Caută
Close this search box.

POR – Programul operational regional – NOUTĂȚI 2016 în finanțarea IMM

por post

Una dintre cele mai populare linii de finanțare pentru beneficiarii privați în perioada de programare 2014-2020 este Axa 2 din  Programul Operațional Regional – POR

Care sunt activitățile eligibile pe Axa 2 din POR?

  • construcția/ modernizarea și extinderea spațiului de producție/ servicii IMM, inclusiv dotare cu instalații, echipamente (inclusiv sisteme IT), utilaje, mașini, inclusiv noi tehnologii
  • crearea/ modernizarea/ extinderea incubatoarelor de afaceri, inclusiv dezvoltarea serviciilor aferente

Care sunt potențialii beneficiari?

  • intreprinderi mici și mijlocii

Promovarea intensă, pe toate canalele media, a acestor variante de accesare a fondurilor europene nu a rămas fără efect și a alimentat entuziasmul potențialilor beneficiari, seduși de atractivitatea informațiilor sumare, transmise constant în cadrul campaniilor. În mod firesc, cei mai hotărâți dintre ei au făcut și pasul următor, căutând singuri sau solicitând firmelor de consultanță detalii referitoare la aceste posibilități de finanțare nerambursabila.

Vedem în continuare ce-au aflat și în ce măsură aceste detalii le consolidează sau nu entuziasmul.

200.000 de euro pentru microintreprinderi, fără bani de acasă!  Acesta a fost sloganul cel mai des folosit pentru mediatizarea Priorității de investiții 2.1. din Programul Operațional Regional – POR: „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Așadar, microintreprinderile (firme care au până la 9 angajați inclusiv și maximum 2 milioane de euro cifră de afaceri) pot obține finanțări neramburasabile de minimum 25.000, maximum 200.000 de euro pentru dezvoltarea afacerii.

Concret, prin proiect se pot face: construcția / extinderea / modernizarea spațiului de producție sau servicii, retehnologizarea / dotarea cu active corporale și necorporale, crearea de noi locuri de muncă. Adică exact ce le lipsește micilor antreprenori pentru a progresa vizibil și consistent pe piețele în care activează.

[headline style=”11″ align=”center” headline_tag=”h2″]Ghidul solicitantului Axa 2 din POR – extras detalii de eligibilitate:[/headline]

[step_graphics style=”4″ color=”#0d358e”][step style=”4″ text=”1″ headline=”Se%20finan%C8%9Beaz%C4%83%20numai%20afaceri%20din%20mediul%20urban”]%3Cp%3Esituate%20%C3%AEn%20regiunea%20de%20dezvoltare%20%C3%AEn%20care%20se%20depune%20proiectul%3B%20%3C%2Fp%3E%0A[/step][step style=”4″ text=”2″ headline=”Sunt%20excluse%20de%20la%20finan%C8%9Bare%20pe%20aceast%C4%83%20linie%20microintreprinderile%20din%20regiunea%20Bucure%C8%99ti-Ilfov”]%3Cp%3Eaceasta%20fiind%20cea%20mai%20dezvoltat%C4%83%20din%20punct%20de%20vedere%20economic%20dintre%20cele%208%20regiuni%20de%20dezvoltare%20ale%20Rom%C3%A2niei%3B%20%3C%2Fp%3E%0A[/step][step style=”4″ text=”3″ headline=”Solicitantul%20trebuie%20s%C4%83%20respecte%20condi%C8%9Bia%20de%20vechime%20″]%3Cp%3Ede%20cel%20pu%C8%9Bin%20un%20an%20fiscal%20integral%3B%20%3C%2Fp%3E%0A[/step][step style=”4″ text=”4″ headline=”Firma%20a%20avut%20cel%20pu%C8%9Bin%20un%20angajat%20″]%3Cp%3E%C3%AEn%20anul%20fiscal%20anterior%20depunerii%20cererii%20de%20finan%C8%9Bare%3B%20%3C%2Fp%3E%0A[/step][step style=”4″ text=”5″ headline=”Sunt%20finan%C8%9Bate%20doar%20activit%C4%83%C8%9Bile%20din%20clasele%20CAEN%20eligibile%20″]%3Cp%3Eo%20lista-anex%C4%83%20cu%20aceste%20activit%C4%83%C8%9Bi%20este%20publicat%C4%83%20simultan%20cu%20ghidul%20solicitantului (vezi mai jos anexele la Ghidul Solicitantului)[/step][step style=”4″ text=”6″ headline=”Solicitantul%20trebuie%20s%C4%83%20aib%C4%83%20codul%20CAEN%20aferent%20activit%C4%83%C8%9Bii%20vizate%20de%20investi%C8%9Bie%20″]%3Cp%3Eautorizat%20la%20sediul%20unde%20se%20implementeaz%C4%83%20proiectul%3B%20%3C%2Fp%3E%0A[/step][step style=”4″ text=”7″ headline=”Se%20finan%C8%9Beaz%C4%83%20o%20singur%C4%83%20activitate%20″]%3Cp%3Eaceasta%20poate%20fi%20principal%C4%83%20sau%20secundar%C4%83%3B%20%3C%2Fp%3E%0A[/step][step style=”4″ text=”8″ headline=”TVA%20este%20cheltuiala%20eligibila%20%C3%AEn%20cadrul%20proiectului”]%3Cp%3Ecu%20condi%C8%9Bia%20s%C4%83%20fie%20nedeductibil%C4%83%3B%20%3C%2Fp%3E%0A[/step][/step_graphics]

