

Diplomă cu valabilitate permanentă.

Pentru obţinerea diplomei acreditate ANC ( fost CNFPA), cursanţii trebuie să aibă finalizate studiile superioare.

Localitate Curs formator: Bucureşti

Perioada Curs formator: 6-12 octombrie 2014

 

OPŢIUNI DISPONIBILE PENTRU CURSUL FORMATOR
Oraş Tip curs Perioada
Bucureşti de weekend 12-21 septembrie 2014
Bucureşti intensiv 6-12 octombrie 2014
Cluj-Napoca intensiv 10-14 septembrie 2014
Timişoara intensiv 8-12 octombrie 2014
Braşov intensiv 17-21 septembrie 2014
Iaşi intensiv 1-5 octombrie 2014
Constanţa intensiv 10-14 septembrie 2014
Oradea intensiv 24-28 septembrie 2014
Pitești intensiv 3-7 septembrie 2014

6  motive să alegi acum Curs formator:

 1. Generează traineri capabili (stau marturie zecile de promoții de traineri care au urmat acest curs);
 2. Vei beneficia de suport post-formare. Trainerul tău îți va rămâne la dispoziție pentru orice întrebare timp de șase luni;
 3. Este un curs realizat după o metodă inovativă și unică, bazat în proporţie de 80% pe aplicații practice;
 4. Meriți să beneficiezi de un curs de calitate și un suport de curs pe măsură;
 5. Este un curs unde chiar dacă ai venit pentru certificare, sigur vei primi mult mai mult: curaj, atitudine, siguranță, clarificare și perspective reale în cariera de trainer.

 Cui se adreseaza cursul de Formator?

 • Cursul se adresează persoanelor care vor să profeseze în domeniul serviciilor de formare profesională respectând cerinţele UE privind cadrul european pentru asigurarea calităţii în educaţie şi formare profesională;
 • Trainerilor cu experienţă în domeniul livrării serviciilor de formare profesională care vor să obţină acreditarea ANC;
 • Instructori, profesori, traineri care vor să îşi îmbunătăţească abilităţile de formare.

 De ce “Curs Formator”?

1. Pentru că va fi un curs foarte aplicat;

2. Este în concordanţă cu noul standard ocupaţional din 2007 (este acreditat);

3. „ Începând cu data de 1 ianuarie 2010, pentru a fi autorizaţi, furnizorii de formare profesională trebuie să facă dovada că realizează programele de formare profesională cu formatori care au pregătirea pedagogică specifică formării profesionale a adulţilor şi pregătirea de specialitate corespunzătoare programei de pregătire.” (art. 23, alin. 1 din OG 129/2000)

 Unde este recunoscut cursul? 

Programul este certificat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Inovării, Tineretului şi Sportului şi este autorizat de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor – ANC.

Programul de formare profesională se finalizează cu un examen de absolvire organizat în conformitate cu Ordinul nr. 501/5.253/2003 al Ministrului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi al Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului pentru aprobarea Metodologiei certificării formării profesionale a adulţilor.
Certificatele eliberate la absolvirea cursurilor au regimul actelor de studii şi sunt recunoscute la nivel naţional de către Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice si de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului conform Ordonanţei Guvernului României nr.129 din 2000.

Pentru recunosterea internaţională a certificatelor ANC eliberate după finalizarea cursului este necesară apostilarea (recunoscute în ţări semnatare ale Convenţiei de la Haga – 1961) sau supralegalizarea (recunoscute în ţări nesemnatare ale Convenţiei de la Haga).

 Tematica Curs Formator:

ce este şi ce beneficii are trainingul
- cum ne ajută trainingul să fim mai eficienţi la muncă sau în viaţa de zi cu zi
- cum ne ajută trainingul să fim mai satisfăcuţi cu propria persoană
- rolul trainingului în creşterea moralului nostru sau al angajaţilor

profilul trainerului – cine este şi cum arată un trainer de succes
- KSA-ul (din limba engleza, Knowledge-Skills-Attitudes) necesar unui trainer de succes
- cum îmi găsesc şi exprim propriul stil de training

structura unui curs eficient – ce informaţii selectez şi cum le aranjez într-un curs
- cum determin nevoile de instruire ale unui grup de cursanţi
- cum stabilesc obiectivele de învăţare
- cum aleg şi adaptez informaţiile la profilul cursanţilor
- cum structurez informaţia într-un curs

controlul emoţiilor – cum dezleg nodul din gât
- de unde izvorăsc emoţiile
- cum înving emoţiile distructive şi cum le hrănesc pe cele constructive

captarea şi menţinerea atenţiei – cum captivez publicul
- inamicii atenţiei
- cum atrag şi menţin atenţia publicului
- cum creez şi întreţin interactivitatea

gestionarea situaţiilor dificile – cum dezamorsez bombele cu ceas
- cum recunosc o potenţială situaţie dificilă
- tipologii de participanţi dificili
- cum aplanez cu succes situaţiile conflictuale

feedback-up în activitatea de training – cum ofer un feedback care să dezvolte
- tipurile de feedback
- cum ofer feedback în raport cu contextul
- cum minimalizez reacţia defensivă în cazul feedback-ului negativ

logistica unui curs – cum organizez scena şi culisele sesiunii de curs
- ce trebuie să conţină trusa trainer-ului
- “to do list”-ul unui curs
- cum aşez sala în funcţie de tematica sesiunii
- cum lucrez la flipchart
- cum folosesc eficient proiectorul

design-ul prezentării – cum dau prezentării mele un aspect profesionist
- cum planific prezentarea
- cum gândesc aspectul grafic al unei prezentări
- cum marchetez slide-urile pentru a avea un impact maxim asupra receptorilor

ascultarea activă – cum să ascult, nu doar să aud
- cum ocolesc barierele în calea ascultării active
- cum semnalez faptul că ascult

jocuri şi activităţi în training – cum încorporez partea practică
- cum sparg gheaţa la începutul cursului
- cum energizez publicul
- cum aleg activităţile cele mai potrivite în fucţie de tematică şi public
- tipuri de activităţi

livrarea unei sesiuni de training – cum gestionez felul în care transmit mesajul
- cum folosesc limbajul verbal pentru a transmite eficient informaţiile
- cum susţin mesajul folosind limajul nonverbal
- cum utilizez limbajul paraverbal pentru a completa şi susţine mesajul verbal
- cum imprim personalitate unei sesiuni de curs

evaluarea sesiunii de curs – cum cuantific succesul
- cum verific fixarea şi înţelegerea informaţiilor cu ajutorul procesării
- cum elaborez un chestionar de feedback care să mă ajute să îmbunătăţesc cursul

