Caută
Close this search box.

Curs MANAGER de INTREPRINDERE SOCIALA

BUCUREȘTI

grupă în formare

manager de intreprindere sociala
logo curs acreditat

DESPRE CURS MANAGER de INTREPRINDERE SOCIALA

Perioadă desfășurare

grupă în formare

Durată curs

180 ore

Certificare Curs

Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC)

Condiții Participare

Achitarea taxei de participare, studii superioare finalizate cu diploma de licență

Trainer Curs

Manuela Trușcă

Localitate desfășurare

București

Rezervari locuri și detalii

online pe această pagină sau telefonic (0726005555)

Valoare investiție

1290 lei (Prețul este redus de la 1500 lei)

De ce un curs de Manager de intreprindere sociala

Economia socială denumită informal și cel de-al treilea sector, este definită ca fiind ansamblul activităților organizate independent de sectorul public, al căror scop este să servească interesul general, interesele unei colectivități și/sau interesele personale nepatrimoniale, prin:

  • creșterea gradului de ocupare a persoanelor aparținând grupului vulnerabil;
  • producerea și furnizarea de bunuri;
  • prestarea de servicii;
  •  execuția de lucrări.


Economia socială are la bază inițiativa privată, voluntară și solidară, cu un grad ridicat de autonomie și responsabilitate, precum și distribuirea limitată a profitului către asociați.

manager de intreprindere sociala

Curs Manager de intreprindere sociala - Cui se adresează?

manager de intreprindere sociala

Ce vor învăța participanții la curs Manager de intreprindere sociala:

1

Înțelegerea și aplicarea legislației din domeniul economiei sociale

2

Respectarea principiilor, criteriilor și obligațiilor specifice unei organizații care a obținut atestatul de intreprindere sociala

3

Dezvoltarea competențelor de planificare, organizare, coordonare, conducere și control a unei intreprinderi sociale

4

Gestionarea eficientă a unei afaceri sociale, dezvoltând un Plan de afaceri propus inițial de către un antreprenor social

5

Dezvoltarea propriei afaceri sociale, dacă antreprenorul social devine managerul intreprinderii sociale

6

Identificarea tipurilor de riscuri potențiale și a naturii acestora, propunând proceduri de lucru care să ducă la reducerea pierderilor de orice natura în intreprinderea sociala

7

Înțelegerea misiunii sociale și a caracteristicilor grupurilor vulnerabile cu care managerul va lucra

8

Realizarea unui buget realist și adaptat obiectivelor afacerii sociale

9

Cunoașterea tipului de înregistrări contabile necesare și a situațiilor financiare periodice

De ce să alegi cursul Manager de intreprindere sociala, organizat de Extreme Training

AGENDĂ CURS MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA

module curs

7 module

curs intensiv

180 ore

curs complet

Curs complet

curs intensiv

Curs Practic

MODUL 1

Planificarea strategică și operațională a întreprinderii sociale

1.1 Ce sunt intreprinderile sociale – IS?

1.2 Nevoile vizate în obiectivele întreprinderilor sociale

1.3 Strategiile întreprinderii sociale

1.4 Politicile întreprinderii sociale

1.5 Programe de economie sociala

1.6 Resursele organizației, mijloace materiale și tehnice necesare activității managerului de întreprindere

MODUL 2

Organizarea întreprinderii sociale

2.1 Activități de cercetare și dezvoltare de produs

2.2 Servicii vânzare și post vânzare

2.3 Programele sociale ale întreprinderii

2.4 Forme de organizare

2.5 Modele de bune practici din domeniul economiei sociale

MODUL 3

Managementul incluziv al resurselor umane

3.1 Activități pentru promovarea în întreprinderea sociala

3.2 Elemente de legislație și codul muncii:

MODUL 4

Coordonarea și monitorizarea activităților întreprinderii sociale

4.1 Partenerii instituționali ai întreprinderilor sociale

4.2 Competențe necesare activității managerului de întreprindere sociala

4.3 Elemente privind legislația referitoare la conținutul contabil

MODUL 5

Evaluarea și raportarea performanței economico-financiare, sociale și de mediu a întreprinderii sociale

5.1 Coduri, standarde și ghiduri etice și de responsabilitate socială relevante pentru evaluarea și raportarea triplei performanțe economico-financiară, socială și de mediu a organizațiilor

