Contract individual de munca pe durata determinata – iata ce trebuie sa cunoastem ca angajati si angajatori!

contract individual de munca pe persioada determinataPotrivit art. 12 alin. 1 din Codul muncii, regula în domeniul resurselor umane este aceea că orice contract individual de muncă se încheie pe durată nedeterminată. Prin excepție, contractul individual de muncă se poate încheia și pe durată determinată, în condițiile expres prevăzute de lege.

Așadar, prin derogare de la regula prevăzută la art. 12 alin. 1 din Codul muncii, angajatorii au posibilitatea de a angaja, în cazurile și în condițiile Codului muncii, personal salariat cu contract individual de muncă pe durată determinată.

Reglementarea în ceea ce privește contractul individual de muncă pe durată determinată o regăsim în art. 82- 87 din Codul muncii.

Reținem că, deși există elemente asemănătoare în cazul contractului de muncă pe perioadă determinată și în cazul contractului de muncă temporară, acestea nu trebuie confundate, fiind reglementate distinct în Codul Muncii.

Potrivit art. 82 alin. 2 din Codul muncii, contractul individual de muncă pe durată determinată se poate încheia numai în formă scrisă, cu precizarea expresă a duratei pentru care se încheie.

Deși, de multe ori, în contractul individual de muncă pe durată determinată se trece o perioadă generică, cum ar fi o lună, trei luni, șase luni, un an etc., este recomandat să fie trecută data exactă a încetării contractului de muncă pentru a evita confuzii atât pentru părți, cât și pentru autoritațile competente, în cazul unui control.

Contractul individual de muncă pe durată determinată poate fi prelungit, în condiţiile prevăzute la art. 83 din Codul muncii şi după expirarea termenului iniţial, cu acordul scris al părţilor, pentru perioada realizării unui proiect, program sau a unei lucrări.

Contractul individual de muncă pe durată determinată nu poate fi încheiat pe o perioadă mai mare de 36 de luni.

Subliniem faptul că, în cazul în care contractul individual de muncă pe durată determinată este încheiat pentru a înlocui un salariat al cărui contract individual de muncă este suspendat, durata contractului va expira la momentul încetării motivelor ce au determinat suspendarea contractului individual de muncă al salariatului titular.

Potrivit art. 82 alin. 4 din Codul muncii, între aceleași părți se pot încheia succesiv cel mult 3 contracte individuale de muncă pe durată determinată.

Sunt considerate contracte succesive acele contracte individuale de muncă pe durată determinată încheiate în termen de 3 luni de la încetarea unui contract de muncă pe durată determinată; astfel de contracte succesive nu pot avea o durată mai mare de 12 luni fiecare.

Cazurile în care se poate încheia un contract individual de munca pentru o durată determinată sunt numai cele prevăzute la art. 83 din Codul muncii, și anume:

a) înlocuirea unui salariat în cazul suspendării contractului său de muncă, cu excepţia situaţiei în care acel salariat participă la grevă;

b) creşterea şi/ sau modificarea temporară a structurii activităţii angajatorului;

c) desfăşurarea unor activităţi cu caracter sezonier;

d) în situaţia în care este încheiat în temeiul unor dispoziţii legale emise cu scopul de a favoriza temporar anumite categorii de persoane fără loc de muncă;

e) angajarea unei persoane care, în termen de 5 ani de la data angajării, îndeplineşte condiţiile de pensionare pentru limită de vârstă;

f) ocuparea unei funcţii eligibile în cadrul organizaţiilor sindicale, patronale sau al organizaţiilor neguvernamentale, pe perioada mandatului;

g) angajarea pensionarilor care, în condiţiile legii, pot cumula pensia cu salariul;

h) în alte cazuri prevăzute expres de legi speciale ori pentru desfăşurarea unor lucrări, proiecte sau programe.

Salariatul încadrat cu contract individual de munca pe durată determinată poate fi supus unei perioade de probă care nu va depăşi:

a) 5 zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă mai mică de 3 luni;

b) 15 zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă cuprinsă între 3 şi 6 luni;

c) 30 de zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă mai mare de 6 luni;

d) 45 de zile lucrătoare în cazul salariaţilor încadraţi în funcţii de conducere pentru o durată a contractului individual de muncă mai mare de 6 luni.