 Obiective:

La finalul acestui training participanţii:

 • Vor şti să identifice necesităţile de instruire;
 • Vor şti să folosească limbajul verbal, limbajul nonverbal şi paraverbal în favoarea lor;
 • Vor şti să administreze situaţii dificile de livrare (ex. grupe de cursanţi neintersaţi de învăţare);
 • Vor şti să aleagă informaţia relevantă pentru obiectivele de instruire;
 • Vor şti să construiască activităţi care să ducă la îndeplinirea obiectivelor de instruire;
 • Vor şti să faciliteze învăţarea pe parcursul şi după finalul programului de prezentare/instruire;
 • Vor şti să evalueze programul de prezentare/instruire pe baza unor criterii relevante;
 • Vor şti să facă rapoarte de instruire relevante pentru o companie;
 • Vor şti să organizeze programele de prezentare/instruire.

Obiectivul Extreme Training realizat prin acest curs este crearea unei comunități de traineri de succes care să revalorifice educația în România! 

Competenţe - În cadrul acestui curs, participanţii îşi vor însuşi următoarele competenţe:

 1. Pregătirea formării (Definirea obiectivelor formarii, Proiectarea activităţilor de formare, Construirea situaţiilor de învăţare, Organizarea activităţilor de formare, Organizarea spaţiului în care are loc formarea, Pregătirea suportului de curs şi a materialelor auxiliare.);
 2. Realizarea activităţilor de formare (Informarea participanţilor privind activităţile de formare, Motivarea participanţilor la formare, Facilitarea activităţilor de învăţare, Rezolvarea conflictelor, Oferirea de feedback participanţilor la formare);
 3. Evaluarea participanţilor la formare (Aplicarea probelor şi instrumentelor de evaluare, Organizarea sesiunilor de evaluare, Înregistrarea rezultatelor evaluării şi elaborarea raportului privind programul/activitatea de formare);
 4. Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare (Încurajarea reflecţiei personale şi a autoformării, Promovarea învăţării prin dinamica de grup, Lucrul în echipă cu alţi formatori şi cu persoane-resursă, Abordarea flexibilă a situaţiilor de formare, Dezvoltarea competenţelor transversale.);
 5. Marketing-ul formării (Identificarea nevoilor organizaţionale de formare, Promovarea programelor de formare);
 6. Proiectarea programelor de formare (Stabilirea scopului şi a obiectivelor formării, Identificarea resurselor necesare pentru un program de formare, Elaborarea materialelor suport pentru formare, Stabilirea strategiei şi construirea programului de formare);
 7. Organizarea programelor şi a stagiilor de formare (Negocierea programului de formare, Constituirea unităţilor de lucru, Asigurarea facilităţilor suplimentare);
 8. Evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi a stagiilor de formare (Elaborarea portofoliului de evaluare, Evaluarea eficienţei programelor de formare, Revizuirea programelor de formare, Promovarea criteriilor şi sistemelor de asigurare a calităţii).

 Metoda de lucru

Metoda de predare utilizată în cadrul cursului, Powerful Trainers®, este produsul expertizei unei echipe de specialiști cu o experiență cumulată de zeci de mii de ore în sala de curs și a fost utilizată cu deosebit succes pentru a forma peste 1000 de traineri în ultimii 4 ani!  Metoda asigură o învățare bazată pe practică (aproximativ 80% din timp), dar și o experiență de dezvoltare personală pe care cu siguranţă nu o veți uita.[/box]

 Opiniile participantilor

“M-am simtit foarte bine în timpul trainingului. Am simţit că sunt într-o echipă unde pot greşi ca să învăt să mă dezvolt şi să contribui la dezvoltarea celorlalţi. Am participat la acest curs şi pentru mine a fost un curs extrem în adevăratul sens al cuvântului întrucât încă din prima zi am ajuns în faţa tuturor să vorbesc despre mine şi să explic colegilor mei (ce aveau rol de cursanţi) un citat ales la întâmplare. Lucrurile au continuat în aceiaşi notă extremă deoarece am stabilit împreună temele importante pe care ar trebui să le cunoască un trainer, le-am împărţit între participanţi apoi fiecare a fost trainer pentru una dintre teme! Un mod de a învăţa cu adevărat excelent pentru că astfel te confrunţi cu adevărat cu aproape tot ce înseamnă să fii trainer: documentarea, pregătirea cursului (handout, filmulete de proiectat, prezentare power point, exerciţiu practic sau joculeţ, design-ul cursului), apoi prezinţi cursul în faţa colegilor şi cel mai important primeşti feedback de la colegi, de la trainer şi îţi poţi da feedback şi acasă întrucât la final primeşti filmuleţul cu tine în timp ce prezinţi. Un format excelent cu adevărat orientat pentru deprinderea abilităţii de a fi trainer şi un cadru minunat în care dai ce ai mai bun şi nu stai stresat că ai putea greşi întrucât aici greşelile tale şi ale celorlaţi sunt cele mai importante oportunităţi de a învăţa şi de a câştiga încredere în tine să ţii un curs în mod profesionist. Felicitări a să scriu tot timpul, generator de idei personale). O atmosferă nemaipomenită. Consider că am acumulat, prin metoda Marian a fost o experienţa cu adevărat extremă! – Marius M

“Acest training m-a făcut sa realizez ca asta vreau sa fac mai departe în cariera mea …să fiu un trainer de succes. M-a ajutat să am mai mult curaj și incredere în abilitățile mele. ” Diana Țiganescu

“Extrem de agreabil, de interesant şi extrem de diferit. Felicitări! În cadrul acestui training m-am simţit valorizată. A fost cu adevărat o experienţă de dezvoltare personală”– Alexandra S

