logo extreme training
Meniu

Curs INSTRUCTOR
PREPARATOR FORMARE

BUCUREȘTI

19-23 Februarie 2020

curs instructor preparator formare
logo curs acreditat

DESPRE CURS INSTRUCTOR PREPARATOR FORMARE

Perioadă desfășurare

19-23 Februarie 2020

Durată curs

5 zile

Certificare Curs

Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC)

Condiții Participare

Studii medii finalizate cu examen de bacalaureat

Trainer Curs

Carmen Florea

Localitate desfășurare

București

Rezervari locuri și detalii

online pe această pagină sau telefonic (0726005555)

Valoare investiție

590 lei (Prețul este redus de la 1200 lei) pentru înscrierile și plățile efectuate până la data de 16 Decembrie 2019

Înscrie-te acum!
120000 Lei (-51%)
59000 Lei
contact cursuri extreme training
adresabilitate curs instructor preparator formare

Ți se adresează cursul de Instructor Preparator Formare?

Cursul Instructor Preparator Formare se adresează absolvenților de studii medii care doresc sa deruleze activități cu caracter instructiv-educativ sau persoanelor cu experiență informală în formare, care necesita o certificare, persoanelor interesate de educația adulților, organizațiilor care doresc să dezvolte sau să inițieze competențe specifice în desfășurarea activităților de formare.

Pachetul acestui curs oferă absolvenților de bacalaureat, adulților sau reprezentanților organizațiilor un set de competențe necesar în cazul în care aceștia urmează să predea meseria/ocupația pe care o practica noilor angajați, colegilor sau angajatilor cu mai puțină experiență

Cursul își propune sprijinirea participanților în dobândirea unor abilități care să îi orienteze și să îi ajute în inserția pe piața forței de munca.

Ce este și de ce să participi la curs Instructor Preparator Formare organizat de Extreme Training?

Cursul pune accent pe partea practica a conținutului teoretic, adaptand studiile de caz în funcție de domeniul de activitate al fiecărui participant.

Este un curs interactiv, susținând în timpul procesului de predare dialogul și dezbaterea publică a situațiilor de tip ” și dacă…” sau ” cum fac dacă…”.

Este important să fii informat și să alegi cel mai potrivit curs de pe piață pentru tine. Dacă îți dorești, pe lângă diploma acreditată de Instructor Preparator Formare, să cunoști absolut tot ce implică activitatea acestui post, atunci poți începe acest curs chiar acum. Cursul îți va aduce elemente și informații noi față de ce știai deja, pune accent pe integritate și etică, afli cum să concepi un plan de training, cum să te adresezi față de cei pe care îi instruiești, înveți tehnici prin care să poți susține seminarii, conferințe, etc

despre curs instructor preparator formare

Beneficiile tale dacă participi la curs
Instructor Preparator Formare:

1

Vei ști să organizezi sesiuni de instruire practică

Prima etapă în pregătire, de obicei, seamănă cu un gol. Te întrebi oare ce ar trebui să spui sau să faci. Următoarea etapă, după ce vei cerceta puțin, vei descoperi că sunt multe de spus și de făcut. Dacă vei privi trainerii de succes, vei observa că modul în care aceștia își structurează sesiunile de instruire practică au un impact major. Astfel, vei realiza armonios trecerea de la ”poate merge și așa” la ”așa într-adevăr funcționează”.

2

Vei putea identifica nevoile persoanelor instruite

Captarea și menținerea atenției într-un curs are legătură și cu aspectele menționate anterior, însă și cu alte elemente special pregătite sau folosite ”în caz de nevoie”. Să identifici nevoile persoanelor instruite, să captezi și să menții atenția unei audiențe este probabil una dintre cele mai grele încercări la care ești supus ca trainer.

3

Vei ști să alcătuiești un suport de curs și să livrezi sesiunea de instruire

Sunt conferințe și traininguri cu 10 oameni sau mii de oameni. Chiar și la cel mai înalt nivel, cum ar fi Anthony Robbins sau orice alt speaker de renume mondial, logistica joacă un rol mai mare decât îți imaginezi. Sunt detalii care fac diferența, sunt lucruri care, chiar dacă nu sunt percepute la nivel conștient, impactează auditoriul. Evident, poți adapta totul la stilul tău, însă trebuie să știi ce iei în considerare și ce trucuri poți folosi pentru ca tu să devii de neoprit. Vei învăța să alcătuiești un suport de curs dar și să livrezi sesiuni de instruire.