[headline style=”11″ align=”center” headline_tag=”h2″]Noutăți martie 2016 POR – Cofinanțare obligatorie de 10%[/headline]

Poate cel mai important detaliu pentru accesarea fondurilor europene pe această linie de finanțare a fost publicat foarte recent – pe 2 martie 2016 – în urma ședinței Comitetului de Monitorizare pentru POR 2014-2020, și anume: la apelul de proiecte 2.1 A – Microîntreprinderi a fost aprobată:

[step_graphics style=”4″ color=”0d358e”][step style=”4″ text=”9″ headline=”introducerea%20unei%20contribu%C8%9Bii%20financiare%20obligatorii%20a%20beneficiarilor%2C%20de%2010%25%20din%20cheltuielile%20eligibile.”][/step][/step_graphics]

Ceea ce înseamnă că toți cei care au fost atrași de sintagma magică “fără bani de acasă” trebuie să se replieze rapid, cu câteva zile înainte de preconizata lansare a apelului de proiecte, să-și regândească bugetele și să caute și ceva bani “pe-acasă”.

Cofinanțarea obligatorie de 10% anunțata de curând înseamnă că solicitanții trebuie să facă dovada disponibilității efective a acestor fonduri (de exemplu, 20.000 euro dacă proiectul are valoarea maximă eligibila sau 10.000 euro dacă valoarea proiectului este de 100.000 euro) sau dovada accesului la linii de credit confirmate de bănci, cu valorile precizate.

Printre motivele care au determinat introducerea cofinantarii obligatorii de 10% a fost invocat de catre Comitetul de Monitorizare al POR și următorul: “existența unei contribuții financiare proprii crește nivelul de responsabilitate a beneficiarului pe toată durata proiectului, de la depunerea și evaluarea cererii, până la implementarea și monitorizarea investiției”.

Deci, se prezumă că beneficiarul va fi mai responsabil și mai atent cu proiectul său dacă știe că acolo sunt și banii lui. Rămâne de văzut dacă realitatea va confirma această ipoteză, spre sfârșitul perioadei de programare cu ocazia evaluărilor ex-post. Cert este că acum, la acest moment, cu câteva zile înainte de lansarea apelului de proiecte, detaliul cofinanțării obligatorii cu până la 20.000 euro poate deveni o problemă serioasă pentru mulți potențiali beneficiari.

[feature_box style=”16″ title=”Anexele%20la%20Ghidul%20Solitantului%20-%20clic%20pe%20fiecare%20anexa%20pentru%20download” alignment=”center”]

2.1.A-Microintreprinderi-Ghidul solicitantului

Anexa1-Cerere de finantare

Anexa2-Lista domenii si CAEN eligibile

Anexa3-Grila de verificare a conformitatii si eligibilitatii

Anexa4-Grila de evaluare tehnica si financiara

Anexa5-Declaratie eligibilitate

Anexa6-Declaratie angajament

Anexa7-Declaratie incadrare IMM

Anexa8-Macheta Proiectii Financiare

[/feature_box]

Concluzie:

Accesarea fondurilor europene nerambursabile ramâne în continuare o soluție ideală de progres, atât la nivel individual, cât și național. Deci, să ne păstrăm entuziasmul, să fim constant informați în legătură cu domeniul în care dorim să obținem finanțarea, să stăm permanent conectați cu autoritățile de management care gestionează programele și să fim foarte atenți la detalii. Pentru ca detaliile contează! De cele mai multe ori chiar fac diferența între un proiect finanțat și unul respins.