“Mă bucur că am avut şansa de a participa la acest training. M-am simtit foarte bine alături de ceilalti colegi. Am ”cules” câte o informaţie de la fiecare. Şi aşa cum am mai spus, este unul dintre locurile din care pleci privind în urmă. Vă mulţumesc! Pentru mine, acest curs a reprezentat un pas înainte în dezvoltarea mea personală. Dacă până să vin la curs îmi era teamă să vorbesc deschis despre ideile mele, în urma acestui curs am învăţat nu doar să  fac acest lucru dar şi CUM să-l fac. Abilităţile de prezentare ale trainerului, formatul cursului şi dăruirea participanţilor au făcut ca acest curs să devină o experienţă extraordinară pentru mine. Mulţumesc colegilor şi lui Marian!Florentina M“A fost excepţional (în sensul de excepţie: o concepţie unică). 18 traininguri într-unul singur”– Raluca Stefan

“Un training foarte reuşit! Merită să participaţi la acest curs! Veţi fi plăcut impresionaţi de tot ceea ce se întâmplă în cadrul cursului” - Alice P

“A fost extraordinar. Am acumulat multe cunoştinţe, am fost foarte relaxată. Pentru mine cursul de “Formare de Formatori” a fost minunat din toate punctele de vedere. În primul rând m-a ajutat să mă dezvolt atât personal cât şi profesional. Din punctul meu de vedere plusul constă nu numai în faptul că pe tot parcursul sesiunilor de training acumulezi informaţii noi şi utile, ci şi în acela ca şi după terminarea cursului nu încetezi să afli lucruri utile profesiei de trainer. În cazul în care vă doriţi  să  fiţi în continuă dezvoltare atunci acesta este cursul potrivit! Baftă!” - Adriana S

“Mai mult decât creativ şi inovativ. Un mod aparte şi interesant de susţinere. M-am simţit foarte bine. A fost un model nou în care am acumulat foarte mult şi am îmbunătăţit pe parcus.”– Gentiana S

“A fost un training foarte util, bine organizat, bazat pe practică. Exact de ce aveam nevoie.Înainte de a lăsa partea mea de impresii, am citit ce au scris colegii mei. Resunosc, am trişat şi poate un pic de curiozitate… Se lasă impresia că Marian ne-a drogat cumva la acest curs. Adevărul e că a fost o experienţă unică, un curs la care am învăţat cu toţii indiferent de vârstă (totuşi, vârsta nu s-a simţit, mai degrabă am folosit-o pentru nişte glume ). Ne-am simţit foarte bine şi am plecat convinşi de faptul că într-adevăr vom fi foarte buni traineri. Dacă vă gândiţi să vă înscrieţi la următorul curs, nu vă mai gândiţi- ÎNSCRIEŢI-VĂ !!! Este cel mai frumos cadou pe care-l puteţi primi, chiar şi de la voi însivă. Mult succes!!!!” Nina C

“A fost un training pe care l-aş repeta. M-am simţit provocat, dus la limită şi totodată, în deplină sigurantă. A fost peste aşteptări şi aşteptări mari erau…”– Dragos V

“A fost o experienţa care a cumulat 18 traininguri într-unul singur. O experienţă totală de învăţare, descoperire, perfecţionare şi punere în practică. Mulţumesc! Am participat şi eu la acest curs şi îl recomand oricui doreşte să afle dacă are abilităţi de trainer, să înveţe sau să aprofundeze noţiuni din domeniul formării sau să experimenteze pentru câteva zile rolul de trainer.
Pentru mine, acest curs a fost primul pas către o cariera în domeniu şi mi-a dat curajul să-mi schimb efectiv viaţa profesională. Pentru acest lucru, îi mulţumesc atât lui Marian, cât şi persoanelor alături de care am trăit câteva zile “super” (cunoscătorii ştiu ce înseamnă :)). Mult succes!
 – Anca S

“A fost un curs excelent, am învăţat mai multe lucruri decât mă asteptam. M-am simţit apreciată şi am învăţat enorm de multe lucruri fără să am senzaţia că se întâmplă asta. Şi mai ales, am învăţat cum să fac lucruri.” – Ana G

“Extrem de curajos şi valoros ca forma şi continut. Reţeta unui training Extreme, de succes a sunat cam asa: se iau 16-17 participanţi cu competenţe şi profesii diferite, se creează o lista de Hot Topics, se împart temele de proiect şi…gata, trecem la treabă. Se adaugă apoi multe emoţii şi provocări, încredere în forţele proprii, aprecieri, validări, feedback-uri….bună dispoziţie şi veselie cât cuprinde. Rezultatul obţinul în 6 zile: o echipă super unită, de oameni iîcrezători, veseli, entuziaşti….şi totul mulţumită maestrului nostru “bucătar”, Marian Rujoiu – Adriana C

“Mi-a plăcut suficient de mult încât să-mi pară rău că s-a terminat! M-am simţit foarte bine. Am obţinut informaţia pe care o aşteptam şi mă bucur de decizia de a alege acest curs.În urmă cu câteva săptămâni am încheiat acest curs şi îţi pot spune că este contraindicat “leneşilor”. Este un curs care provoacă de la prima întâlnire şi care iniţial m-a pus pe gânduri întrebându-mă care este rolul lui Marian în acest cocktail având în vedere că ne-a menţionat că noi “vom face tot cursul”. Este un curs în care exersezi tot ceea ce urmează să faci la încheierea lui. Pe parcursul trainingului vei experimenta cum se simte să ţii un curs cu siguranţa că cei care te ascultă îţi vor face cadou modul în care ei te văd într-un mod sincer şi constructiv. Dacă ai noroc (ca mine) de participanţi care se dedică acestor aspecte într-adevăr vei câştiga mai mult decât un curs. Îţi recomand acest curs cu siguranţă că te va face mai bun decât erai atunci când ai venit să te înscrii – Catalin B

“Un curs deosebit, cu totul altfel, multe aplicaţii practice, multă implicare. Era ceea ce-mi doream şi nu găsisem. Şi după cum o vorbă spune: “teoria, ca teoria, practica ne omoară!”, practica ne-a omorât într-un mod plăcut şi constructiv” – Adina L

“Un training care m-a scos din zona mea de confort, o provocare si o lecţie de viaţă” Alina T.