5.2 Evaluarea și raportarea triplei performanțe

5.3 Ghidurile de evaluare și raportare a triplei performanțe economice, sociale și de mediu, indicatori de evaluare a triplei performanțe economico‐financiare, sociale și de mediu

MODUL 6

Planificarea activităților

6.1 Metode și tehnici de planificare

6.2 Planificare strategică și elementele de management al timpului

MODUL 7

Dezvoltarea profesională

7.1 Metode si tehnici de evaluare a angajaților si autoevaluare profesională

7.2 Cunoștințe privind formarea adulților și formarea profesională continuă

BONUSURI MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA

manager de intreprindere sociala

Certificare Curs Manager de intreprindere sociala

Cu toate că miza acestui curs nu este certificarea, ci instruirea în domeniul managementului de intreprindere sociala, luând în calcul și aspectele legale, participanții vor primi la sfârșitul cursului, urmare a unui examen, două certificate și două suplimente descriptive,  după cum urmează (click pe fiecare pentru vizualizare)

Certificat de absolvire pentru ocupația de Manager de intreprindere sociala (cod COR 112036). Obținerea certificării le dă dreptul legal absolvenților de a practica meseria de Manager de intreprindere sociala. Certificatul este eliberat sub egida Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice și Ministerului Muncii. Valabil în raport cu ITM, înființare PFA, cu eventuali angajatori, în proiecte, etc.

Certificatul de absolvire este însoțit şi de suplimentul descriptiv, conform modelului. Pentru susținerea examenului, participanții trebuie să aibă studiile superioare finalizate. În suplimentul descriptiv pentru ocupația Manager de intreprindere sociala sunt înscrise competențele dobândite urmare a finalizării cursului și obținerii certificării. Aceste competențe pot să difere de la Furnizor la Furnizor, în funcție de felul cum a fost autorizat cursul. În cazul nostru avem incluse toate competențele esențiale.

Suplimentul Europass la Certificatul profesional, parte a Portofoliului Europass, este util pentru cei care doresc să urmeze cursuri (de specializare, calificare, recalificare) sau pentru angajare (mai ales când e vorba de o instituție de educație/ formare sau de un angajator dintr-o altă țară europeană) și trebuie să prezinte documente cu privire la educația/ formarea anterioară. Acest supliment Europass se eliberează odată cu suplimentul descriptiv
Certificat de participare eliberat de Extreme Training conform modelului. Certificatul are valabilitate juridică în raport cu eventualii angajatori, terți, acestea reprezentând în sine un punct în plus în CV-ul dumneavoastră. Totodată, acest certificat dovedeşte intenţia dumneavoastră de dezvoltare şi perfecţionare în domeniul managementului proiectelor, cumulat cu faptul că este emis sub egida unui brand de prestigiu, Extreme Training.

Despre examenul de Certificare Curs Manager de intreprindere sociala

Acest curs este acreditat de ANC/ fost CNFPA să ofere sub egida MEN si MMFPSPV certificare pentru ocupația Manager de intreprindere sociala.

Acest curs este acreditat de ANC/ fost CNFPA să ofere sub egida MEN si MMFPSPV certificare pentru ocupația Manager de intreprindere sociala. Examenul de certificare constă într-o probă teoretică (teste grilă) și o probă practică (aleasă din tematica trainingului). Comisia va fi una mixtă formată din reprezentanți ANC (Autoritatea Naţională pentru Calificări) și Soft Skills Training. Datorită metodelor de lucru utilizate pe toată perioada de desfășurare a cursului, până acum, rata de promovabilitate a participanților a fost de 100%.

Eliberarea diplomelor, în mod obișnuit, se face într-un termen de maxim 30-60 de zile de la finalizarea cursului. Prin excepție, din motive independente de noi, emiterea diplomelor poate depăși termenul estimat din motive care sunt strict sub controlul ANC-ului (ANC nu eliberează tipizatele în termen util). Eventuala întârziere nu afectează participanții în niciun fel pentru că se eliberează o adeverință cu valoare juridică conformă diplomei acreditate și ține loc de diplomă până la emiterea acesteia. Începând cu data de 1 ianuarie 2010, pentru a fi autorizaţi, furnizorii de formare profesională trebuie să facă dovada că realizează programele de formare profesională cu formatori care au pregătirea pedagogică specifică formării profesionale a adulţilor şi pregătirea de specialitate corespunzătoare programei de pregătire.” (art. 23, alin. 1 din OG 129/2000)