Reținem și că angajatorii sunt obligați să informeze salariații angajați cu contract individual de muncă pe durată determinată despre locurile de muncă vacante sau care vor deveni vacante, corespunzătoare pregătirii lor profesionale și să le asigure accesul la aceste locuri de muncă în condiții egale cu cele ale salariaților angajați cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată. Această informare se face printr-un anunț afișat la sediul angajatorului. O copie a anunţului respectiv se transmite de îndată și sindicatului sau reprezentanţilor salariaţilor.

Referitor la condițiile de angajare și de muncă, salariații cu contract individual de muncă pe durată determinată nu vor fi tratați mai puțin favorabil decât salariații permanenți comparabili, numai pe motivul duratei contractului individual de muncă, cu excepția cazurilor în care tratamentul diferit este justificat de motive obiective.

Reținem și că încetează de drept contractul de muncă încheiat pe perioadă determinată la momentul ajungerii la termen chiar dacă angajatul se află la acel moment în incapacitate temporară de muncă; de asemenea, încetează de drept  contractul de muncă încheiat pe perioadă determinată în cazul  îndeplinirii condiţiei până la care acesta a fost încheiat (de exemplu, revenirea titularului pe post).

Autor: Mădălina  Moceanu – Trainer Inspector Resurse Umane, Extreme Training

Cursuri de Resurse Umane care te-ar putea interesa:

Curs Inspector Resurse Umane

Curs Manager Resurse Umane

Dă click pe orașul care te interesează:

Curs Inspector Resurse Umane
București
București
Brașov Brașov
Cluj-Napoca Cluj-Napoca
Timișoara Timișoara
Constanța Constanța
Iași  
5/5 - (2 votes)
Te-ar putea interesa și:

8 răspunsuri

  1. Buna ziua,

   Contractul pe o perioada determina plateste darile catre stat. Nu stim ce presupune contractul temporar.

   Multumim!

 1. Buna seara,lucrez in sistemul sanitar si am incheiat un contract de munca pe o perioada determinata de o luna,intrebarea este urmatoarea,eu dupa incheierea acestei luni mai sunt obligata sa stau in preaviz?nu mai doresc prelungirea acestui contract !Odata cu incheierea lunii sunt teoretica libera se contract ?multumesc

  1. Buna ziua,

   Despre *preaviz* discutam în situația de concediere sau demisie. Aici nu este valabilă niciuna dintre aceste situații. În plus, preavizul se aplica în cadrul/ în timpul derulării contractului de muncă, în niciun caz după încetarea acestuia.
   Ca atare, la finalul lunii respective, contractul încetează de drept, dacă între părți nu se decide o prelungire a acestuia.

   Mult succes!

 2. Am și eu o întrebare,daca sunt însărcinată și contractul meu de muncă este pe perioada determinata,dar nu înlocuiesc pe cineva că urmare a suspendării,mai poate fi prelungit sau modificat pe perioada nedeterminata

  1. Buna ziua,

   Se poate prelungi pana la finalizarea unui proiect sau puteti încheia un contract individual de munca pe o perioada nedeterminata.

   O zi frumoasa!

 3. Buna ziua.Va rog sa-mi spuneti daca atunci cand lucrez pe o perioada determinata de trei luni gasesc la ITM inregistrata aceasta perioada?
  Multumesc.

  1. Buna ziua,

   Fiecare angajator are obligaţia să transmită către inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi au sediul/domiciliul, datele în registrul privat/public după încheierea fiecărui contract individual de muncă. Asadar, contractul individual de munca incheiat pe o perioada de 3 luni se inregistreaza si se transmite la ITM conform legii.
   Puteti solicita (in scris) angajatorului eliberarea unei adeverinţe care să ateste activitatea desfăşurată de dumneavoastra, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă şi în specialitate. Angajatorul este obligat ca în termen de cel mult 15 zile de la data solicitării sa va elibereze acest document. In caz contrar, solicitati la Inspecţia Muncii aceste date din registrul privat/public, urmand sa primiti raspuns in termen de 5 zile de la data solicitării .

   O zi frumoasa si mult succes!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Cursuri București

Cursuri online

Cursuri Online/Live

Ultimele articole:
6 ebookuri extreme training

Descarcă gratuit 6 ebookuri in format PDF

Unde îți trimitem ebookurile?

Ce e-bookuri primesti?

Vezi informații confidentialitate prin click aici!

Vezi termeni și Condiții utilizare website Extreme Training prin click aici!