“M-am simţit antrenată, mereu ocupată, m-a captivat foarte mult trainingul” Andreea I.

TRAINER - AURELIA RĂDUȚ

Aurelia Răduț - Trainer Extreme Training

Îmi place să elaborez programe de curs și să văd adulți implicați în învățare. Poate de aceea lucrarea mea de doctorat se numește ”Designul și evaluarea programelor de pregătire profesională.”

Pe scurt, iată experiența profesională a Aureliei Răduț:

 • Trainer Extreme Training: responsabilă de conceperea şi livrarea programelor de formare;
 • Instructor: administrația publică centrală în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, responsabilă de organizarea, desfășurarea și evaluarea cursurilor cu specific de dezvoltare a carierei;
 • Ofițer specialist în Științele Educației: administrația publică centrală. Responsabilități: desfășurarea activităților de pregătire a personalului, proiectarea și redactarea suporturilor de curs, realizarea tematicilor conform specificului activității, precum și redactarea articolelor de specialitate;
 • Profesor consilier: administrația publică centrală.

Educație și formare

 • Doctor în științele educației, Universitatea din București
 • Specializarea Comunicare și managementul resurselor umane, curs postuniversitar, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea București
 • Specializarea Limba și literatura română – Limba și literatura engleză, studii de licență, Facultatea de Litere, Universitatea București
 • Specializarea Pedagogie, studii de licență, Facultatea de Sociologie, Psihologie, Pedagogie, Universitatea București

Pasionată de domeniul educaţiei, de socializare şi cunoaşterea celor din jur, Aurelia consideră că schimbarea începe cu sine. A investit şi investeşte în dezvoltarea personală. De-a lungul timpului și-a dezvoltat abilități de comunicare, muncă în echipă, rezolvare a conflictelor, de motivare şi automotivare.

 Valoare investitiei/Taxa de participares

 1. Valoare investiţie. Taxa standard de participare este 1190 lei. Dacă vă înscrieți și achitați taxa până la data de 31 august 2014, veți beneficia de prețul special de 690 lei.
 2. Dacă dumneavoastră, ca şi companie doriţi să înscrieţi 2 sau mai multe persoane la un curs, se va aplica un discount de 100 RON/persoană.
 3. Dacă aţi mai participat anterior la cursurile organizate de Extreme Training (inclusiv în cadrul proiectului Business StartUp) beneficiaţi automat de discountul de client vechi de 100 RON.

Discounturile nu se cumuleaza!

În cazul în care aveţi orice întrebăre sau vă este ceva neclar, sunaţi-ne la numarul de telefon: 0726 0055 55 sau scrieţi-ne la adresa de email: info@traininguri.ro (Roxana Cozma – Specialist relaţii clienţi)

Ce include taxa de participare?

  • activitatea de training;
  • fişele de lucru;
  • certificat nominal de participare;
  • foi flipchart, coli şi markere;
  • ecusoanele pentru participanţi;
  • examenul de certificare;
  • diploma acreditată ANC;
  • coffee-breaks în fiecare zi de curs;
  • prânzul în fiecare zi de curs

119000 lei69000 leiInscrie-te acum!

 Locul, data si orele desfasurarii cursului

Trainingul va avea loc în Bucureşti, Str. Ernest Juvara, nr. 18, etaj 1, sector 6. 

Pentru mai multe detalii privind localizarea sălilor de curs şi a mijloacelor de transport accesați secțiunea Contact.

Programul desfăşurării cursului:

 • Luni, 6 octombrie:  17.30 – 20.30
 • Marti – liber
 • Miercuri, 8 octombrie: 09.00 – 17.00
 • Joi, 9 octombrie: 09.00 – 17.00
 • Vineri, 10 octombrie: 09.00 – 17.00
 • Sâmbătă,  11 octombrie: 09.00 – 17.00
 • Duminică, 12 octombrie: examen acreditare CNFPA – probă teoretică şi probă practică ( 09.00- 14.30)

Certificare curs  FORMATOR

La absolvirea cursului se obţine o dublă certificare:

1. Un certificat de participare emis de Extreme Training conform modelului de mai jos. În esenţă, diploma dovedeşte intenţia dumneavoastră de dezvoltare şi perfecţionare pe un anumit domeniu, importante fiind însă lucrurile învăţate la curs.
Diploma are valabilitate juridică în raport cu eventualii angajatori, terţi, lucrul în proiecte cu finanţare europeană,
acestea reprezentând în sine un punct în plus în CV-ul dumneavoastră.

2. Un certificat de absolvire şi un supliment descriptiv pentru specializarea ”Formator”, eliberat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice conform modelului alăturat. Pentru susţinerea examenului participanţii trebuie să aibă studii superioare finalizate. Diploma este utilă mai ales în vederea exercitării profesiei de Formator.

3. Un supliment Europass la Ceritificatul profesional. Suplimentul la certificatul profesional, parte a Portofoliului Europass, este un document care prezintă într-o formă standardizată și explică informațiile continute în certificatele de competența profesională eliberate de instituțiile acreditate (formatori autorizați). Documentul este util pentru cei care doresc să urmeze cursuri (de specializare, calificare, recalificare) sau pentru angajare (mai ales cand e vorba de o instituție de educație/formare sau de un angajator dintr-o altă tara europeană) și trebuie să prezinte documente cu privire la educația/formarea anterioară.