Beneficiile participării la curs Manager de intreprindere sociala

După urmarea cursului, participantul:

manager de intreprindere sociala
manager de intreprindere sociala 5

Ce pierzi dacă nu participi la curs Manager de intreprindere sociala

Testimoniale Trainer Manager de intreprindere sociala

Mă bucur că am decis să vin la acest curs. Din punctul meu de vedere este un curs excelent pentru orice persoană, indiferent de calificare, indiferent de planurile de viitor. De exemplu, un manager de resurse umane află toate noțiunile din domeniu, noi interpretări ale legii și diferite modalități de a le pune în practică. Un asistent în domeniu are și mai multe de învățat, are câteva cunoștințe acumulate anterior, iar cu informațiile dobândite la acest curs poate ajunge mult mai ușor cu o treaptă (sau poate mai multe) mai sus în ierarhia companiei unde lucrează. O persoană care își dorește o carieră în HR, după absolvirea cursului are deja o perspectivă asupra a ceea ce are de făcut în continuare și asupra a ceea ce înseamnă HR. O persoană care a venit din pură curiozitate poate oricând să își apere mai bine și cu mult mai multe argumente drepturile ca și angajat.
testimonial - Customers reviews​
Elena Paicu
Master Trend
Chiar dacă am fost singurul participant fără experiență din grup și nu am avut contact cu codul muncii până acum, trainerul s-a adaptat situației și m-am integrat fără probleme, iar informațiile primite au fost pe înțelesul meu. Mă bucur că am avut ocazia de a învăța din experiența colegilor.
testimonial - Customers reviews​
Diana Elena Ciocioiu
Un curs util atât pentru cei care nu au experiență în domeniu, cât și pentru cei care lucrează într-un departament HR. Aplicații practice, spețe, comunicare, toate duc la dezvoltare.
testimonial - Customers reviews​
Ioana Bulichi
Conex Distribution SA
Am fost foarte plăcut surprinsă de amabilitatea și buna pregătire a trainerului. Am participat cu plăcere și am acumulat multe cunoștințe în domeniu. O să recomand cu drag și altor persoane acest curs.
testimonial - Customers reviews​
Daniela Valentina Hornea
Daewoo Mangalia Heavy Industries
Este un curs de care ai nevoie la orice vârstă și care te ajută să te dezvolți atât pe plan profesional, cât și personal.
testimonial - Customers reviews​
Nicoleta Văduva
Aparegio Gorj
4 zile de excepție! Recomand tuturor celor care vor informații utile și bine structurate să vină cu încredere pentru că au numai de câștigat.
testimonial - Customers reviews​
Camelia Roxana Chiriac
Este un curs foarte bun, trainerul o persoană de nota 20 și mi-ar plăcea să revin cu drag oricând.
testimonial - Customers reviews​
Andreea Nistoroiu
Este un curs interactiv, afli multe informații. Trainerul are o superpregătire în domeniile resurse umane, management și comunicare.
testimonial - Customers reviews​
Mihaela Burisuc
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov
Imposibilul devine posibil! Informații concrete, utile, conform legislației în vigoare. Trainer: the best:)
testimonial - Customers reviews​
Rodica Călin
Nova Apaserv SA
Cursul a fost intensiv, am acumulat multe cunoștințe noi. Trainerul este o persoană excepțională, cu multă experiență în domeniu care a știut să structureze într-o manieră comprehensbilă și agreabilă întregul curs.
testimonial - Customers reviews​
Julieta Pintilie
Comisia Europeană
Am avut o experiență minunată. Am învățat lucruri noi, modalități de aplicare a legilor în vigoare. Trainerul este foarte bine pregătit și foarte apropiat de noi, cursanții. Informațiile oferite sunt bine sistematizate. Recomand acest curs tuturor persoanelor, nu doar celor din resurse umane.
testimonial - Customers reviews​
Paula Cătălina Aramă
Medical Cermed
Aș vrea să vă mulțumesc pentru felul în care a fost predat acest curs. Felicitări lectorului pentru priceperea de a se face înțeleasă. Am înțeles, prin acest curs, să aplic corect Codul Muncii și tot ce ține de atribuțiile inspectorului de resurse umane.
testimonial - Customers reviews​
Nicoleta Malache
Casa de Cultură
PÂNĂ ACUM, PESTE 1000 de companii au avut încredere în EXTREME TRAINING