[divider style=”0″]

costel susanu curs achizitii pubice constantaArticol scris de Costel Susanu

trainer Extreme Training

Expertiză: accesare fonduri europene, achiziții publice

[divider style=”0″]

Cursul de Expert Accesare Fonduri Europene, acreditat ANC, se organizează în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța. Clic pe orașul dorit pe butonul corespunzător:

[button_1 text=”Curs%20Expert%20Accesare%20Fonduri%20Europene%2F%20acreditat%20ANC” text_size=”16″ text_color=”#ffffff” text_bold=”Y” text_letter_spacing=”0″ subtext_panel=”Y” subtext=”BUCURE%C8%98TI” subtext_size=”20″ subtext_color=”#ffffff” subtext_bold=”Y” subtext_letter_spacing=”0″ text_shadow_panel=”N” styling_width=”30″ styling_height=”30″ styling_border_color=”#7f234c” styling_border_size=”1″ styling_border_radius=”6″ styling_border_opacity=”100″ styling_gradient=”Y” styling_gradient_start_color=”#7f234c” styling_gradient_end_color=”#c9457f” drop_shadow_panel=”N” inset_shadow_panel=”N” align=”center” href=”https://www.traininguri.ro/curs-acreditat-expert-accesare-fonduri-europene/”/] [button_1 text=”Curs%20Expert%20Accesare%20Fonduri%20Europene%2F%20acreditat%20ANC” text_size=”16″ text_color=”#ffffff” text_bold=”Y” text_letter_spacing=”0″ subtext_panel=”Y” subtext=”CLUJ-NAPOCA” subtext_size=”20″ subtext_color=”#ffffff” subtext_bold=”Y” subtext_letter_spacing=”0″ text_shadow_panel=”N” styling_width=”30″ styling_height=”30″ styling_border_color=”#7f234c” styling_border_size=”1″ styling_border_radius=”6″ styling_border_opacity=”100″ styling_gradient=”Y” styling_gradient_start_color=”#7f234c” styling_gradient_end_color=”#c9457f” drop_shadow_panel=”N” inset_shadow_panel=”N” align=”center” href=”https://www.traininguri.ro/curs-acreditat-expert-accesare-fonduri-europene-cluj-napoca/”/]
[button_1 text=”Curs%20Expert%20Accesare%20Fonduri%20Europene%2F%20acreditat%20ANC” text_size=”16″ text_color=”#ffffff” text_bold=”Y” text_letter_spacing=”0″ subtext_panel=”Y” subtext=”IAȘI” subtext_size=”20″ subtext_color=”#ffffff” subtext_bold=”Y” subtext_letter_spacing=”0″ text_shadow_panel=”N” styling_width=”30″ styling_height=”30″ styling_border_color=”#7f234c” styling_border_size=”1″ styling_border_radius=”6″ styling_border_opacity=”100″ styling_gradient=”Y” styling_gradient_start_color=”#7f234c” styling_gradient_end_color=”#c9457f” drop_shadow_panel=”N” inset_shadow_panel=”N” align=”center” href=”https://www.traininguri.ro/curs-expert-accesare-fonduri-europene-iasi/”/] [button_1 text=”Curs%20Expert%20Accesare%20Fonduri%20Europene%2F%20acreditat%20ANC” text_size=”16″ text_color=”#ffffff” text_bold=”Y” text_letter_spacing=”0″ subtext_panel=”Y” subtext=”TIMIȘOARA” subtext_size=”20″ subtext_color=”#ffffff” subtext_bold=”Y” subtext_letter_spacing=”0″ text_shadow_panel=”N” styling_width=”30″ styling_height=”30″ styling_border_color=”#7f234c” styling_border_size=”1″ styling_border_radius=”6″ styling_border_opacity=”100″ styling_gradient=”Y” styling_gradient_start_color=”#7f234c” styling_gradient_end_color=”#c9457f” drop_shadow_panel=”N” inset_shadow_panel=”N” align=”center” href=”https://www.traininguri.ro/curs-expert-accesare-fonduri-europene-timisoara/”/]
[button_1 text=”Curs%20Expert%20Accesare%20Fonduri%20Europene%2F%20acreditat%20ANC” text_size=”16″ text_color=”#ffffff” text_bold=”Y” text_letter_spacing=”0″ subtext_panel=”Y” subtext=”CONSTANȚA” subtext_size=”20″ subtext_color=”#ffffff” subtext_bold=”Y” subtext_letter_spacing=”0″ text_shadow_panel=”N” styling_width=”30″ styling_height=”30″ styling_border_color=”#7f234c” styling_border_size=”1″ styling_border_radius=”6″ styling_border_opacity=”100″ styling_gradient=”Y” styling_gradient_start_color=”#7f234c” styling_gradient_end_color=”#c9457f” drop_shadow_panel=”N” inset_shadow_panel=”N” align=”center” href=”https://www.traininguri.ro/curs-expert-accesare-fonduri-europene-constanta-acreditat-anc/”/]

Dacă sunteți interesat/ă de un curs de Manager de proiect, clic aici.

6 ebookuri extreme training

Descarcă gratuit 6 ebookuri in format PDF

Unde îți trimitem ebookurile?

Ce e-bookuri primesti?

Vezi informații confidentialitate prin click aici!

Vezi termeni și Condiții utilizare website Extreme Training prin click aici!