Despre examenul de certificare

Examenul de certificare constă într-o probă teoretică (test grilă) și o probă practică (aleasă din tematica trainingului). Comisia va fi una mixtă formată din reprezentanți ANC ( fost CNFPA)  și reprezentanți ai Extreme Training. Datorită metodelor de lucru utilizate pe toată perioada de desfășurare a cursului , până acum rata de promovabilitate a participanților la cursurilor Extreme Training a fost de 100 %. Ulterior finalizării cursului, certificatul de absolvire însoțit de suplimentul descriptiv ce vă confirmă competențele dobândite, va putea fi ridicat de la sediul Extreme Training.
Cum ma inscriu?
Rezervarea unui loc la acest curs se poate face online. Pentru înscrierea online trebuie să apăsați butonul “ÎNSCRIE-TE ACUM ” situat atât în partea de sus, cât și în cea de jos a paginii. Pentru înscrierea la două sau mai multe cursuri, navigați pe site la modulele care vă interesează și apăsați din nou “ÎNSCRIE-TE ACUM ”.

Atenție!
Înscrierea online vă oferă posibilitatea de a vă rezerva rapid un loc, în trei pași simpli:

   • Pasul 1 – Vă alegeți cursurile la care doriți să participați (în cazul în care doriți să înscrieți două persoane la același curs, puneți cifra 2 la “Număr persoane” și apăsați “Actualizare”)
   • Pasul 2 – Introduceți datele de facturare (persoană fizică sau juridică) și datele de contact ale persoanelor care urmează să participe (necesare pentru emiterea certificatelor și pentru contact)

În timp ce navigați pe site, cursurile la care doriți să vă înscrieți se memorează automat, urmând ca după ce v-ați definitivat opțiunile să apăsați butonul “Emite factura” și să înregistrați apoi numele și datele de contact ale participanților.

Facturare si plata 

Această formulă online de înscriere are avantajul ca vă transmite automat factura proformă pe e-mail. Întrucât factura este generată în mod automat este posibil ca unele servere să considere e-mail-ul primit de la noi un SPAM. Așadar, vă rugăm să verificați și folderul numit Bulk sau Spam în cazul în care nu găsiți factura proformă în Inbox.

Printați apoi factura primită (fie folosind opțiunea print a browserului dumneavoastră, fie dați copy/paste într-un document word)

Varintele de plată sunt următoarele:

   • Varianta 1- Puteți achita la orice sucursală BCR din București sau din țară. (vă atenționăm să aveți la dumneavoastră buletinul și o copie tiparită a facturii proforme).
   • Varianta 2 – Puteți achita cu cardul sau numerar la sediul Extreme Training. (Str. Dr. Ernest Juvara nr. 18, Et.1 sector, 6 Bucuresti)
   • Varianta 3 – Posesorii de Card AVANTAJ pot plăti cursul în 10 rate la Sediul Extreme Training, dobânda fiind 0%

Factura se poate achita și în două rate (prima jumătate în termen de 7 zile de la emiterea facturii proforme, iar cealaltă jumatate cu cel tarziu 7 zile înainte de începerea trainingului).  Important: trebuie să vă încadrați în termenul de plată pentru a beneficia de reducerea activă!De regulă, factura fiscală în original se înmânează în prima zi a cursului. La cererea dumneavoastră, factura fiscală în original vă poate fi expediată prin poștă sau o puteți ridica de la sediul Extreme Training.

Pentru a vedea și păreri video ale participanților vizitați secțiunea Video/Opinii Clienți

Poți vizita secțiunea de întrebări frecvente (FAQ) (Secțiunea UTIL/ Întrebări Frecvente), ne poți suna sau ne poți scrie un e-mail dacă mai ai întrebări suplimentare cu privire la desfășurarea acestui training.

 

119000 lei69000 leiInscrie-te acum!

Comments

 1. says

  Buna ziua,

  As vrea sa stiu daca mai organizati cursul de Formator in Bucuresti/ sesiunea de weekend si in toamna? Pentru ca nu o sa pot sa particip in iulie.
  Multumesc mult!
  Cristina Vladu

  • Roxana Cozma - Extreme Training says

   Buna ziua,

   Urmatoarea sesiune a cursului Formator Bucuresti /weekend se va organiza in perioada septembrie-octombrie 2014. La finalul sesiunii din luna iulie 2014 vom stabili data noii sesiuni si o vom afisa in agenda cursurilor pe care o puteti vizualiza accesand link-ul urmator http://www.traininguri.ro/agenda-cursuri/.

   O zi excelenta !

 2. says

  Buna seara,

  Ma interesa daca pot face acest curs inainte sa imi termin facultatea. sunt anul 3 la facultatea de limbi si literaturi straine. Multumesc

  • says

   Buna ziua,
   Pentru a urma si absolvi cursul de Formator este necesar sa aveti studiile superioare finalizate cu diploma de licenta. In caz contrar, nu veti putea obtine diploma acreditata ANC (recunoscuta de ministerele Muncii si Educatiei).

 3. says

  Buna ziua! Am si eu o intrebare- sunt absolventa de master in managementul proiectelor europene, sunt mentor, am certificat in psiho-pedagogie- pot preda cursuri de formare celor care doresc sa acceseze fonduri?

  • Madalina Roman - Extreme Training says

   Buna ziua,
   Dupa ce urmati si cursul de formator, da. Este nevoie de acest curs pentru a obtine autorizatia de la ANC. Cursul de formator este necesar doar daca vreti sa sustineti cursuri acreditate, altfel, daca nu emiteti diploma pentru aceste cursuri nu mai aveti nevoie si de acest curs.
   O zi buna!

  • Madalina Roman - Extreme Training says

   Buna ziua,

   Daca va referiti la credite pentru profesori, din pacate nu.
   Imi pare rau.

   O zi buna!

 4. says

  Salutare!

  As vrea sa stiu daca in urma acestui curs pot practica meseria de formator?

  Cand sunt urmatoarele doua cursuri?

  Multumesc!

 5. says

  Participarea mea la cursul de formator mi-a intarit convingerea ca niciodata nu este prea tarziu sa-ti indeplinesti dorintele. Cursul a fost o experienta inedita prin faptul ca noi toti am fost si traineri, si cursanti in acelasi timp.
  Am cunoscut oameni speciali, foarte tineri si mai putin tineri(ca si mine), care mi-au dat incredere in mine si m-au facut sa-mi revizuiesc atitudinea in viata de zi cu zi.
  Am povestit prietenilor despre acest curs, si deja fiica mea (profesoara) doreste sa-l urmeze cat mai curand.
  Multumesc Marian!
  C.Paunescu

 6. says

  Buna-seara!