Trainer Curs Manager de intreprindere sociala - Manuela Trușcă

Arii de expertiză Manuela Trușcă

manueala trusca trainer extreme training

Manuela are 15  ani experiență în livrarea de cursuri

Manuela are o experiență de business de peste 20 de ani

Peste 6000 de oameni au participat la cursurile susținute de Manuela Trușcă

A livrat peste  10000 de ore de training pentru echipe și one to one  

Experiență Manuela Trușcă

Trainer – Extreme Training

Responsabilă de conceperea şi promovarea programelor de formare de peste 6 ani; de crearea şi implementarea sesiunilor de follow-up; de colaborarea cu reprezentanții HR ai companiilor partenere pentru identificarea nevoilor individuale de instruire; de crearea suportului de curs în concordanță cu nevoile identificate; de evaluarea şi raportarea post-instruire.

Trainer și consultant resurse umane, RU Training&Development

În domeniul resurselor umane, a susținut traininguri cu specific în atragerea, dezvoltarea și menținerea resurse umane în organizații (recrutare, selecție, integrare la locul de muncă, analiza postului și a fișei de post, evaluarea performanțelor, stabilirea tipului de cultură organizațională, eficientizarea activității, motivarea angajaților, identificarea nevoii de formare).

Manager si specialist Resurse Umane

Atât în mediul privat, cât și în organizatii non-guvernamentale.

Expert în resurse umane

De peste 20 ani este expert în resurse umane în companii, instituții, ong-uri, atât pe proiecte POCU, POSDRU cât și PHARE. Este și inițiator al unor proceduri de lucru în domeniul resurselor umane aplicate în prezent în companii românești și straine.

Manager departamanent resurse umane și training

În cadrul Institutului Irecson a avut ca principale responsabilități: recrutarea și selecția personalului, integrarea noilor angajați, întocmire documente legale de muncă, evaluarea posturilor, motivarea angajaților.

Informații Administrative Curs Manager de intreprindere sociala

Mai jos, veți găsi informații despre: program, acte necesare, locul desfășurării, ce include taxa de participare, înscrieri, plăți, facturare, modalități de plată și discounturi:

Program desfășurare

Program desfășurare Curs Manager de intreprindere sociala
Grupa in formare

Locul desfășurării

Locul desfășurării cursului Manager de intreprindere sociala

Cursul Manager de intreprindere sociala va avea loc în Bucureşti, la sediul Extreme Training, din strada Ernest Juvara nr.18, sector 6, zona Cotroceni.

Acte necesare

Actele necesare pentru a putea participa la examenul de acreditare (curs Manager de intreprindere sociala):

Actele de mai jos trebuie aduse în prima zi a cursului. Extreme Training nu va reține niciun act în original. După confruntare se returnează originalele.

Ce include taxa de participare

Ce include taxa de participare pentru Cursul Manager de intreprindere sociala?

În taxa de participare sunt incluse toate materiale logistice necesare unei bune desfășurări a cursului de resurse umane, după cum urmează:

activitatea de training

activitatea de training

fise de lucru

fise de lucru/ chestionare

rechizite training

rechizite curs: mapă, pix, caiet

activitatea de training

activitatea de training

certificat nominal de participare

certificat nominal de participare

coffee break training

2 coffee break în fiecare zi

o experienta placuta

O experiență plăcută și utilă

networking

networking

curs autorizat extreme training

diploma acreditată ANC (fost CNFPA)

consultanta

răspunsuri la întrebările tale pe email timp de 60 de zile

networking

susținerea examenului final de certificare ANC;

Înscriere

Înscriere Curs Manager de intreprindere sociala

Rezervarea de locuri la cursul Manager de intreprindere sociala se face alegând una din cele 3 modalități: online, telefonic sau pe email

Înscriere Online

Online durează mai puțin, iar în acest fel datele pe care le introduceți sunt 100% corecte. Trebuie doar să apăsați butonul “Înscrie-te acum” din această pagină și urmăriți instrucțiunile.