4

Vei ști să implici cursanții (să comunice cu sala), să gestioneze situațiile dificile, să-și gestioneze eficient timpul și ritmul de lucru

Captarea și menținerea atenției într-un curs are legătură și cu aspectele menționate anterior, însă și cu alte elemente special pregătite sau folosite ”în caz de nevoie”. Să captezi și să menții atenția unei audiențe este probabil una dintre cele mai grele încercări la care ești supus ca trainer.

5

Vei ști să evaluezi corect nivelul de cunoștințe

Livrarea unei sesiuni de training reprezintă inima oricărei prezentări. Acum este momentul în care teoria se întâlnește cu practica, momentul în care logica trainerului întâlnește logica participanților, etapa în care experiența trainerului se întâlnește cu experiența participanților și cel mai important, momentul în care trainerul ajunge la inima cursanților și știe și cum să le evalueze corect nivelul de cunoștințe.

6

Vei ști să motivezi și să îndrumi cursanții pentru a obține cele mai bune rezultate la examinare și în activitatea proprie

Participantii trăiesc o experiență intensă care ii duce aproape de ceea ce își doresc. Carisma trainerului este un lucru care poate fi învățat la cursul de formator, și prin intermediul cursului vei ști cum să motivezi și să îndrumi cursanții pentru a obține cele mai bune rezultate. Pe parcursul întregului curs, se va insista foarte mult pe această componentă cheie (livrarea) prin crearea, chiar în interiorul cursului, a acelor situații care declanșează din partea cursanților momentele „AHA…acum am înțeles cu adevărat”.

AGENDĂ CURS INSTRUCTOR PREPARATOR FORMARE

module curs

8 module

curs intensiv

5 zile intensive

curs complet

Curs complet

curs intensiv

Curs Practic

MODUL 1

Proiectarea activităților de formare

 • proiectarea activităților de instruire practică
 • planificarea activităților de instruire practică
 • realizarea evaluării activităților de proiectare
 • etapele proiectării didactice
 • tipuri de învățare și caracteristicile dezvoltării fizice
 • strategii de evaluare, reguli de construire a probei de evaluare
 • criterii de esențialitate ale activităților de instruire

MODUL 2

Asigurarea managementului de instruire

 • organizarea activităților de instruire practică
 • coordonarea instruirii practice
 • gestionarea situațiilor de criză educațională
 • forme de organizare a activității formabililor
 • criterii de utilizare eficienta a timpului instrucțional
 • stilurile de învățare
 • metode de dezvoltare a deprinderilor practice și de dezvoltare a gândirii și culturii tehnice

MODUL 3

Evaluarea activităților de formare

 • elaborarea probelor de evaluare
 • evaluarea activităților de instruire practică
 • valorificarea rezultatelor obținute la activitățile de instruire practică
 • metodologia construcției testului educațional
 • modalități de evaluare a deprinderilor practice ale formabililor
 • funcțiile, etapele, formele și strategiile de evaluare a rezultatelor obținute de formabili la instruirea practică

MODUL 4

Asigurarea managementului carierei și al dezvoltării personale

 • analizarea stadiului propriei pregătiri profesionale
 • proiectarea traseului de formare profesională și dezvoltarea în carieră
 • participarea la programele și activitățile specifice de formare
 • asigurarea unui caracter flexibil propriei evoluții în carieră
 • analizarea stadiului propriei pregătiri profesionale
 • proiectarea traseului de formare profesională și dezvoltarea în carieră
 • participarea la programele și activitățile specifice de formare
 • asigurarea unui caracter flexibil propriei evoluții în carieră

MODUL 5

Asigurarea funcționalității utilajelor și echipamentelor specifice din atelierele/laboratoarele de lucru

 • asigurarea funcționalității utilajelor, echipamentelor, SDV-urilor, AMC-urilor din dotare
 • menținerea funcționalității utilajelor, echipamentelor, SDV-urilor, AMC-urilor din dotare
 • pregătirea materialelor de lucru
 • proceduri de utilizare a echipamentelor
 • legislația normelor de Securitate și sănătate în muncă
 • metode de testare și diagnosticare a disfuncționalității utilajelor și echipamentelor din dotare