  Trebuie sa am facultatea terminata pentru a-mi lua diploma de absolvire a cursului?

  As dori daca se poate, in cateva cuvinte, sa ne spuneti ce va diferentiaza in bine fata de ceilalti pe acest domeniu, pentru ca de exemplu eu v-am descoperit prin intermediul unui videoclip al lui Mircea Enescu, care, desi nu poate elibera diplome in urma cursului sau, are o experienta vasta in spate …

  • admin says

   Salut Robert,
   Diploma o poti primi daca ai finalizate studiile superioare! Nu este obligatorie obtinerea licentei in schimb. Legat de a doua intrebare, puteti vedea oponiile clientilor nostri mai jos, puteti vedea aici, chiar feedbackurile lor scrise. http://www.marian-rujoiu.ro/feedback-participanti-curs-formator/ De bine, noi ne vorbim mai putin, lasam faptele si clientii sa vorbeasca, in plus, nu o sa gasiti nimic pe acest site, care sa puna in lumina defavorabila vreo alta companie sau trainer cum ar fi domnul Mircea Enescu in cazul de fata. Va trebui sa-ti faci o alegere pana la urma si cu siguranta alegerea ta va fi un buna :)

 7. says

  Buna ziua,

  As dori sa fac cursul incepand din ianuarie 2012, aveti cumva facuta programarea trainingurilor pentru 2012?

  Multumesc,

  Oana

  • Rujoiu Marian - Extreme Training says

   Buna Oana,

   Acest curs va fi sustinut si in Ianuarie 2012, cel mai probabil in saptamana 23-29 ianuarie.

  • Rujoiu Marian - Extreme Training says

   Salut Cristian,
   Cred ca ai numarat putin pe sarite! Este parte teoretica, parte practica si studiu individual, totalizand 60 de ore! Poate sunt lipsit de modestie, este insa un curs exceptional :)

 8. says

  Pentru a urma aceste cursuri, exista anumite cerinte in ce priveste studiile anterioare? (diploma BAC/facultate?
  Multumesc

  • Aureliana Popa - Extreme Training says

   Buna ziua Mihai,

   Pentru a obtine diploma acreditata CNFPA in urma participarii la acest curs, conditia obligatorie este sa aveti finalizate studiile superioare. Puteti dovedi acest lucru fie printr-o copie a diplomei de studii, fie printr-o adeverinta care sa ateste ca ati finalizat studiile superioare.
   La curs puteti participa si fara a aduce o dovada a finalizarii studiilor superioare, insa, in aceasta situatie, nu veti putea sustine examenul pentru obtinerea diplomei acreditate.
   Daca va mai putem ajuta si cu alte informatii ne puteti contacta.
   Va multumesc!

   O zi excelenta!

 9. says

  Un curs EXTREM de indraznet..provocator care te scoate din zona de confort. Marian.. definit intr-un singur cuvant: PASIUNE, cursul pentru mine: dezvoltare personala, am invatat sa am incredere in mine si in ceea ce imi doresc.Colegii: ca niste prieteni de-o viata…Un curs UNIC si INEDIT
  Multumesc pentru tot!:)

 10. says

  Marian este unul dintre putinii traineri fara “fitze” pe care i-am cunoscut: o prezenta discreta si totusi ferma, care emana multa energie, pasiune si entuziasm. A..si sa nu uit: un maestru in ceea ce priveste oferirea unui feedback foarte constructiv.
  M-am simtit extraordinar la acest curs si am retinut foarte multe idei interesante, atat de la el, cat si de la colegii mei.
  Sper sa fie inceputul unei prietenii foarte frumoase:Extreme people:)!
  Cristina Panait

 11. says

  Am fost la curs si m-am simtit extraordinar! Marian are metode neconventionale foarte interesante si am avut foarte multe de invatat si de la el si de la ceilalti participanti. Cursul este bazat foarte mult pe practica. In cazul grupei in care am fost s-a creat o atmosfera deosebita intre participanti si cred ca Marian a facilitat foarte bine lucrurile
  Ii multumesc lui Marian si colegilor, am crescut mult in urma acestui curs!

 12. says

  MULTUMESC! … Eram profesor, iar acum sunt profesor – trainer! Cei ce vreti sa aflati despre ce vorbesc, nu aveti decat solutia de a participa la cursul de la Formatori. Sincera sa fiu, inainte de a merge la prima ora de curs m-am intrebat: ce ma poate invata din ceea ce nu am invatat eu intr-un an de practica psiho-pedagogica si in cei peste 12 ani de activitate la catedra. Acum spun: multumesc Marian, multumesc colegi, multumesc mie pentru ca am decis si am mers la acest curs! A fost ca un cadou facut mie insami si pe care il voi purta cu mine toata viata! Am invatat, m-am jucat si mai presus de toate am interactionat realmente cu oamenii! Nu poti multumi pe toata lumea prin tot ceea ce faci, dar poti fi tu multumit caci ai avut curajul de a sta in fata lor si a spune: MULTUMESC! Gina

 13. says

  Eu ma plictisesc repede, extrem de repede. Aici n-am apucat sa fac acest lucru. Pare ciudat, nu-mi dau seama cum s-a intamplat… dar parca mi-era frica sa nu pierd ceva. Totul a fost absolut minunat. O experienta care te schimba radical. Daca citeam 20 de carti si tot n-as fi stiut cate stiu acum.
  Aaaa… si am invatat sa improvizez, sa inventez. Cred ca acum as putea tine training-uri si pe fizica cuantica, chiar daca nu prea stiu cu ce se mananca :)
  Si tot aici am invatat sa zic “Multumesc”, dar altfel decat stiam eu. Multumesc, Marian.