Înscriere Telefonică

În cazul în care aveți nelămuriri pe parcursul rezervării online a locului sau doriți să efectuați o înscriere telefonică sunați la 0314252534 sau 0726005555

Înscriere pe email

Înscrierea la acest curs se poate face și dacă ne trimiteți un email la info@traininguri.ro în care să ne furnizați următoarele informații: 1. cursul dorit, 2. orasul desfășurării, 3. datele de facturare, 4. numele complet al participantului/participantilor, inclusiv adresă, email, telefon si CNP( necesare pentru emiterea certificatului acreditat)

Discounturi

Discounturi Curs

Atunci când vine vorba de educație și instruire, o putem încadra la costuri. Așa și este, reprezintă un cost în momentul plății. Un curs bun este acela care aduce beneficii pentru totdeauna. Practic, plătești o dată, fie că ești persoană fizică sau juridică și vei beneficia pentru totdeauna de avantajele participării la curs Manager de intreprindere sociala. Mai mult, cursurile nu sunt doar o modalitate generatoare de beneficii, ci ele pot reprezenta calea cea mai ușoară și cea mai scurtă prin care poți economisi bani, investind pe termen lung.

Pentru a face și mai accesibil cursul, vă stau la dispoziție și o serie de discount-uri:

Plată și facturare

Facturare și modalități de plată

Această formulă online de înscriere are avantajul că vă transmite automat factura proformă pe e-mail. Întrucât factura este generată în mod automat, este posibil ca unele servere să considere e-mailul primit de la noi un SPAM. Așadar, vă rugăm să verificați și folderul numit Bulk sau Spam în cazul în care nu găsiți factura proformă în Inbox.

Printaţi apoi factura primită, fie folosind opțiunea print a browserului dumneavoastră, fie salvați factura în calculator și apoi o printați.  

Variantele de plată sunt următoarele:

plata online

Varianta 1 - online la finalizarea înscrierii

În ultimul pas al înscrierii aveți opțiunea să alegeți cum doriți să plătiți. Puteți achita online cu cardul alegând opțiunea de plată cu cardul. Plata se va face prin intermediul Mobilpay.

modalitate plata banca

Varianta 2 - mergeți la banca

Puteți achita factura proformă prmită la orice sucursală BCR din București sau din țară. (vă atenționăm că trebuie să aveți la dumneavoastră buletinul și o copie tipărită a facturii proforme)

modalitate plata

Varianta 3 - numerar sau card la sediul nostru

Puteți achita cu cardul sau numerar la sediul Extreme Training (Str. Dr. Ernest Juvara nr. 18, et. 1, București sector 6).

modalitate plata internet banking

Varianta 4 - ordin de plată sau internet banking

Taxa de participare se poate achita și prin ordin de plată sau internet banking fie că sunteți persoană fizică, fie că sunteți persoană juridică.

În factura proformă primită pe e-mail veți avea toate datele și instrucțiunile de plată, indiferent cum alegeți să faceți plata, fie că sunteți persoană fizică, fie că sunteți persoană juridică, inclusiv numele cursurilor alese și perioadele de desfășurare.

Factura se poate achita și în două rate (prima jumătate-în termen de 7 zile de la emiterea facturii proforme, iar cealaltă jumătate-cu cel târziu 7 zile înainte de începerea trainingului). Posesorii de Card AVANTAJ pot plăti cursul în maxim 10 rate la Sediul Extreme Training, dobânda fiind 0%. Important: trebuie să vă încadrați în termenul de plată până la care este valabilă reducerea!

Factura fiscală o primiți pe e-mail după efectuarea plății . Conform legii, și factura fiscală primită online are valoare legală. La cererea dumneavoastră, factura fiscală în original vă poate fi expediată prin poștă, la curs sau o puteți ridica de la sediul Extreme Training.

Vrei să venim în compania ta?

Indiferent de mărimea companiei, Extreme Training oferă soluții complete și customizate în următoarele domenii principale: Management, Resurse Umane, Vânzări și Eficientizare.

Cursuri de resurse umane sau cursuri similare pot fi organizate în compania ta și pot fi adaptate nevoilor companiei atunci când numărul de persoane este minim 6.

Pentru informații suplimentare, trimiteți un email la adresa business@traininguri.ro sau sunați la telefon 0737499 499 / 0314252534 

6 ebookuri extreme training

Descarcă gratuit 6 ebookuri in format PDF

Unde îți trimitem ebookurile?

Ce e-bookuri primesti?

Vezi informații confidentialitate prin click aici!

Vezi termeni și Condiții utilizare website Extreme Training prin click aici!