MODUL 6

Integrarea TIC în formare

 • proiectarea experiențelor de învățare adecvate utilizarii resurselor TIC
 • selectarea echipamentelor și resurselor software specifice TIC aplicabile în procesul de formare
 • utilizarea resurselor specifice TIC destinate facilitării procesului de învățare
 • evaluarea eficacității utilizării resurselor TIC în procesul de formare
 • tipuri de echipamente hardware
 • politici educaționale de integrare a TIC în educație/formare
 • medii virtuale de învățare
 • criterii calitative ale evaluării unor resurse TIC

MODUL 7

Consilierea formabililor

 • aplicarea metodelor și a tehnicilor de cunoaștere a personalității formabililor
 • îndrumarea formabililor în vederea dezvoltării profesionale, absorbtiei pe piața forței de muncă și dezvoltării personale
 • tehnicile și instrumentele utilizate în domeniul consilierii
 • noțiuni privind integrarea școlară a formabililor
 • principiile de baza ale ascultării active
 • modalități de orientare și consiliere profesională

MODUL 8

Dezvoltarea instituțională a organizației și dezvoltarea de parteneriate organizație-comunitate

 • relaționarea cu partenerii economici și sociali
 • coordonarea activităților extrașcolare specifice ariei de aplicabilitate
 • implicarea agenților economici în activitățile de formare
 • tehnici de comunicare eficientă
 • norme de sănătate și Securitate în muncă
 • principiile de bază ale ascultării active
 • tehnici de realizare a analizei de nevoi
 • tehnici de comunicare
Înscrie-te acum!
120000 Lei (-51%)
59000 Lei
contact cursuri extreme training

Certificare Curs Instructor Preparator Formare

Cu toate că miza acestui curs nu este certificarea, ci instruirea în domeniul Instructor Preparator Formare, luând în calcul și aspectele legale, participanții vor primi la sfârșitul cursului, urmare a unui examen, două certificate și două suplimente descriptive,  după cum urmează (click pe fiecare pentru vizualizare)

Certificat de absolvire pentru ocupația de Instructor Preparator Formare (cod COR 342309). Obținerea certificării le dă dreptul legal absolvenților de a practica meseria de Instructor Preparator Formare. Certificatul este eliberat sub egida Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice și Ministerului Muncii. Valabil în raport cu ITM, înființare PFA, cu eventuali angajatori, în proiecte, etc.

Certificatul de absolvire este însoțit şi de suplimentul descriptiv, conform modelului. Pentru susținerea examenului, participanții trebuie să aibă studiile superioare finalizate. În suplimentul descriptiv pentru ocupația Instructor Preparator Formare sunt înscrise competențele dobândite urmare a finalizării cursului și obținerii certificării. Aceste competențe pot să difere de la Furnizor la Furnizor, în funcție de felul cum a fost autorizat cursul. În cazul nostru avem incluse toate competențele esențiale.

Suplimentul Europass la Certificatul profesional, parte a Portofoliului Europass, este util pentru cei care doresc să urmeze cursuri (de specializare, calificare, recalificare) sau pentru angajare (mai ales când e vorba de o instituție de educație/ formare sau de un angajator dintr-o altă țară europeană) și trebuie să prezinte documente cu privire la educația/ formarea anterioară. Acest supliment Europass se eliberează odată cu suplimentul descriptiv
Certificat de participare eliberat de Extreme Training conform modelului. Certificatul are valabilitate juridică în raport cu eventualii angajatori, terți, acestea reprezentând în sine un punct în plus în CV-ul dumneavoastră. Totodată, acest certificat dovedeşte intenţia dumneavoastră de dezvoltare şi perfecţionare în domeniul managementului proiectelor, cumulat cu faptul că este emis sub egida unui brand de prestigiu, Extreme Training.

Despre examenul de Certificare Curs Instructor Preparator Formare

Acest curs este acreditat de ANC/ fost CNFPA să ofere sub egida MEN și MMFPSPV certificare pentru ocupația Instructor Preparator Formare.

Acest curs este acreditat de ANC/ fost CNFPA să ofere sub egida MEN si MMFPSPV certificare pentru ocupația Instructor Preparator Formare. Examenul de certificare constă într-o probă teoretică (teste grilă) și o probă practică (aleasă din tematica trainingului). Comisia va fi una mixtă formată din reprezentanți ANC (Autoritatea Naţională pentru Calificări) și Soft Skills Training. Datorită metodelor de lucru utilizate pe toată perioada de desfășurare a cursului, până acum, rata de promovabilitate a participanților a fost de 100%.

Eliberarea diplomelor, în mod obișnuit, se face într-un termen de maxim 30-60 de zile de la finalizarea cursului. Prin excepție, din motive independente de noi, emiterea diplomelor poate depăși termenul estimat din motive care sunt strict sub controlul ANC-ului (ANC nu eliberează tipizatele în termen util). Eventuala întârziere nu afectează participanții în niciun fel pentru că se eliberează o adeverință cu valoare juridică conformă diplomei acreditate și ține loc de diplomă până la emiterea acesteia. Începând cu data de 1 ianuarie 2010, pentru a fi autorizaţi, furnizorii de formare profesională trebuie să facă dovada că realizează programele de formare profesională cu formatori care au pregătirea pedagogică specifică formării profesionale a adulţilor şi pregătirea de specialitate corespunzătoare programei de pregătire.” (art. 23, alin. 1 din OG 129/2000)

rezultate curs instructor preparator formare

Care sunt rezultatele post curs, ce abilități și competențe vei dobândi?

Programul de training  pune accentul pe dezvoltarea capacităților și deprinderilor de realizare, planificare, organizare, susținere, evaluare și adaptare creativa a formării.

Participanții vor învăța:

 • ce presupune activitatea de instructor formare
 • asigurarea managementului procesului de instruire
 • pregătirea materialelor de lucru
 • organizarea activităților de instruire practică
 • coordonarea instruirii practice
 • evaluarea activităților de instruire practica
Înscrie-te acum!
120000 Lei (-51%)
59000 Lei
contact cursuri extreme training
PÂNĂ ACUM, PESTE 1000 de companii au avut încredere în EXTREME TRAINING

Trainer Curs Instructor Preparator Formare

Arii de expertiză Carmen Florea

 • Vânzări
 • Marketing
 • Customer Service
 • Resurse Umane
 • Manager relații clienți/vânzări
 • Agent de vânzări
 • Reprezentant relații clienți
 • Psiholog clinician
 • Psihoterapeut
carmen florea

Carmen Florea are peste 13 ani experiență în domeniul vânzări și customer service, atât ca reprezentant relații clienți/agent de vânzări cât și ca manager de echipă relații clienți/vânzări, în companii multinaționale cât și în firme locale. Parcursul profesional a început cu activitatea de reprezentant suport relații clienți, a continuat cu cel de agent în cadrul departamentului de menținere și loializare clienți, urmând mai apoi o lungă activitate în vânzări (prospectare clienți noi, vânzare prin telefon, vânzare directă). A condus procese operaționale specifice activităților sus-menționate. A susținut sesiuni de training specifice activității de relații clienți și vânzări, atât intern cât și în servicii call center specializate. Este psiholog clinician sub supervizare și psihoterapeut în formare.

email: carmen.florea@extreme-training.ro

Pe scurt despre Carmen Florea

1

Carmen are 3 ani experiență în livrarea de cursuri 

1

Peste 6 ani de experiență în customer care

1

Carmen are 11 ani de experiență Managerială

1

Carmen are o experiență de peste 13 ani în vânzări

Experiență Carmen Florea

 • Trainer Extreme Training
 • Customer Service Manager - Essilor Romania
 • Telesales Manager - IB Cargo
 • Telesales team-leader - Orange Romania
 • Human Resourcesc services
 • Customer Care Representative
 • PR Officer
 • PR Manager

Educație și formări

 • Certificare FORMATOR – Participare la sesiuni de traininguri de vânzări, customer service, management al schimbării/management de criză, leadership, coaching, dezvoltare personală.
 • UTM – Facultatea de Psihologie
 • AHPCC – Formare în Terapie Cognitiv Comportamentală și Hipnoză
 • SNSPA – Master în Comunicare și Relații Publice
 • UPB – Facultatea de Chimie Industrială
senior trainer
senior trainer
Înscrie-te acum!
120000 Lei (-51%)
59000 Lei
contact cursuri extreme training

Informații Administrative Curs Instructor Preparator Formare

Mai jos, veți găsi informații despre: program, acte necesare, locul desfășurării, ce include taxa de participare, înscrieri, plăți, facturare, modalități de plată și discounturi:

Program desfășurare

Program desfășurare curs Instructor Preparator Formare

 • Miercuri, 19 Februarie 2020: 17.30 - 20.30
 • Joi, 20 Februarie 2020: 09.00 - 17.00
 • Vineri, 21 Februarie 2020: 09.00 - 17.00
 • Sambata, 22 Februarie 2020: 09.00 - 17.00
 • Duminica, 23 Februarie 2020: 09.00 - 17.00

Locul desfășurării

Locul desfășurării cursului Instructor Preparator Formare

Cursul de Instructor Preparator Formare va avea loc în Bucureşti. Locația cu exactitate se stabilește în funcție de numărul de înscriși înainte cu o săptămână de începerea cursului într-una dintre sălile Extreme Training. Participanții vor primi pe email adresa exactă. Foarte probabil cursul Instructor Preparator Formare  va avea loc în Strada Ernest Juvara, Nr. 18, Sector 6.

Acte necesare

Actele necesare pentru a putea participa la examenul de acreditare (curs Instructor Preparator Formare, ocupația Instructor Preparator Formare):

Actele de mai jos trebuie aduse în prima zi a cursului. Extreme Training nu va reține niciun act în original. După confruntare se returnează originalele.

 • cartea de identitate (original și copie semnată de participant conform cu originalul)
 • certificat de căsătorie (original și copie semnată de participant conform cu originalul)
 • certificat de naștere / în cazul schimbării numelui de familie (original și copie semnată de participant conform cu originalul)
 • ultimul act de studii: minim studii medii finalizate cu examen de bacalaureat (original și copie semnată de participant conform cu originalul)

Ce include taxa de participare

Ce include taxa de participare pentru Cursul Instructor Preparator Formare?

În taxa de participare sunt incluse toate materiale logistice necesare unei bune desfășurări a cursului de instructor preparator formare, după cum urmează:

fise de lucru

fise de lucru/ chestionare

rechizite training

rechizite curs: mapă, pix, caiet

activitatea de training

activitatea de training

certificat nominal de participare

certificat nominal de participare

coffee break training

2 coffee break în fiecare zi

networking

susținerea examenului final de certificare ANC;

networking

networking

curs autorizat extreme training

diploma acreditată ANC (fost CNFPA)

o experienta placuta

O experiență plăcută și utilă

consultanta

răspunsuri la întrebările tale pe email timp de 60 de zile

Înscriere

Înscriere Curs Instructor Preparator Formare

Rezervarea de locuri la cursul Instructor Preparator Formare se face alegând una din cele 3 modalități: online, telefonic sau pe email

Înscriere Online

Online durează mai puțin, iar în acest fel datele pe care le introduceți sunt 100% corecte. Trebuie doar să apăsați butonul “Înscrie-te acum” din această pagină și urmăriți instrucțiunile.

Înscriere Telefonică

În cazul în care aveți nelămuriri pe parcursul rezervării online a locului sau doriți să efectuați o înscriere telefonică sunați la 0314252534 sau 0726005555

Înscriere pe email

Înscrierea la acest curs se poate face și dacă ne trimiteți un email la [email protected] în care să ne furnizați următoarele informații: 1. cursul dorit, 2. orasul desfășurării, 3. datele de facturare, 4. numele complet al participantului/participantilor, inclusiv adresă, email, telefon si CNP( necesare pentru emiterea certificatului acreditat)

Înscrie-te acum!
120000 Lei (-51%)
59000 Lei

Discounturi

Discounturi Curs

Atunci când vine vorba de educație și instruire, o putem încadra la costuri. Așa și este, reprezintă un cost în momentul plății. Un curs bun este acela care aduce beneficii pentru totdeauna. Practic, plătești o dată, fie că ești persoană fizică sau juridică și vei beneficia pentru totdeauna de avantajele participării la curs Instructor Preparator Formare. Mai mult, cursurile nu sunt doar o modalitate generatoare de beneficii, ci ele pot reprezenta calea cea mai ușoară și cea mai scurtă prin care poți economisi bani, investind pe termen lung.

Pentru a face și mai accesibil cursul, vă stau la dispoziție și o serie de discount-uri:

 • 1. Discount-ul legat de momentul înscrierii. Cu cât vă veți înscrie mai repede, cu atât veți avea o taxa mai accesibilă;
 • 2. Discount-ul de volum 1: Pentru a doua persoană înscrisă la acest curs sau la un alt curs, se economisesc 100 de lei pentru fiecare persoană înscrisă;
 • 3. Discount-ul de volum 2: Dacă vă veți înscrie la acest curs și la încă un altul, primiți o reducere de 100 lei pentru acest curs și încă 100 lei pentru al doilea curs la care vă înscrieți;
 • 4. Discount-ul de fidelizare: Clienții Extreme Training beneficiază de un discount automat de 100 lei/persoană;
 • Notă: Discounturile 2, 3 și 4 nu sunt cumulative. Puteți însă beneficia simultan de următoarele discounturi cumulative: Discount 1 și discount 2, Discount 1 și discount 3, discount 1 și discount 4.

Plată și facturare

Facturare și modalități de plată

Această formulă online de înscriere are avantajul că vă transmite automat factura proformă pe e-mail. Întrucât factura este generată în mod automat, este posibil ca unele servere să considere e-mailul primit de la noi un SPAM. Așadar, vă rugăm să verificați și folderul numit Bulk sau Spam în cazul în care nu găsiți factura proformă în Inbox.

Printaţi apoi factura primită, fie folosind opțiunea print a browserului dumneavoastră, fie salvați factura în calculator și apoi o printați.  

Variantele de plată sunt următoarele:

plata online

Varianta 1 - online la finalizarea înscrierii

În ultimul pas al înscrierii aveți opțiunea să alegeți cum doriți să plătiți. Puteți achita online cu cardul alegând opțiunea de plată cu cardul. Plata se va face prin intermediul Mobilpay.

modalitate plata banca

Varianta 2 - mergeți la banca

Puteți achita factura proformă prmită la orice sucursală BCR din București sau din țară. (vă atenționăm că trebuie să aveți la dumneavoastră buletinul și o copie tipărită a facturii proforme)

modalitate plata

Varianta 3 - numerar sau card la sediul nostru

Puteți achita cu cardul sau numerar la sediul Extreme Training (Str. Dr. Ernest Juvara nr. 18, et. 1, București sector 6).

modalitate plata internet banking

Varianta 4 - ordin de plată sau internet banking

Taxa de participare se poate achita și prin ordin de plată sau internet banking fie că sunteți persoană fizică, fie că sunteți persoană juridică.

În factura proformă primită pe e-mail veți avea toate datele și instrucțiunile de plată, indiferent cum alegeți să faceți plata, fie că sunteți persoană fizică, fie că sunteți persoană juridică, inclusiv numele cursurilor alese și perioadele de desfășurare.

Factura se poate achita și în două rate (prima jumătate-în termen de 7 zile de la emiterea facturii proforme, iar cealaltă jumătate-cu cel târziu 7 zile înainte de începerea trainingului). Posesorii de Card AVANTAJ pot plăti cursul în maxim 10 rate la Sediul Extreme Training, dobânda fiind 0%. Important: trebuie să vă încadrați în termenul de plată până la care este valabilă reducerea!

Factura fiscală o primiți pe e-mail după efectuarea plății . Conform legii, și factura fiscală primită online are valoare legală. La cererea dumneavoastră, factura fiscală în original vă poate fi expediată prin poștă, la curs sau o puteți ridica de la sediul Extreme Training.

Vrei să venim în compania ta?

Indiferent de mărimea companiei, Extreme Training oferă soluții complete și customizate în următoarele domenii principale: Management, Resurse Umane, Vânzări și Eficientizare.

Cursuri de Instructor Preparator Formare sau cursuri similare pot fi organizate în compania ta și pot fi adaptate nevoilor companiei atunci când numărul de persoane este minim 6.

Pentru informații suplimentare, trimiteți un email la adresa [email protected] sau sunați la telefon 0737511511 / 0314252534 

Înscrie-te acum!
120000 Lei (-51%)
59000 Lei
Share128
Tweet
Share
128 Shares