 14. says

  Salutare tuturor!
  Ieri am finalizat acest curs. Voi fi foarte succint: daca va doriti cu adevarat sa faceti cariera in training, acest curs este primul pas.
  Spor in toate va doresc!
  Iulius Grosu

 15. says

  Dragilor, m-am atasat si de organizatori si de colegi in cele 4 zile si 3 seri, a fost o experienta faina si provocatoare, m-a ajutat sa-mi descopar calitati si limite despre care poate stiam prea putin, am cunoscut oameni frumosi, cu care sper sa intretin o relatie de prietenie si de business.
  Calitatea lui Marian: bun facilitator.
  Calitatea cursului: te obliga sa iesi din zona de confort si sa treci la treaba.
  Cred ca orice trainer (cu oricata experienta si cu oricate fitze :) ) are nevoie de o astfel de experienta. Sa fii nevoit sa livrezi cum poti tu mai bine si sa primesti feedback onest si obiectiv de la o multime de oameni experimentati – cred ca sunt motive bune de a accepta aceasta provocare.
  Spor tuturor si ganduri luminoase! :)

 16. says

  Am facut cursul si a fost. EXCELENT!!! Indiferent de motivul pentru care participi pleci cu un singur gand: sa revii cat mai curand. Merita!

 17. says

  Un curs deosebit, cu totul altfel, multe aplicatii practice, multa implicare. Era ceea ce-mi doream si nu gasisem. Si dupa cum o vorba spune: “teoria, ca teoria, practica ne omoara!”, practica ne-a omorat intr-un mod placut si constructiv.

 18. says

  Inainte de a lasa partea mea de impresii, am citit ce au scris colegii mei. Resunosc, am trisat si poate un pic de curiozitate… Se lasa impresia ca Marian ne-a drogat cumva la acest curs. Adevarul e ca a fost o experienta unica, un curs la care am invatat cu totii indiferent de varsta (totusi, varsta nu s-a simtit, mai degraba am folosit-o pentru niste glume ). Ne-am simtit foarte bine si am plecat convinsi de faptul ca intr-adevar vom fi foarte buni traineri. Daca va ganditi sa va inscrieti la urmatorul curs, nu va mai ganditi- INSCRIETI-VA !!! Este cel mai frumos cadou pe care-l puteti primi, chiar si de la voi insiva. Mult succes!!!! Nina C.

 19. says

  Reteta unui training Extreme, de succes a sunat cam asa: se iau 16-17 participanti cu competente si profesii diferite, se creeaza o lista de Hot Topics, se impart temele de proiect si…gata, trecem la treaba.
  Se adauga apoi multe emotii si provocari, incredere in fortele proprii, aprecieri, validari, feedback-uri….buna dispozitie si veselie cat cuprinde.
  Rezultatul obtinul in 6 zile: o echipa super unita, de oameni increzatori, veseli, entuziasti….si totul multumita maestrului nostru “bucatar”, Marian Rujoiu

 20. says

  Buna tutror!

  Pentru mine cursul de “Formare de Formatori” a fost minunat din toate punctele de vedere. In primul rand m-a ajutat sa ma dezvolt atat personal cat si profesional. Din punctul meu de vedere plusul consta nu numai in faptul ca pe tot parcursul sesiunilor de training acumulezi informatii noi si utile, ci si in acela ca si dupa terminarea cursului nu incetezi sa afli lucruri utile profesiei de trainer.

  In cazul in care va doriti sa fiti in continua dezvoltare atunci acesta este cursul potrivit!

  Bafta!

 21. says

  Pentru mine, acest curs a reprezentat un pas inainte in dezvoltarea mea personala. Daca pana sa vin la curs imi era teama sa vorbesc deschis despre ideile mele, in urma acestui curs am invatat nu doar sa fac acest lucru dar si CUM sa-l fac.
  Abilitatile de prezentare ale trainerului, formatul cursului si daruirea participantilor au facut ca acest curs sa devina o experienta extraordinara pentru mine. Multumesc colegilor si lui Marian!

 22. says

  Salut,
  Am participat si eu la acest curs si il recomand oricui doreste sa afle daca are abilitati de trainer, sa invete sau sa aprofundeze notiuni din domeniul formarii sau sa experimenteze pentru cateva zile rolul de trainer.
  Pentru mine, acest curs a fost primul pas catre o cariera in domeniu si mi-a dat curajul sa-mi schimb efectiv viata profesionala. Pentru acest lucru, ii multumesc atat lui Marian, cat si persoanelor alaturi de care am trait cateva zile “super” (cunoscatorii stiu ce inseamna :)).
  Mult succes!

 23. says

  In urma cu cateva saptamani am incheiat acest curs si iti pot spune ca este contraindicat “lenesilor”.

  Este un curs care provoaca de la prima intalnire si care initial m-a pus pe ganduri intreband-ma care este rolul lui Marian in acest cocktail avand in vedere ca ne-a mentionat ca noi “vom face tot cursul”.

  Este un curs in care exersezi tot ceea ce urmeaza sa faci la incheierea lui.
  Pe parcursul trainingului vei experimenta cum se simte sa tii un curs cu siguranta ca cei care te asculta iti vor face cadou modul in care ei te vad intr-un mod sincer si constructiv.
  Daca ai noroc (ca mine) de participanti care se dedica acestor aspecte intr-adevar vei castiga mai mult decat un curs.

  Iti recomand acest curs cu siguranta ca te va face mai bun decat erai atunci cand ai venit sa te inscrii.

 24. says

  Am participat la acest curs si pentru mine a fost un curs extrem in adevaratul sens al cuvantului intrucat inca din prima zi am ajuns in fata tuturor sa vorbesc despre mine si sa explic colegilor mei (ce aveau rol de cursanti) un citat ales la intamplare. Lucrurile au continuat in aceiasi nota extrema deoarece am stabilit impreuna temele importante pe care ar trebui sa le cunoasca un trainer, le-am impartit intre participanti apoi fiecare a fost trainer pentru una dintre teme! Un mod de a invata cu adevarat excelent pentru ca astfel te confrunti cu adevarat cu aproape tot ce inseamna sa fii trainer: documentarea, pregatirea cursului (handout, filmulete de proiectat, prezentare power point, exercitiu practic sau joculet, design-ul cursului), apoi prezenti cursul in fata colegilor si cel mai important primesti feedback de la colegi, de la trainer si iti poti da feedback si acasa intrucat la final primesti filmuletul cu tine in timp ce prezinti. Un format excelent cu adevarat orientat pentru deprinderea abilitatii de a fi trainer si un cadru minunat in care dai ce ai mai bun si nu stai stresat ca ai putea gresi intrucat aici greselile tale si ale celorlati sunt cele mai importante oportunitati de a invata si de a castiga incredere in tine sa tii un curs in mod profesionist. Felicitari Marian a fost o experienta cu adevarat extrema!

 25. says

  Buna Cristina, salut Marian si cititorilor vostri. Va urmaresc activitatea de foarte mult timp cu interes avand pana in acest citetite si vizualizate toate materialele publicate de voi. Desi din pacate nu o sa am ocazia sa particip la aceste cursuri , am totusi un coleg din alta companie ce si-a anuntat participarea. :)
  Ca sugestie privind intervalul orar in care se desfasoara
  ” 26 noiembrie, 3 decembrie: 17:30 – 20:00
  27 – 28 noiembrie, 4 – 5 decembrie: 09:00 – 17:00 ”
  eu as sugera o alternativa pentru viitor mult mai comoda ce sa contina un flux orar continuu. Astfel ca este destul de delicat pentru cineva care livreaza (cum este cazul meu) un curs, timp de 10 ore pe zi o saptamana intreaga, sa ajunga vineri seara apoi sambata dimineata sa reia sesiunea de pregatire profesionala. Am exemplificat aceasta categorie a formatorilor actuali deoarece implicam o atentie sporita in lucrul eficient cu oamenii sau chiar si interdepartamental si de management al proiectelor interne, iar acest curs sustinut de tine Marian consider ca este extrem de important si trebuie urmat in detaliu cu maxima atentie si concentrare.
  Sa speram ca resursele intrene din cadrul companiei in care activez imi vor permite pe viitor sa particip si eu la aceste cursuri.
  Mult succes in continuare si celor ce vor participa la aceste cursuri, fiind convins ca vor pune in aplicare imediat majoritatea tehnicilor invatate.

  • Rujoiu Marian - Extreme Training says

   Salut Cristian,
   Am incercat cu flux continuu, insa sugestia participantilor a fost ”weekendul”, acesta fiind si motivul pentru care am ales varianta vineri seara, sambata si duminica! Eu iti dau dreptate 100%, si eu as prefera sa am weekendurile libere! Daca angajatorul plateste cursul, el isi doreste sa nu lipsesti de la munca, iar daca nu-l plateste inseamna ca nu-l intereseaza. Poate totusi in viitor vor fi mai multi doritori asemenea tie, chiar mi-as dori! Multumesc pentru feedback!

  • says

   Buna Cristian!

   Iti multumesc de mesaj si sustinere! Sper si eu sa te vedem curand la cursuri. Intr-adevar e o problema cu fluxul continuu si parerile au fost mereu impartite. Unii prefera in weekend, unii in timpul saptamanii!
   Asa cum a spus si Marian, poate pe viitor reusim sa avem si o editie in timpul saptamanii.
   Un weekend frumos!

 26. says

  Mersi mult, Cristina, pentru un raspuns prompt. De fapt, nu este o problema de cazare. As avea unde sta. Sunt presedinte de ONG cu citeva proiecte in derulare si nu mi-asi putea permite sa lipsesc citeva zile din timpul saptaminii de la birou. As mai putea sa iau in calcul 2 calatorii la Bucuresti, dar poate deveni putin obositor. Deci, sa-nteleg ca de regula organizati acest curs doar in weekend-uri? Oricum, sper sa gasesc o solutie.

 27. says

  Buna ziua! M-ar interesa sa-mi spuneti daca exista optiunea de citeva zile la rind pentru acest curs. Sunt din Republica Moldova si mi-asi dori mult sa particip. Dar faptul ca acest curs este planificat in 2 transe (3 zile+3 zile) cu 4 zile pauza, nu-mi permite sa-mi realizez intentia.

  • says

   Buna Gabriela!
   Poate ca pe viitor vom lua si aceasta varianta in calcul. Momentan planificarea cursului a luat in calcul faptul ca in timpul saptamanii se lucreaza, fapt care ar fi facut foarte dificila participarea la curs :)
   Sa imi spui daca totusi ai vrea sa participi la cel din noiembrie, daca putem s ate ajutam cu cateva indicatii de cazare (in ideea ca asta este in sine o problema)
   Bafta si multumim de comment!

 28. says

  Cursul este de Formator sau de Formator de formatori?

  Daca este pentru Formator este destul de scump, daca este pentru Formator de formatori este destul de ieftin. In cea de-a doua varianta m-ar interesa sa particip.

  Multumesc!

  • Rujoiu Marian - Extreme Training says

   Salut Ciprian,

   Intr-adevar este o intrebare foarte buna, care oarecum are si un raspuns. Situatia nu este nici alba nici neagra, uneori este gri, rosie sau neagra, uneori depinde si de unghiul din care privesti. Legislatia este ambigua in Romania, ceea ce creaza o confuzie care, in acelasi timp, poate fi transformata intr-un avantaj. De exemplu, nu exista curs de Formator de Agenti vanzari, formator de formatori, formator de asistent manager, etc. Practic, singurul curs care se poate face este cel de FORMATOR, in conformitate cu legislatia in vigoare. Persoanele care vor participa, vor avea competenta de a forma:
   - formatori
   - manageri de proiect,
   - sau orice alt curs in care este specializat.
   De exemplu daca tu vei dori sa formezi formatori iti este suficienta aceasta diploma, daca vei dori sa formezi manageri de proiect, iti trebuie diploma manager de proiect si formator.

   Daca ar fi sa raspund pe scurt la intrebarea ta, ar fi DA, anume ca este atat de Formator cat si de Formator de Formatori. În general cursul ofera competente si abilitati pentru a forma la randul tau alte persoane in functie de domeniul tau de expertiza si de interes.

   P.S. legat de preturi, nu am sustinut niciodata ca suntem nici cei mai ieftini, nici cei mai scumpi :) , poate doar ca ne numaram printre cei mai buni. O sa ma gandesc, poate o sa ofer un discount pentru acest training!

   multumesc inca odata pentru intrebare!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *